Transakcja CAP/FLOOR

Transakcja CAP ma na celu zabezpieczenie nabywcy opcji CAP (klienta lub banku) przed wzrostem rynkowej stopy procentowej powyżej ustalanej między stronami transakcji stałej, kontraktowej stopy procentowej CAP.
W transakcji CAP wystawca opcji gwarantuje nabywcy CAP wypłatę różnic odsetkowych w stopach procentowych w poszczególnych okresach odsetkowych.
Transakcja FLOOR ma na celu zabezpieczenie nabywcy transakcji FLOOR przed spadkiem rynkowej stopy procentowej poniżej ustalanej między stronami transakcji stałej kontraktowej stopy procentowej FLOOR.
W transakcji FLOOR wystawca opcji gwarantuje nabywcy FLOOR wypłatę różnic wynikających ze spadku stóp procentowych w poszczególnych okresach odsetkowych.

Minimalna kwota transakcji wynosi 5 000 000 PLN lub 1 000 000 EUR,USD,CHF,GBP. Zawierając transakcję strony ustalają: stronę transakcji (kupno lub sprzedaż opcji), typ transakcji (transakcja CAP lub FLOOR) kwotę i walutę transakcji, stałą stopę procentową, stopę referencyjną (rynkowa stopa typu IBOR dla właściwej waluty transakcji CAP\FLOOR), premię i dzień jej płatności

zabezpieczenie przed ryzykiem zmiany stóp procentowych

ograniczenie wzrostu kosztu kredytu

ograniczenie spadku rentowności inwestycji

ograniczenie kosztu zabezpieczenia

do wysokości zapłaconej premii opcyjnej

informacje o instrumentach finansowych i ryzyku

możliwość przedterminowego zamykania transakcji Cap/Floor

  • Zobacz szczegóły

    Pozwala to na:

    • zrealizowanie zysku z pozycji zabezpieczającej przed terminem jej zapadalności,
    • elastyczne dostosowanie zabezpieczenia do rzeczywistej wartości pozycji zabezpieczanej (w przypadku zmiany wartości pozycji zabezpieczanej).

PRIIP

  • Zobacz szczegóły

    Na stronie PRIIPP, Bank prezentuje „Dokumenty zawierające kluczowe informacje” odnośnie produktów skarbowych podzielone na poszczególne kategorie. Dokumenty te pomagają zrozumieć charakter danego produktu oraz ryzyka, koszty, potencjalne zyski i straty z nim związane. Przed zawarciem każdej transakcji, Klient detaliczny jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi produktów skarbowych w ramach regulacji PRIIP.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.