Opcje barierowe

Opcja barierowa to transakcja, w której dochodzi do przekształcenia opcji barierowej typu Call/Put w opcję Call lub Put (prawo dla nabywcy i obowiązek dla sprzedawcy kupna lub sprzedaży waluty w przyszłości) w przypadku osiągnięcia przez bieżący kurs rynkowy poziomu bariery (opcja z barierą wejścia), bądź nie osiągnięcia poziomu bariery (opcja z barierą wyjścia).

W zależności od momentu osiągnięcia wyróżniane są dwa typy bariery: amerykańska (w ciągu całego życia opcji) i europejska (w dniu realizacji opcji).
Klienci mogą kupować opcje (czyli kupować dane prawa od banku) lub wystawiać opcje (czyli sprzedawać dane prawa bankowi). Dzięki transakcji opcji barierowych klient otrzymuje efektywny kurs waluty lepszy niż w stosunku do pozycji niezabezpieczanej, czyli wymiany waluty po kursie rynkowym. Kurs jest zwykle niższy niż w odpowiadających im zwykłych opcjach walutowych.
Opcja barierowa jest realizowana automatycznie, pod warunkiem że zostanie osiągnięta bariera "włączająca" ją (dla opcji "in") lub nie zostanie osiągnięta bariera "wyłączająca" ją (dla opcji "out") i jeżeli w dniu realizacji transakcja, do której kupujący opcję ma prawo, jest dla niego korzystna - analogicznie jak w przypadku normalnej opcji:
• opcja CALL - (kupno waluty bazowej po kursie realizacji) jest realizowana, jeżeli fixing NBP jest wyższy niż kurs realizacji opcji,
• opcja PUT - (sprzedaż waluty bazowej po kursie realizacji) jest realizowana, jeżeli fixing NBP jest niższy niż kurs realizacji opcji.
Jeżeli nie występuje powyższa sytuacja rynkowa (tzn. nabywca opcji może sprzedać lub kupić walutę po kursie lepszym niż ten zagwarantowany poprzez posiadanie opcji) - to opcja nie jest realizowana.
Minimalna kwota transakcji wynosi 100 tys EUR,USD,GBP,CHF. Zawierając transakcję strony ustalają: stronę transakcji (kupno lub sprzedaż opcji), kwotę i walutę transakcji, kurs realizacji, poziom, rodzaj (amerykańska, europejska), typ bariery oraz dzień fixingu, walutę i kwotę premii oraz dzień jej płatności.

 

zabezpieczenie przed niekorzystną zmianą kursów walutowych

zabezpieczenie określonego kursu walutowego

zabezpieczenie określonego wg bieżących kwotowań rynkowych lub dowolnie wybranego przez klienta przyszłego kursu walutowego

możliwość zakupu lub sprzedaży waluty

jeżeli opcja nie będzie realizowana, możliwość zakupu lub sprzedaży waluty po rynkowej, lepszej dla klienta cenie

Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku

mozliwość wyboru formy realizacji opcji

brutto - z fizyczną dostawą waluty, netto - przez wypłatę zysku wynikającego z różnicy pomiędzy kursem realizacji opcji, a kursem fixingu NBP

możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi

np. w celu pozbycia się zabezpieczenia lub realizacji zysku na pozycji zabezpieczającej przed pierwotnym terminem jej zamknięcia

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.