Opcje walutowe

Instrument zabezpieczający maksymalny (opcja call) lub minimalny (opcja put) poziom przyszłego kursu walutowego

Opcja walutowa to prawo nabywcy otrzymane od wystawcy opcji do dokonania transakcji zakupu lub sprzedaży określonej waluty za inną walutę, w oznaczonym dniu w przyszłości, po kursie realizacji opcji ustalonym w momencie zawierania transakcji.

Pojedyncza opcja walutowa ma zastosowanie jako instrument zabezpieczający maksymalny (opcja call) lub minimalny (opcja put)  poziom przyszłego kursu walutowego: zakup waluty na termin (importer, kredytobiorca walutowy); sprzedaż waluty na termin (eksporter, inwestor walutowy). Za nabywane prawo nabywca płaci wystawcy premię. W dniu rozliczenia, następuje fizyczna wymiana kwot, bądź rozliczenie kwotą netto. Opcja jest realizowana automatycznie, jeżeli w dniu realizacji transakcja, do której kupujący opcję ma prawo jest dla niego korzystna:
Opcja Call (kupno waluty bazowej po kursie realizacji)  jest realizowana, jeżeli fixing NBP jest wyższy niż kurs realizacji opcji.
Opcja Put (sprzedaż waluty bazowej po kursie realizacji) jest realizowana jeżeli fixing NBP jest niższy niż kurs realizacji opcji. Jeżeli nie występuje powyższa sytuacja rynkowa (tzn. nabywca opcji może sprzedać lub kupić walutę po kursie lepszym niż ten zagwarantowany poprzez posiadanie opcji) - to opcja nie jest realizowana i automatycznie wygasa.
Docelowa grupa nabywców:  importerów, eksporterów , kredytobiorców finansujących się w walutach obcych.

Minimalna kwota transakcji wynosi 50 tys EUR,USD,GBP,CHF Zawierając transakcję strony ustalają: stronę transakcji (kupno lub sprzedaż opcji), kwotę i walutę transakcji, kurs realizacji opcji, oraz dzień fixingu, premię i dzień jej płatności.

zabezpieczenie przed ryzykiem

niekorzystnych zmian kursów walutowych

zabezpieczenie wybranego kursu walutowego

  • Zobacz szczegóły

    zabezpieczenie określonego wg bieżących kwotowań rynkowych lub dowolnie wybranego przez klienta przyszłego kursu walutowego

możliwość wyboru formy realizacji opcji

brutto lub netto
  • Zobacz szczegóły

    Brutto - z fizyczną dostawą waluty, netto - przez wypłatę kwoty rozliczenia w wysokości iloczynu kwoty transakcji oraz różnicy między kursem realizacji opcji a kursem fixingu NBP.

możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi

np. w celu pozbycia się zabezpieczenia lub realizacji zysku na pozycji zabezpieczającej przed pierwotnym terminem jej zamknięcia

Informacje o instrumentach finansowych i ryzyku

PRIIP

  • Zobacz szczegóły

    Na stronie PRIIPP, Bank prezentuje „Dokumenty zawierające kluczowe informacje” odnośnie produktów skarbowych podzielone na poszczególne kategorie. Dokumenty te pomagają zrozumieć charakter danego produktu oraz ryzyka, koszty, potencjalne zyski i straty z nim związane. Przed zawarciem każdej transakcji, Klient detaliczny jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi produktów skarbowych w ramach regulacji PRIIP.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.