Dłużne papiery wartościowe

lokowanie nadwyżek finansowych

możliwość nabywania dłużnych papierów wartościowych

zarówno skarbowych jak i nieskarbowych

Oferta Banku Pekao SA dla klientów korporacyjnych w zakresie lokowania nadwyżek finansowych obejmuje możliwość nabywania dłużnych papierów wartościowych: zarówno skarbowych (tj. emitowanych przez Skarb Państwa) jak i nieskarbowych (tj. emitowanych przez przedsiębiorstwa, banki lub jednostki samorządu terytorialnego). Szeroka gama papierów dłużnych w ofercie Banku daje inwestorowi możliwość dostosowania inwestycji do jego preferencji dotyczących akceptacji poziomu ponoszonego ryzyka, poziomu rentowności oraz horyzontu czasowego inwestycji. Bank oferuje do sprzedaży inwestorom zarówno papiery dłużne, dla których pełnił funkcję organizatora, jak również te, które zakupił na rynku wtórnym w ramach realizacji swojej polityki inwestycyjnej.

 

Bank Pekao SA nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za zobowiązania emitenta wynikające z papierów dłużnych, będących przedmiotem transakcji, a ocena ryzyka inwestycji w papiery dłużne należy wyłącznie do Nabywcy takich papierów.  Przed podjęciem decyzji o nabyciu dłużnych papierów wartościowych, Nabywca powinien zapoznać się z informacjami o instrumentach finansowych i ryzyku dostępnymi na stronie Banku.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.