Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

WYMIANA WALUTOWA

W zakresie transakcji rynku walutowego (FX) oferta Banku Pekao SA obejmuje dokonywanie transakcji wymiany walutowej z i na PLN we wszystkich walutach publikowanych w tabeli kursowej Banku.

Dla znacznych kwot transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych istnieje możliwość negocjowania kursów walutowych ustalanych bezpośrednio z dealerami Departamentu Rynków Finansowych w Centrali Banku.

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt