Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

LOKATY

Skorzystaj z naszej oferty lokat terminowych!

Lokata negocjowana to propozycja dla Klientów, którzy oczekują indywidualnie ustalanej stawki oprocentowania i chcą termin lokaty dopasować do własnych potrzeb. Proponujemy lokaty od 2 do 999 dni.
Do otwarcia lokaty negocjowanej wystarczy 5.000 zł, 5.000 USD, 5.000 EUR, 5.000 GBP, 10.000 CHF.


Informujemy o możliwości złożenia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, która pozwoli Państwu zadysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych na rzecz wskazanych przez Państwa osób bliskich. Taką dyspozycję może złożyć Posiadacz rachunków oszczędnościowych lokat terminowych, z wykluczeniem rachunków wspólnych i rachunków osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz następujących osób: współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa. 
Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku i może wynieść maksymalnie równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
Więcej informacji dotyczących Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci znajdą Państwo w Regulaminie rachunków oszczędnościowych lokat terminowych Banku Pekao S.A. 


Zachęcamy do sprawdzenia zasad ochrony depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Chcesz korzystnie ulokować swoje oszczędności i otrzymywać co miesiąc lub co kwartał odsetki ?

           Załóż lokatę rentierską

Jej minimalna kwota to 10.000 zł, 5.000 USD, 5.000 EUR a termin 12 m-cy.
Co miesiąc lub co kwartał naliczone odsetki pomniejszone o podatek dochodowy od osób fizycznych przekażemy na wskazany przez Ciebie rachunek do obsługi lokaty.

Po upływie terminu, lokata może się automatycznie odnawiać na kolejne okresy.

Oprocentowanie stałe

Częstotliwość
naliczania odsetek
PLN USD EUR 

 co 3 miesiące
lub co miesiac

0,90%

 0,25%

 0,15%

Oferta ważna do odwołania.

Zachęcamy do sprawdzenia zasad ochrony depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Informujemy o możliwości złożenia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, która pozwoli Państwu zadysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych na rzecz wskazanych przez Państwa osób bliskich.
Taką dyspozycję może złożyć Posiadacz rachunków oszczędnościowych lokat terminowych, z wykluczeniem rachunków wspólnych i rachunków osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz następujących osób: współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa. 
Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku i może wynieść maksymalnie równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
Więcej informacji dotyczących Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci znajdą Państwo w Regulaminie rachunków oszczędnościowych lokat terminowych Banku Pekao S.A. 


Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą funduszy inwestycyjnych Pioneer.

Oczekujesz swobodnego dostępu do swoich oszczędności

            Otwórz E-lok@tę  w Pekao24.

E-lok@ta to lokata otwierana w serwisie PekaoInternet w ramach usługi Pekao24 na okres 10, 30, 60, 90,120, 180 lub 360 dni kalendarzowych. Jej minimalna  kwota to 1.000 zł.


Oprocentowanie stałe

Termin Oprocentowanie

 10 dni

0,45%

 30, 60, 90 dni

0,60%

120, 180 dni

0,80%

360 dni

1,20%

Oferta ważna do odwołania.


Zachęcamy do sprawdzenia zasad ochrony depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.


Informujemy o możliwości złożenia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, która pozwoli Państwu zadysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych na rzecz wskazanych przez Państwa osób bliskich.
Taką dyspozycję może złożyć Posiadacz rachunków oszczędnościowych lokat terminowych, z wykluczeniem rachunków wspólnych i rachunków osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz następujących osób: współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa. 
Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku i może wynieść maksymalnie równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
Więcej informacji dotyczących Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci znajdą Państwo w Regulaminie rachunków oszczędnościowych lokat terminowych Banku Pekao S.A. 


Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą funduszy inwestycyjnych Pioneer.

Lokata Mobilna to atrakcyjnie oprocentowana lokata w złotych polskich, którą możesz otworzyć w dowolnym miejscu i czasie poprzez aplikację mobilną w ramach usługi Pekao24 w swoim telefonie komórkowym.

Sprawdź jak korzystać z aplikacji mobilnej Pekao24

Usługa Pekao24 jest dostępna dla Klientów posiadających otwarte w Banku dowolne konto osobiste.

Termin trwania lokaty to 10, 30, 60, 90, 120, 180 lub 360 dni, a minimalna kwota 1.000 ZŁ.

Oprocentowanie stałe

Termin Oprocentowanie

 10 dni

0,45%

 30, 60, 90 dni

0,60%

120, 180 dni

0,80%

360 dni

1,20%

Oferta ważna do odwołania.Zachęcamy do sprawdzenia zasad ochrony depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.


Informujemy o możliwości złożenia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, która pozwoli Państwu zadysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych na rzecz wskazanych przez Państwa osób bliskich.
Taką dyspozycję może złożyć Posiadacz rachunków oszczędnościowych lokat terminowych, z wykluczeniem rachunków wspólnych i rachunków osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz następujących osób: współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa. Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku i może wynieść maksymalnie równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
Więcej informacji dotyczących Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci znajdą Państwo w Regulaminie rachunków oszczędnościowych - Lokata Mobilna Banku Pekao S.A.  
 

Lokata Elastyczna to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy oczekują atrakcyjnego oprocentowania odpowiadającego sytuacji rynkowej oraz możliwości okresowego korzystania z wypracowanych odsetek.

  • Lokata zakładana jest wyłącznie w złotych polskich na okres 24 miesięcy.
  • Lokatę można otworzyć w placówce Banku Pekao S.A. lub w systemie Pekao24.
  • Oprocentowanie lokaty jest zmienne, oparte o ustalaną codziennie referencyjną stopę oprocentowania WIBOR 1M oraz marżę oferowaną przez Bank.
  • Marża jest stała przez cały okres trwania lokaty.
  • Dochód z odsetek wypłacany jest co 6 miesięcy na wskazany przez Klienta rachunek rozliczeniowy.
  • Minimalny wkład to 1 000 zł.


Aktualne stawki 
 

Zachęcamy do sprawdzenia zasad ochrony depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.


Informujemy o możliwości złożenia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, która pozwoli Państwu zadysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych na rzecz wskazanych przez Państwa osób bliskich. Taką dyspozycję może złożyć Posiadacz rachunków oszczędnościowych lokat terminowych, z wykluczeniem rachunków wspólnych i rachunków osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz następujących osób: współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa. Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku. i może wynieść maksymalnie równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Więcej informacji dotyczących Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci znajdą Państwo w Regulaminie rachunków oszczędnościowych lokat terminowych - Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 

 

Chcesz wyjątkowo prosto i tradycyjnie pomnażać swoje oszczędności ?

            Otwórz lokatę standardową

Wystarczy 500 zł, 250 USD, 60 GBP, 350 CHF lub 200 EUR i wybranie terminu lokaty a Twoje pieniądze zaczną efektywnie zarabiać.

Po upływie terminu, lokata będzie się automatycznie odnawiać na kolejne okresy.

Tabela oprocentowania - oprocentowanie stałe lokat w PLN

Termin Oprocentowanie

 1, 2, 3 miesiące

0,40%

 6, 7, 9 miesięcy

0,60%

12, 24, 36 miesięcy

1,10%

Oferta ważna do odwołania.

Twoja lokata będzie objęta gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Tabela oprocentowania - oprocentowanie stałe lokat w walutach wymienialnych

Termin          USD  EUR CHF  GBP 

1 miesiąc

0,10%

 0,01%

0,01% 

 0,20%

3 miesiące

0,15%

 0,01%

0,01% 

 0,30%

6 miesięcy

0,25%

 0,07%

0,01%

0,40% 

 Oferta ważna do odwołania.

Zachęcamy do sprawdzenia zasad ochrony depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.Informujemy o możliwości złożenia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, która pozwoli Państwu zadysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych na rzecz wskazanych przez Państwa osób bliskich.
Taką dyspozycję może złożyć Posiadacz rachunków oszczędnościowych lokat terminowych, z wykluczeniem rachunków wspólnych i rachunków osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz następujących osób: współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa. Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku i może wynieść maksymalnie równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
Więcej informacji dotyczących Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci znajdą Państwo w Regulaminie rachunków oszczędnościowych lokat terminowych Banku Pekao S.A. 

Lokata Progresywna

Jest to lokata dla osób, które oczekują rosnącego z miesiaca na miesiąc oprocentowania. Jej minimalna kwota to 1.000 zł a termin 9 lub 13 m-cy.

Tabela oprocentowania
- oprocentowanie stałe

Lokata progresywna

9-cio miesięczna

13-to miesięczna

 1 miesiąc

0,20%

0,20%

 2 miesiąc

0,20%

0,20%

 3 miesiąc

0,30%

0,30%

 4 miesiąc

0,40%

0,40%

 5 miesiąc

0,50%

0,60%

 6 miesiąc

0,60%

0,80%

 7 miesiąc

0,80%

1,00%

 8 miesiąc

1,40%

1,10%

 9 miesiąc

2,00%

1,30%

10 miesiąc

-

1,50%

11 miesiąc

-

1,70%

12 miesiąc

-

2,10%

13 miesiąc

-

2,50%

Oferta ważna do odwołania.

Zachęcamy do sprawdzenia zasad ochrony depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Informujemy o możliwości złożenia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, która pozwoli Państwu zadysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych na rzecz wskazanych przez Państwa osób bliskich. Taką dyspozycję może złożyć Posiadacz rachunków oszczędnościowych lokat terminowych, z wykluczeniem rachunków wspólnych i rachunków osób małoletnich oraz ubezwłasnowolnionych. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być złożona na rzecz następujących osób: współmałżonka, wstępnych (przodków w linii prostej, czyli: rodziców, dziadków, pradziadków itd.), zstępnych (potomków w linii prostej, czyli: dzieci, wnuków, prawnuków itd.) lub rodzeństwa. Kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku i może wynieść maksymalnie równowartość dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Więcej informacji dotyczących Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci znajdą Państwo w Regulaminie rachunków oszczędnościowych lokat terminowych Banku Pekao S.A. 


Toolbox
  Kursy walut
  Placówki i bankomaty
  Kontakt z doradcą
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt