Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KREDYT Z DOPŁATAMI Z ARIMR

Bank Pekao SA, we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, udziela kredytów inwestycyjnych dla rolników oraz przedsiębiorców zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym.
Są to kredyty o preferencyjnym oprocentowaniu. Część odsetek dopłacana jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyty inwestycyjne udzielane są z przeznaczeniem na:

  • inwestycje w: gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie produktów rolnych - linia IP (Inwestycje Podstawowe),
  • zakup gruntów rolnych - linia KZ (Kupno Ziemi),
  • utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia - linia MR (Młody Rolnik),
  • realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie - linia NT (Nowe Technologie),
  • realizację inwestycji w ramach programów branżowych dotyczących wspólnego użytkowania maszyn, restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię, restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj oraz produkcji i przetwórstwa mleka - linie BR (Programy Branżowe).

Okres kredytowania
zależny od celu kredytowania - do 8, 15 lub 20 lat.

Waluta kredytu: PLN

Korzyści dla Klienta korporacyjnego: 

  • atrakcyjne oprocentowanie kredytu, do którego dopłaca Agencja,
  • wydłużony okres kredytowania,
  • dogodny system spłaty.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt