Finansowanie wierzytelności

Zdarza się, że umowa zawarta z odbiorcami zawiera zastrzeżenia odnośnie praw do dokonywania cesji wierzytelności handlowych. Zakaz ten nie musi być jednak przeszkodą dla finansowania bieżącej sprzedaży klienta. Bez dokonania cesji wierzytelności na nasz bank wypłacimy na konto klienta określoną kwotę należności. Kontrahenci będą wpłacać należne kwoty na utworzony przez klienta specjalny rachunek bankowy,
z którego będziemy pobierali płatności kontrahentów. Rozliczymy z klientem całą transakcję po otrzymaniu pełnej należności.
Gdyby jednak kontrahent nie zapłacił należnej kwoty w dacie zapadalności faktury, rozpocznie się tolerowany okres opóźnienia zwany okresem regresu. Dopiero jeśli kontrahent nie zrealizuje płatności do końca okresu regresu, zwrócimy się do klienta o zwrot wypłaconej zaliczki.

szybka zapłata za sprzedane towary/usługi

zapewnienie stałego finansowania sprzedaży

poprawa płynności finansowej

wzmocnienie pozycji wobec kontrahentów

poprawa bezpieczeństwa obrotu handlowego

Faktoring jest oferowany wspólnie z Pekao Faktoring sp. z o.o.
Rozpoczęcie świadczenia usługi jest uzależnione od pozytywnej oceny kondycji finansowej klienta.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.