Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżącej działalności

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony dla klientów, którzy prowadzą efektywną politykę planowania finansowego oraz mają na celu poprawę płynności bieżącej dzięki możliwości swobodnego kształtowania poziomu zadłużenia w ramach ustalonej kwoty kredytu

Kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb klienta (zakup surowców, materiałów, towarów, usług) wynikających z bieżącej działalności gospodarczej w sytuacji przejściowego braku środków oraz na spłatę kredytu o tym samym charakterze w innym banku.

Odnawialny kredyt w PLN/GBP/EUR/USD/CHF w rachunku bieżącym

łatwy dostęp do środków
  • Zobacz szczegóły

    Kredyt udostępniany jest na rachunku bieżącym klienta prowadzonym przez bank w walucie udzielonego kredytu. Uruchomienie kredytu następuje na podstawie dyspozycji składanych przez klienta lub osoby przez niego upoważnione w ciężar odpowiedniego rachunku bieżącego. Dyspozycje mogą być dokonywane również przy pomocy kart płatniczych lub innych instrumentów płatniczych.

Warunki kredytowania dostosowane do indywidualnych potrzeb

możliwość ustalenia zmiennych poziomów zaangażowania w okresie kredytowym
  • Zobacz szczegóły

    W zależności od charakteru i sezonowości prowadzonej działalności gospodarczej klient może indywidualnie określać zapotrzebowanie na dodatkowe środki kredytowe.

Automatyczna spłata kredytu

bezproblemowa obsługa spłaty kredytu
  • Zobacz szczegóły

    Spłata kredytu odbywa się automatycznie z bieżących wpływów na rachunek bieżący klienta prowadzony w walucie udzielonego kredytu. Każda spłata zadłużenia (w części lub w całości) powoduje odnowienie kredytu do pełnej kwoty kredytu, wynikającego z zawartej umowy. Ostateczna spłata kredytu musi nastąpić w ostatnim dniu okresu kredytowania.

Minimum formalności

związanych z udostępnieniem i zabezpieczeniem kredytu

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu finansowania po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej.

 

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.