Inkaso należności

Bank wykona za klienta wszystkie czynności niezbędne w procesie profesjonalnego zarządzania wierzytelnościami klienta, tj.:

  • zainkasowanie należności,
  • rozliczenie otrzymanych płatności,
  • skontrolowanie terminowości zapłaty,
  • sporządzenie i przekazanie Klientowi raportów o stanie rozliczeń z kontrahentami,
  • w przypadku opóźnień w zapłacie Bank  podejmie czynności dyscyplinujące,
  • w przypadku braku zapłaty Bank wykona stosowne czynności przedwindykacyjne i windykacyjne.

Wierzytelności przekazywane do obsługi nie mogą być wymagalne.

redukcja kosztów administrowania należnościami

poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców

monitoring stanu rozliczeń z kontrahentami

raporty i zestawienia o stanie kont i rozliczeń

pomoc prawna w dochodzeniu należności

Faktoring jest oferowany wspólnie z Pekao Faktoring sp. z o.o.
Rozpoczęcie świadczenia usługi jest uzależnione od pozytywnej oceny kondycji finansowej klienta.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.