Faktoring samorządowy

Bank finansuje wierzytelności jednostek samorządowych z opcją przejęcia ryzyka niewypłacalności inwestorów

Jeśli klient ma podpisany kontrakt z Urzędem Gminy, Miasta lub inną jednostką samorządową albo startuje w ogłoszonych przez nie przetargach, może otrzymać zapłatę przed datą płatności. Na podstawie przesłanych bankowi faktur oraz innych niezbędnych dokumentów bank wypłaci gotówkę w uzgodnionej kwocie zaliczki, a pozostałą część rozliczy w momencie kiedy inwestor zrealizuje płatność na rachunek banku. Gdyby jednak zleceniodawca nie zapłacił należnej kwoty w dacie zapadalności faktury, w okresie przysługującego regresu Bank podejmie czynności dyscyplinujące.
Faktoring Samorządowy daje możliwość klientowi zaproponowania inwestorom/jednostkom samorządowym - dłuższych terminów płatności, dzięki czemu klient ma większą szansę pozyskania nowych kontraktów.

szybka zapłata za realizowany kontrakt

zapewnienie firmie finansowania działalności

poprawa płynności finansowej

redukcja poziomu ryzyka braku zapłaty

poprawa własnej konkurencyjności

szansa na nowe kontrakty

Faktoring jest oferowany wspólnie z Pekao Faktoring sp. z o.o.
Rozpoczęcie świadczenia usługi jest uzależnione od pozytywnej oceny kondycji finansowej klienta.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.