Kredyt inwestycyjny

Finansowanie realizowanych przez klienta przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego

Kredyt inwestycyjny może być wykorzystywany do finansowania przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego, a także innych zobowiązań inwestycyjnych. Kredyt dostępny jest w rachunku kredytowym i ma formę kredytu nieodnawialnego. Kredyt na życzenie klienta może zostać przekazany w postaci transz kredytowych, dostosowanych do poszczególnych etapów realizacji finansowanej inwestycji.

Prosto i bezpiecznie

prosty i bezpieczny sposób na pozyskanie środków wspomagających proces finansowania inwestycyjnego

Rozwój firmy

kredyt inwestycyjny pomaga w łatwy sposób stymulować rozwój firmy
 • Zobacz szczegóły

  Dzięki możliwości skorzystania z dodatkowego źródła finansowania inwestycji następuje umocnienie pozycji firmy klienta na rynku, poprzez zwiększenie potencjału produkcyjnego.

Horyzont inwestycyjny

termin na jaki udzielany jest kredyt uzależniony jest od charakteru finansowanego przedsięwzięcia
 • Zobacz szczegóły

  Zazwyczaj kredyt ten udzielany jest na okres powyżej 3 lat.

  Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego i rozłożenie kosztów obsługi inwestycji w czasie.

Konstrukcja finansowania

wygodny dobór konstrukcji finansowania do konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych klienta

Spłata kredytu

możliwość spłaty części lub całości kosztów związanych z obsługą kredytu z zysków wygenerowanych przez inwestycję

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu finansowania po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej.

 

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt
 • Pytania i odpowiedzi

  • Na jaki okres jest udzielany kredyt inwestycyjny?

   Termin na jaki udzielany jest kredyt uzależniony jest od charakteru inwestycji oraz zdolności kredytowej klienta.  

  • Co może stanowić zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego?

   • zabezpieczenie rzeczowe na przedmiocie inwestycji;
   • inne zabezpieczenie rzeczowe w przypadku, gdy nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczenia na przedmiocie inwestycji; 
   • zabezpieczeniem w formie: przeniesienia przez kredytobiorcę (lub osobę trzecią) określonej kwoty w złotych lub w walucie obcej na własność Banku, przelewu wierzytelności z rachunku bankowego, zastawu rejestrowego na bonach skarbowych, zastawu rejestrowego na obligacjach skarbowych, zastawu rejestrowego lub zwykłego na wierzytelności z rachunku bankowego.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.