Leasing

Leasing jest formą finansowania inwestycji, która umożliwia inwestorowi dostęp do szerokiego spektrum środków trwałych bez konieczności ich zakupu, w tym przy ograniczonym zaangażowaniu środków własnych.

Zgodnie z prawem przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

 

Leasing zwrotny

 • Zobacz szczegóły

  Istotą leasingu zwrotnego jest to, iż przedmiotem leasingu jest środek trwały będący dotychczas własnością korzystającego, który sprzedaje ten środek trwały firmie leasingowej. Jednocześnie korzystający i finansujący zawierają umowę leasingu, w ramach której korzystający nadal użytkuje dany środek trwały, lecz już nie jako właściciel, a jako korzystający. Leasing zwrotny może być realizowany zarówno w formie leasingu operacyjnego, jak i leasingu finansowego. Główną korzyścią tej operacji jest zwiększenie płynności finansowej korzystającego poprzez zamianę na gotówkę kapitału zamrożonego w postaci środków trwałych.

Vendor leasing

 • Zobacz szczegóły

  Program vendorowy opiera się na współpracy finansującego - firmy leasingowej ze zbywcą w celu wspierania sprzedaży produktu zbywcy. Główną korzyścią dla zbywcy w takim przypadku jest uatrakcyjnienie oferty sprzedaży produktu o ofertę finansowania tej sprzedaży skierowaną do potencjalnego nabywcy. Poprawia to obraz firmy zbywcy jako dostawcy całościowych rozwiązań. Ta forma stwarza zbywcy możliwość wzrostu sprzedaży, może poprawić obroty, zyski i zwiększyć udział w rynku. Zbywca uzyskuje również lepszą wiedzę i kontrolę rynku sprzętu używanego, a także możliwość dodatkowych przychodów. Ponadto vendor leasing zapewnia bezpieczeństwo realizacji umowy sprzedaży poprzez udział w niej pewnego partnera, jakim jest firma leasingowa z silnym zapleczem finansowym.

Leasing jest oferowany wspólnie z Pekao Leasing sp. z o.o.
Przyznanie finansowania jest uzależnione od pozytywnej oceny kondycji finansowej klienta.

 • Pytania i odpowiedzi

  • Czy to Bank przyznaje finansowanie w formie leasingu?

   Leasing jest oferowany wspólnie z Pekao Leasing Sp. z o.o. Przyznanie finansowania jest uzależnione od pozytywnej oceny kondycji finansowej Klienta.

  • Co to jest leasing zwrotny?

   To leasing, którego przedmiotem jest środek trwały będący dotychczas własnością korzystającego, który sprzedaje ten środek trwały firmie leasingowej. Jednocześnie korzystający i finansujący zawierają umowę leasingu, w ramach której korzystający nadal użytkuje dany środek trwały, lecz już nie jako właściciel, a jako korzystający. Leasing zwrotny może być realizowany zarówno w formie leasingu operacyjnego jak i leasingu finansowego. Główną korzyścią tej operacji jest zwiększenie płynności finansowej korzystającego poprzez zamianę na gotówkę kapitału zamrożonego w postaci środków trwałych.

  • Co to jest leasing vendor?

   Program vendorowy opiera się na współpracy finansującego, tj. firmy leasingowej ze zbywcą w celu wspierania sprzedaży produktu zbywcy. Główną korzyścią dla zbywcy w takim przypadku jest uatrakcyjnienie oferty sprzedaży produktu o ofertę finansowania tej sprzedaży skierowaną do potencjalnego nabywcy. Poprawia to obraz firmy zbywcy jako dostawcy całościowych rozwiązań. Ta forma stwarza zbywcy możliwość wzrostu sprzedaży, może poprawić obroty, zyski i zwiększyć udział w rynku. Zbywca uzyskuje również lepszą wiedzę i kontrolę rynku sprzętu używanego, a także możliwość dodatkowych przychodów. Ponadto vendor leasing zapewnia bezpieczeństwo realizacji umowy sprzedaży poprzez udział w niej pewnego partnera, jakim jest firma leasingowa z silnym zapleczem finansowym.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.