Kredyt obrotowy

Udzielany w celu pokrycia zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego

Kredyt obrotowy o charakterze odnawialnym, bądź nieodnawialnym udzielany jest w celu zapewnienia środków na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego albo na spłatę  kredytu o tym samym charakterze w innym banku.
Wykorzystanie kredytu obrotowego może nastąpić w formie jednorazowego ciągnienia całej kwoty kredytu (na sfinansowanie jednej określonej transakcji), bądź też wielokrotnych ciągnień (finansowanie transakcji cyklicznych) - zgodnie z potrzebami wynikającymi z celu finansowania. Warunki finansowe każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości klienta.

Doraźna pomoc w utrzymaniu bieżącej płynności

dodatkowe źródło finansowania
  • Zobacz szczegóły

    Kredyt obrotowy oferowany jest w rachunku kredytowym, a jego uruchomienie w oparciu o złożoną przez klienta dyspozycję może nastąpić w formie jednorazowego ciągnienia całej kwoty kredytu (na sfinansowanie jednej określonej transakcji), bądź też wielokrotnych ciągnień (finansowanie transakcji cyklicznych) - zgodnie z potrzebami wynikającymi z celu finansowania.

Kredyt udzielany w złotówkach i walutach wymienialnych

  • Zobacz szczegóły

    Warunkiem udzielenia kredytu w walucie wymienialnej, którego spłata ma nastąpić w walucie wymienialnej jest posiadanie przez klienta walutowego rachunku bieżącego prowadzonego w walucie kredytu w Banku Pekao S.A.

Możliwość dostosowania parametrów transakcji kredytowej

do aktualnych potrzeb i możliwości klienta

Okres kredytowania

Udzielany standardowo na okres do 1 roku, w przypadkach indywidualnych może być udzielony na okres do 3 lat
  • Zobacz szczegóły

    Możliwość uruchomienia środków pieniężnych w wysokości i terminie na jaką w danej chwili istnieje zapotrzebowanie klienta.

Indywidulane okresy spłat

Spłata kredytu następuje z rachunku bieżącego, wskazanego w umowie kredytu, na którym klient zapewnia środki w terminach płatności rat kapitałowych (w tym odsetek lub prowizji)

Zabezpieczenie kredytu

zabezpieczeniem kredytu są przewidziane prawem cywilnym lub wekslowym formy prawnych zabezpieczeń wierzytelności

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu finansowania po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej.

 

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.