Faktoring krajowy niepełny

Nabywamy i finansujemy wierzytelności handlowe o terminach płatności nieprzekraczających 180 dni, wypłacając umówioną kwotę zaliczki. Nie przejmujemy ryzyka związanego z niewypłacalnością Państwa kontrahentów, ale monitujemy Państwa odbiorców.
Gotówkę wypłacimy już w ciągu kilku godzin po przekazaniu nam niezbędnych dokumentów. Nasz system Internet Faktor zapewnia szybką i bezpieczną dwukierunkową komunikację. Po uregulowaniu zapłaty należności przez kontrahenta rozliczymy całą transakcję i wypłacamy Państwu część wierzytelności, tzw. fundusz gwarancyjny. W przypadku braku zapłaty od kontrahenta po upływie daty zapadalności wierzytelność jest objęta dodatkowym okresem regresu (tzw. tolerowany okres opóźnienia), a my podejmiemy czynności dyscyplinujące kontrahentów. Jeśli mimo to kontrahent nie zapłaci, po upływie tolerowanego okresu opóźnienia wystąpimy do Państwa o zwrot wypłaconej zaliczki, a następnie przeniesiemy zwrotnie wierzytelności na Państwa.
Limity automatyczne to opcja, w której dodatkowo można skorzystać z uproszczonej procedury finansowania nowych kontrahentów nieobjętych umową faktoringową, z którymi rozpoczęliście Państwo właśnie współpracę lub kontrahentów, z którymi Wasze obroty są zmienne. W Państwa umowie określimy dodatkową kwotę limitu automatycznego. Po przesłaniu do nas faktur wraz niezbędnymi dokumentami wypłacimy ekspresowo gotówkę.

szybka zapłata za sprzedane towary/usługi

poprawa płynności finansowej

zapewnienie stałego finansowania bieżącej działalności

redukcja kosztów administrowania należnościami

poprawa dyscypliny płatniczej odbiorców

poprawa konkurencyjności

dysponując gotówką możecie Państwo zaproponować swoim kontrahentom lepsze warunki

Faktoring jest oferowany wspólnie z Pekao Faktoring sp. z o.o.
Rozpoczęcie świadczenia usługi jest uzależnione od pozytywnej oceny kondycji finansowej klienta.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt
 • Pytania i odpowiedzi

  • Czy faktoring jest oferowany tylko przez Bank?

   Faktoring jest oferowany wspólnie z Pekao Faktoring Sp. z o.o. Rozpoczęcie świadczenia usługi jest uzależnione od pozytywnej oceny kondycji finansowej Klienta.

  • Co się dzieje po uregulowaniu należności przez kontrahenta?

   Po uregulowaniu zapłaty należności przez kontrahenta rozliczymy całą transakcję i wypłacamy Państwu część wierzytelności, tzw. fundusz gwarancyjny. W przypadku braku zapłaty od kontrahenta po upływie daty zapadalności wierzytelność jest objęta dodatkowym okresem regresu (tzw. tolerowany okres opóźnienia), a my podejmiemy czynności dyscyplinujące kontrahentów. Jeśli mimo to kontrahent nie zapłaci, po upływie tolerowanego okresu opóźnienia wystąpimy do Państwa o zwrot wypłaconej zaliczki a następnie przeniesiemy zwrotnie wierzytelności na Państwa.

  • Co to są limity automatyczne?

   Limity automatyczne to opcja, w której dodatkowo można skorzystać z uproszczonej procedury finansowania nowych nieobjętych umową faktoringową kontrahentów, z którymi rozpoczęliście Państwo właśnie współpracę lub kontrahentów, z którymi Wasze obroty są zmienne. W Państwa umowie określimy dodatkową kwotę limitu automatycznego. Po przesłaniu do nas faktur wraz niezbędnymi dokumentami wypłacimy ekspresowo gotówkę.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.