Wielocelowy limit kredytowy

Połączenie produktów kredytowych z gwarancjami bankowymi oraz akredytywami dokumentowymi

Jest to produkt, który łączy w sobie produkty o charakterze kredytowym takie jak kredyt w rachunku bieżącym czy też krótkoterminowe kredyty obrotowe z usługami o charakterze kredytowo-rozliczeniowym tj. gwarancje bankowe oraz akredytywy dokumentowe.
Rodzaje i horyzont czasowy produktów udostępnianych w ramach limitu oraz pozabilansowy charakter samego limitu pozwalają klientowi optymalizować strukturę finansowania i koszty zadłużenia.

Bank podejmuje decyzję o udzieleniu finansowania po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej.

Uproszczona procedura dokumentacyjna

 • Zobacz szczegóły

  Oferowane w ramach wielocelowego limitu kredytowego produkty dostępne są dla klienta po podpisaniu z bankiem jednej kompleksowej umowy kredytu, która daje klientowi możliwość płynnego dysponowania środkami w okresie ich udostępnienia.

Uproszczone procedury kredytowe

 • Zobacz szczegóły

  Brak konieczności przeprowadzania oddzielnej analizy finansowej i podejmowania nowej decyzji kredytowej przy uruchamianiu kolejnych produktów w ramach przyznanej kwoty limitu

Swoboda w kształtowaniu zadłużenia

brak konieczności ustalania limitów zadłużenia dla poszczególnych produktów w ramach limitu

W złotówkach i walutach wymienialnych

możliwość udostępnienia środków w ramach limitu w walutach wymienialnych znajdujących się w ofercie banku

Pozabilansowy charakter limitu

ograniczenie kosztów obsługi zadłużenia

Dlaczego warto skorzystać z limitu

korzyści dla klienta
 • Zobacz szczegóły
  • aktywne zarządzanie strukturą finansowania firmy, zgodnie z potrzebami pojawiającymi się w dłuższej perspektywie,
  • elastyczne kształtowanie form finansowania poprzez dopasowanie ich do bieżących potrzeb oraz trendów rynkowych,
  • optymalizacja kosztów obsługi zadłużenia,
  • ograniczenie do minimum formalności związanych z udostępnieniem środków w ramach limitu.

Możliwość korzystania z „kredytu prasolowego” (Umbrella)

dla grupy podmiotów powiązanych
 • Zobacz szczegóły

  „Kredyt parasolowy” (UMBRELLA):

  • umożliwia zawarcie jednej umowy kredytowej z kilkoma kredytobiorcami,
  • zapewnia kredytobiorcom elastyczny dostęp do zróżnicowanych rozwiązań i produktów (kredyt w rachunku bieżącym, krótkoterminowe kredyty obrotowe, usługi o charakterze kredytowo-rozliczeniowym tj. gwarancje bankowe oraz akredytywy dokumentowe) w ramach ustalonego wspólnego limitu finansowania czy limitów dla poszczególnych kredytobiorców,
  • ułatwia zarządzanie finansami w grupie podmiotów powiązanych, zarówno na poziomie spółki dominującej w grupie, jak i każdej ze spółek wchodzących w skład  grupy, 
  • wpływa na poprawę płynności i uproszczenie procesów kontroli finansów kredytobiorców. 

   

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.