Wejdź do Świata Premium

Otwórz Konto Świat Premium ze złotą kartą

7,00% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym Premium

do wysokości kwoty 200.000 zł przez 5 miesięcy od otwarcia konta. Promocja obowiązuje do 13.06.2024 r.

za prowadzenie rachunku płatniczego Konto Świat Premium

przez pierwsze 3 miesiące od otwarcia a potem m.in. przy aktywach 200 tys. zł
 • Zobacz szczegóły

  Bank nie pobiera opłaty za prowadzenie rachunku płatniczego Konto Świat Premium. Promocja dotyczy:

  1. pierwszych 3 pełnych kolejnych miesięcy oraz
  2. kolejnych 12 miesięcy po upływie okresu z pkt 1, dla posiadaczy produktów inwestycyjnych ze średnim saldem wybranych produktów inwestycyjnych nabytych za naszym pośrednictwem na kwotę min. 50 tys. zł,
  3. kolejnych 36 miesięcy po upływie okresu z pkt 1, dla posiadaczy Pożyczek Ekspresowych, których średnie saldo wynosi łącznie min. 50 tys. zł.

  Promocję kierujemy do osób o pełnej zdolności do czynności prawnych, mających min. 18 lat. Szczegółowe zasady opisaliśmy w Regulaminie Promocji. Promocja trwa do 15.01.2025r.
  Niezależnie od promocji, nie pobierzemy opłaty za prowadzenie Konta Świat Premium jeśli łączna kwota aktywów klienta w naszym banku w poprzednim miesiącu wyniosła min. 200 tys. zł. Co to jest łączna kwota aktywów sprawdzisz w przypisie 2 do rozdziału 2 Taryfy prowizji i opłat. W przeciwnym razie opłata za prowadzenie Konta Świat Premium w danym miesiącu wyniesie 50 zł.

za obsługę Doradcy Osobistego Premium

w wybranych lokalizacjach

0 zł za Pakiet Komfort do Twojego Konta Świat Premium przez pierwsze 6 miesięcy

 • Zobacz szczegóły
  • Pakiet Komfort składa się z płatnego Pakietu Express Elixir i bezpłatnego dla klienta, w całym okresie ochrony, Pakietu Ubezpieczeń. 
  • Pakiet Express Elixir jest bezpłatny w promocji przez 6 pierwszych miesięcy, jeżeli będzie aktywowany do konta po raz pierwszy. Po tym okresie pobierzemy miesięcznie opłatę za Pakiet Express Elixir zgodnie z Regulaminem Pakietu Komfort. 
  • Ochronę ubezpieczeniową, w ramach ubezpieczenia grupowego „Twoja Ochrona” zapewnia PZU SA. 
  • Bank jest ubezpieczającym i opłaca składkę ubezpieczeniową. 
    

  Dowiedz się więcej

za obsługę złotej karty do tego konta

z gwarancją niskich kursów w ponad 150 walutach obcych przy płatnościach prosto z Konta Świat Premium lub możliwością płatności z rachunków walutowych w EUR, USD, GBP, CHF

0 zł za wypłaty gotówki z bankomatów w Polsce i za granicą

Bank nie naliczy opłaty za wypłaty złotą kartą w dowolnym bankomacie na świecie

za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w BM Pekao

skorzystaj z wiedzy i doświadczenia Doradców Klienta, Analityków i Maklerów BM. Oferta Banku Pekao S.A. i Biura Maklerskiego bez odrębnego logowania w serwisie internetowym

0 zł za prowadzenie Konta Walutowego

 • Zobacz szczegóły

  Konta w walutach z zerową lub dodatnią stopą depozytową właściwego Banku Centralnego:

  • 0 jednostek waluty (dalej j.w.) niezależnie od średniomiesięcznego salda rachunku

  Konta w walutach z ujemną stopą depozytową właściwego Banku Centralnego:
  opłata uzależniona od średniomiesięcznego salda rachunku w miesiącu poprzednim:

  • 0 j.w. jeżeli saldo od 0,00 do 19.999,99j .w.
  • 15 j.w. jeżeli saldo od 20.000,00 do 49.999,99 j.w.
  • 30 j.w. jeżeli saldo od 50.000,00 do 99.999,99 j.w.
  • 100 j.w. jeżeli saldo od 100000,00 do 499.999,99 j.w.
  • 200 j.w. jeżeli saldo od 500.000,00 j.w.

  Za dany miesiąc opłata za prowadzenie danego Konta Walutowego nie jest pobierana, jeżeli w poprzednim miesiącu: 

  • Posiadacz wykonał z tego Konta Walutowego min 1 polecenie przelewu wewnętrznego na dowolny inny rachunek w Banku prowadzony w innej walucie, lub
  • na to Konto Walutowe wpłynęło min 1 polecenie przelewu wewnętrznego z dowolnego innego rachunku w Banku prowadzonego w innej walucie,

  przy czym łączna kwota wyżej wymienionych poleceń przelewów wynosiła co najmniej 1.000,00 jednostek waluty Konta Walutowego, którego dotyczy to zwolnienie z opłaty.
  Informacja o aktualnych (na ostatni dzień poprzedniego miesiąca) stopach depozytowych Banków Centralnych dla EUR, CHF, USD i GBP jest dostępna tutaj.

korzyści Świata Premium

aktualne oferty dla klientów Świata Premium w ramach Galerii Rabatów

HaloPekao

zdalnie zarządzaj swoimi finansami z usługą HaloPekao. Zadzwoń i załatw!

skrytki sejfowe

zabezpiecz to, co cenne w skrytce sejfowej. Usługa dostępna w wybranych placówkach.

polecaj skutecznie konto w Banku Pekao S.A., zyskaj nawet 1500 zł

zapisz się do naszego Programu i wraz ze swoimi znajomymi spełnijcie jego warunki, promocja trwa do 20.11.2024 r.

lokaty promocyjne w USD i w EUR

 • Zobacz szczegóły

  Lokaty dla klientów bez Konta Walutowego w USD/EUR lub z niskimi saldami na Kontach Walutowych w USD/EUR  dostępne w Pekao24 i PeoPay – sprawdź warunki >> 

  Oferta lokat negocjowanych już od 5 tys. USD i EUR dostępna  tylko w oddziale  - zapytaj o warunki oferty swojego doradcę 
   

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt
 • Pliki do pobrania

  Regulamin rachunków bankowych

  Pobierz plik

  Regulamin karty płatniczej debetowej Visa Debit Gold obowiązujący do 31.03.2023 r.

  Pobierz plik

  Regulamin zawierania umów drogą elektroniczną

  Pobierz plik

  Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

  Pobierz plik

  Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym

  Pobierz plik

  Definicje usług reprezentatywnych

  Pobierz plik

  Komunikat nr 64/BM/ZWS/2020 z dnia 23.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla obecnych i nowych Klientów Biura Maklerskiego Pekao będących jednocześnie Klientami Banku Pekao S.A.

  Pobierz plik

  Komunikat nr 98/BM/ZWS/2020* z dnia 23.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla obecnych i nowych Klientów Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) będących jednocześnie Klientami Banku Pekao S.A.

  Pobierz plik

  Regulamin Promocji KŚP

  Pobierz plik

  Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji

  Pobierz plik

  Regulamin promocji Uwzględnienie OSP w katalogu aktywów zwalniających z opłaty za prowadzenie KŚP

  Pobierz plik
 • Opłaty i prowizje

  Taryfa prowizji i opłat dla klientów detalicznych – Rachunki w bieżącej ofercie banku

  Pobierz plik

  Stopy depozytowe Banków Centralnych dla walut EUR CHF USD GBP

  Pobierz plik

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.