O PROGRAMIE DOBRY START

 


Wniosek Dobry start przez internet

 • Dobry start to 300 zł na wprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia można składać online od 1 lipca do 30 listopada br. - wystarczy przejść do zakładki e-Urząd w serwisie internetowym Banku
 • Wyprawkę otrzymają uczniowie do 20 lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 idą do przedszkola lub tzw. "zerówki"


Więcej o świadczeniu Dobry start:

 • Wyprawka Dobry start to kolejny rządowy program wsparcia polskich rodzin
 • Świadczenie nie przysługuje dzieciom, które w roku szkolnym 2018/2019 będę uczęszczać do przedszkola lub tzw. "zerówki"
 • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia


Kiedy otrzymasz wyprawkę?

 • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry start złożonych do 31 sierpnia br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej 30 września br.
 • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry start złożonych od 1 września do 30 listopada br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
 • Podane terminy są terminami maksymalnymi - organ prowadzący w gminie może wypłacić świadczenie wcześniej
 • Maksymalnie uproszczona procedura i potwierdzenie na Twojej skrzynce e-mail - decyzje administracyjne będą przesyłane tylko w przypadku ewentualnej odmowy. W każdej innej sytuacji, jeżeli dziecko spełni wymogi, świadczenia będą wypłacane bez decyzji administracyjnych - organ prowadzący wyśle Ci potwierdzenie na adres e-mail z Twojego wniosku.
 • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku - na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego postępowanie w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania. 
 • Możesz zaktualizować adres zamieszkania podczas wypełniania wniosku Dobry start. Żeby zmienić swoje dane podane w serwisie internetowym Pekao24, przejdź do zakładki "Ustawienia" po zalogowaniu. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.


Rola Banku w programie Dobry Start:

 • Bank Pekao S.A. umożliwi Ci złożenie Wniosku Dobry start online w serwisie internetowym Pekao24 w sekcji E-URZĄD dostępnej w prawej górnej części serwisu. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
 • Wysłany Wniosek Dobry start możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku będzie  dostępne do pobrania w zakładce WNIOSKI przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.

Opis Wniosku "Dobry Start" przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa, Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejToolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt