Korzystamy z plików cookies w celu poprawienia efektywności i zaproponowania Użytkownikowi coraz doskonalszych funkcjonalności serwisu internetowego www.pekao.com.pl (dalej Serwis PEKAO) oraz bardziej dopasowanych do Użytkownika treści. W celu zapewnienia przejrzystości działań przyjęte zostały niniejsze Zasady Cookies, które określają szczegółowe zasady korzystania przez Serwis PEKAO z plików cookies. 

Dane zawarte w plikach cookies gromadzone są przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł (dalej jako Bank). W przypadku stwierdzenia, że dane zawarte w plikach cookies są danymi osobowymi (w szczególności w związku z powiązaniem z innymi danymi osobowymi dostępnymi na temat danego Użytkownika), Bank uznawany jest za Administratora w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej ,,RODO”, zaś Użytkownikowi przysługują wszystkie uprawnienia zawarte w Polityce Prywatności

Użytkownikiem jest każda osoba, której dane dotyczą, korzystająca z Serwisu PEKAO oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług (dalej jako Użytkownik).

I. PLIKI COOKIES

Pliki cookies („ciasteczka”) to fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do naszego serwera. Pliki te zapisywane są przez każdą przeglądarkę, z której Użytkownik odwiedza Serwis PEKAO. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies wiemy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu PEKAO.

Pliki cookies służą nam do zapewnienia optymalnej obsługi wizyty Użytkownika w Serwisie PEKAO oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji a także w celu zaproponowania Użytkownikowi coraz doskonalszych funkcjonalności Serwisu PEKAO oraz bardziej dopasowanych do Użytkownika treści. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

II. RODZAJE PLIKÓW I CELE KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celu rozpoznawania Użytkownika podczas jego wizyt na Serwisie PEKAO, zapamiętywania jego preferencji oraz wyświetlania mu odpowiednich, dostosowanych do niego treści. Dzięki plikom cookies interakcje Użytkownika z nami są szybsze i bardziej skuteczne.

W Serwisie PEKAO wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

 • Cookies sesyjne – są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia przez niego Serwisu PEKAO lub wyłączenia przeglądarki internetowej. W takim przypadku informacje zapisane w plikach cookies sesyjnych są automatycznie usuwane.
 • Cookies stałe (permanentne) – są to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach plików cookies okres lub do momentu ich ręcznego usunięcia.


W obszarze Serwisu PEKAO wykorzystywane są również inne dostępne technologie, pozwalające na zapisywanie informacji w przeglądarce w odpowiednich magazynach danych (Session Storage, Local Storage), a także umieszczane są w fragmenty kodów narzędzi analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które umożliwiają zapisanie plików cookies w domenach tych usług. 

Poniżej opisane zostały poszczególne typy plików cookies wykorzystywane w Serwisie PEKAO:

Cookies funkcjonalne – to pliki, które umożliwiają poprawne działanie Serwisu PEKAO. Są to pliki wymagane i nie można ich wyłączyć. Bez cookies funkcjonalnych Serwis PEKAO lub jego części nie będą działały prawidłowo

Dane zawarte w ww. plikach cookies wykorzystujemy w celu:

 • optymalizacji i umożliwienia korzystania z Serwisu PEKAO;
 • zapewnienia bezpieczeństwa, m.in. wykrywania różnego rodzaju nadużyć, takie jak np. ataki hackerskie; generowanie sztucznego ruchu internetowego, wejść z niepożądanych źródeł typu sieci dark web itp.;
 • utrzymania sesji, kiedy Użytkownik odwiedza Serwis PEKAO;
 • zapewnienia poprawnego działania Serwisu PEKAO, w tym poprawnego jego wyświetlania w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik;
 • obsłużenia żądań Użytkownika, np. w przypadku wejścia na stronę Serwisu z innej strony niż strona główna Serwisu, a w konsekwencji - rozliczenia z Partnerem jeśli kliknięcie nastąpiło na jego stronie internetowej lub w wyniku jego działań reklamowych; 
 • zapamiętania, czy Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie niektórych treści;
 • dostosowania zawartości Serwisu PEKAO do preferencji Użytkownika;


Jeśli w ww. plikach znajdują się dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust. 1 lit. f) RODO) lub działanie na żądanie Użytkownika (art.6 ust. 1 lit. b) RODO).

Cookies analityczne – pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę Użytkowników odwiedzających Serwis PEKAO, zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możliwe jest stałe monitorowanie oraz ulepszanie działania Serwisu, w tym monitorowanie jego wydajności. Pomaga nam to ulepszyć usługi, które oferujemy, sprawiając, że nasi Użytkownicy znajdują informacje, których szukają. Są one również niezbędne, aby rozliczać się z naszymi Partnerami, mierzyć efektywność naszych działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych i preferencji Użytkowników.

Dane zawarte w ww. plikach cookies wykorzystujemy w celu:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu PEKAO korzystają z poszczególnych stron internetowych; 
 • ulepszania struktury i zawartości Serwisu PEKAO;
 • do rozróżniania unikalnych użytkowników;
 • mierzenia skuteczność akcji marketingowych prowadzonych na rzecz Banku, np. w sieci reklamowej Google, w programach partnerskich, na zewnętrznych serwisach internetowych;
 • rozliczania się z Partnerami za usługi reklamowe w oparciu o różne aktywności Użytkownika.


Jeśli w ww. plikach znajdują się dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda użytkownika – art.6 ust. 1 lit. a) RODO.

Cookies marketingowe - służą do doboru i wyświetlenia Użytkownikowi spersonalizowanej oferty produktów i usług Banku zarówno na stronie Serwisu PEKAO jak i na stronach zewnętrznych naszych Partnerów.

Dane zawarte w ww. plikach cookies wykorzystujemy w celu:

 • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań, w tym również do profilowania reklam wyświetlanych na zewnętrznych serwisach internetowych;
 • rozliczania się z Partnerami, za określone akcje/konwersje (tzn. działania wykonane przez użytkownika, który dotarł do Serwisu PEKAO za pomocą reklamy), realizowane przez użytkowników w serwisach Banku i innych serwisach zewnętrznych w sytuacji reklamy profilowanej.


Jeśli w ww. plikach znajdują się dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda użytkownika  – art.6 ust. 1 lit. a) RODO.

Wchodząc na stronę Serwisu PEKAO Użytkownik za pośrednictwem panelu cookies może nie zgodzić się na korzystanie z plików cookies analitycznych i marketingowych. Wówczas nie będziemy mogli prowadzić szczegółowych statystyk oraz dostosowywać naszych reklam w oparciu o informacje zebrane w Serwisie PEKAO. Nadal jednak będą wyświetlane reklamy o charakterze ogólnym zarówno na stronie Serwisu PEKAO jak i na innych serwisach internetowych. Nasz panel cookies umożliwia edycję preferencji użytkownika w w/w zakresie i jest to możliwe w dowolnym momencie korzystania z Serwisu PEKAO.

Użytkownik w każdej chwili może odwołać lub dostosować swoją zgodę na odpowiednie cele przetwarzania. W tym celu stworzyliśmy łatwe narzędzie w postaci pływającego symbolu ciasteczka znajdującego się w lewej dolnej części ekranu (w przypadku wyświetlania strony na urządzeniu mobilnym symbol ciasteczka znajduje się w stopce strony, chyba że Użytkownik włączy opcję przeglądania strony w trybie „wersja na komputer” dostępnej w ustawieniach każdej mobilnej przeglądarki). Kliknięcie symbolu ciasteczka otworzy znany Użytkownikowi panel zgód, w którym wskazując lub usuwając odpowiednie znaczniki wyboru, można łatwo dostosować swoją zgodę do własnych preferencji. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez Bank przed jej wycofaniem. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości związanych z udzieleniem odpowiednich zgód, będziemy pytać Użytkownika o niezbędne zgody co najmniej raz na 6 miesięcy.  

Do emisji reklam w Internecie, a także w zakresie innych narzędzi takich jak recaptcha (narzędzie do ochrony przed spamem) wykorzystujemy technologie dostarczane przez Google i Meta Platforms dlatego zaleca się aby Użytkownik zwrócił uwagę czy wyraził zgodę na stosowanie tych narzędzi, w tym profilowanie reklam w Internecie i Meta Platforms  za pomocą technologii stosowanych przez Google co można zrobić tu oraz tu i przez Meta Platforms co można zrobić tu.

Bardziej szczegółowe informacje o używanych przez nas plikach cookie, czasie przechowywania oraz aktualnej liście naszych Partnerów, z których usług korzystamy lub których technologie umieszczamy w naszym Serwisie znajdziesz tutaj.

III. PRAWO DO PRYWATNOŚCI - OBSŁUGA PLIKÓW COOKIES

Nie wszystkie pliki cookies i inne technologie przez nas stosowane zawierają dane osobowe i podlegają pod ochronę RODO. Bank szanuje fundamentalne prawo każdego Użytkownika jakim jest prawo do prywatności, rozumiane jako prawo Użytkownika do decydowania, czy w jego urządzeniach końcowych mogą być instalowane i następnie przechowywane pliki cookies w ogólności. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu Użytkownika poprzez pliki cookies dokonywane jest w celach funkcjonalnych, analitycznych lub marketingowych opisanych w punkcie II niniejszego dokumentu. Chcemy wyraźnie podkreślić, że przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nigdy nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Zgodnie z obowiązującą ustawą prawo telekomunikacyjne Bank uznaje prawo każdego Użytkownika do wyrażenia zgody na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu Użytkownika za pomocą ustawień przeglądarki. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej za pomocą plików cookies. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, nie wyraża zgody na ich przechowywanie oraz dostęp do nich, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki na komputerze lub innym urządzeniu, z którego korzysta. Podkreślić należy, że brak możliwości zapisywania lub odczytywania plików cookies przez stronę internetową Serwisu PEKAO może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z Serwisu PEKAO. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu PEKAO bez zmiany ustawień domyślnych przeglądarki oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie informacji i uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu z jakiego korzysta Użytkownik.

Jeżeli Użytkownik używa różnych urządzeń do uzyskania dostępu do Serwisu PEKAO oraz jego przeglądania (np. komputera, smartfona, tabletu) powinien upewnić się, że każda przeglądarka na każdym urządzeniu dostosowana jest do preferencji związanych z plikami cookies.

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies zależy od przeglądarki, z której Użytkownik korzysta. Poniżej wskazany został sposób, w jaki Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce Google Chrome, Firefox, Safari, Opera oraz Internet Explorer.

1.    Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Google Chrome
 

 1. W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Google Chrome wybierz trzy kropki pionowe
 2. W sekcji Prywatność bezpieczeństwo kliknij przycisk Treść.
 3. W sekcji Pliki cookies i dane stron możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies:
 • Blokuj wszystkie pliki cookies
 • Blokuj pliki cookies innych firm 

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Google Chrome

2.    Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Firefox
 

 1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox kliknij Otwórz menu (trzy poziome kreski) i wybierz Ustawienia.
 2. Następnie z sekcji Prywatność i bezpieczeństwo wybierz zakładkę ciasteczka i dane witryn.
 3. Wybierz odpowiedni poziom bezpieczeństwa lub skonfiguruj własny wybierając które elementy i skrypty blokować - ciasteczka:
 • Wszystkie z zewnętrznych witryn
 • wszystkie

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Firefox. 

3. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Safari 

Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

 • Blokuj wszystkie cookie
 • Zapobiegaj śledzeniu poza witryną

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Safari.

4.    Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Opera
 

 1. W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Opera wybierz trzy linie poziome 
 2. Kliknij przejdź do pełnych ustawień przeglądarki
 3. W sekcji Prywatność bezpieczeństwo kliknij przycisk Ciasteczka i inne dane witryn.
 4. Możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies:
 • Blokuj wszystkie pliki cookies
 • Blokuj pliki cookies innych firm 

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Opera.

5.    Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Edge
 

 1. W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Edge wybierz trzy kropki poziome 
 2. Kliknij Ustawienia
 3. W sekcji Pliki cookie i uprawnienia witryny kliknij Zarządzaj plikami cookie i danymi witryn oraz usuwaj je
 4. Możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies:
 • Blokuj 
 • Blokuj pliki cookies innych firm 

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Edge.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Pamiętaj, że zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu PEKAO oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług, dotyczące takich kwestii jak: zakres przetwarzanych danych osobowych i źródła ich pozyskiwania, udostępnianie danych przez Bank, czy przysługujących praw Użytkownikowi zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z kwestiami cookies lub w celu uzyskania informacji dotyczących niniejszych Zasad Cookies Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych powołanym w zakresie przedsiębiorstwa Administratora za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@pekao.com.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.