Rachunki i karty

Konto Private Banking

Pakiet wyjątkowych wartości

Wygodne i bezpieczne płatności w kraju i zagranicą. Konto Private Banking i usługi z nim związane
 • Zobacz szczegóły

  zapewniają bezpłatne wypłaty gotówki z bankomatów na całym świecie, standardowe polecenia przelewu (krajowe i zagraniczne), zlecenia stałe i polecenia zapłaty, wydanie i wznowienie karty debetowej do konta, otwarcie i prowadzenie rachunków płatniczych w 13 walutach.

Wielowalutowa karta debetowa World Elite Debit Mastercard Najbardziej prestiżowa karta debetowa wśród kart Mastercard
 • Zobacz szczegóły

  przy płatności w EUR, USD, GBP, CHF rozpoznaje walutę transakcji i obciąża konto bez konieczności przewalutowania, jeśli do karty zostało przypisane konto w walucie płatności i znajdują się na nim odpowiednie środki. W przypadku braku konta w walucie płatności transakcja jest przeprowadzana po atrakcyjnych kursach wymiany. Karta zapewnia dostęp do saloników lotniskowych Lounge Key (dwie pierwsze wizyty w roku bezpłatne), można ją dołączyć do programu lojalnościowego Mastercard® Bezcenne® Chwile, a płacąc tą kartą można korzystać ze zniżek naszych partnerów w ramach Galerii Rabatów.

Bogaty pakiet Assistance z opieką asystenta Concierge Kompleksowe ubezpieczenie będące wsparciem m.in.: w podróży zagranicznej na całym świecie, w podróży samochodem w Polsce i krajach europejskich. Ubezpieczenie obejmuje także opiekę osobistego asystenta Concierge.
Nowoczesne kanały zdalne Konto jest dostępne w ramach usługi bankowości elektronicznej: przez internet (serwis Pekao24) oraz mobilnie (PeoPay). Kartę wydaną do konta można zarejestrować w portfelu Apple Pay, by płacić telefonem Apple.

Konto Oszczędnościowe Private Banking

1,0% w skali roku przez 90 dni od dnia zawarcia umowy do wysokości kwoty 500.000 zł. Promocja obowiązuje do 30.09.2020 r.
 • Zobacz szczegóły

  Promocyjne oprocentowanie 1,0% w skali roku do wysokości kwoty 500 tys. zł przez 90 dni od dnia zawarcia umowy Konta Oszczędnościowego Private Banking dostępne jest dla klientów, którzy do 30.09.2020 r. otworzą Konto Oszczędnościowe Private Banking razem z Kontem Private Banking. Kwota stanowiąca nadwyżkę ponad 500 tys. zł będzie oprocentowana wg stawki 0,20% w skali roku. 

  • Z promocji mogą skorzystać osoby, które w okresie 1.01.2019- 30.06.2020 r. nie były posiadaczem ani współposiadaczem w naszym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, rachunku oszczędnościowego lub lokaty, bądź posiadały, ale suma średnich miesięcznych sald rachunków, których klient był posiadaczem lub współposiadaczem we wspomnianym wyżej okresie wynosiła nie więcej niż 50 zł. Promocja obowiązuje u Doradcy Bankowego, wyznaczonego przez Bank do obsługi klienta Bankowości Prywatnej. Po upływie promocji środki na Koncie Oszczędnościowym będą oprocentowane wg stawek standardowych, podobnie jak środki przekraczające poziom 500 tys. zł w okresie promocji. Promocja obowiązuje tylko na jednym Koncie Oszczędnościowym Private Banking.

  Oprocentowanie standardowe według zmiennej stawki oprocentowania w stosunku rocznym jest równe stopie depozytowej Narodowego Banku Polskiego (NBP) i wynosi 0 % w skali roku.
   

0,20% w skali roku od dnia zawarcia umowy do 30.09.2020 r. dla całego salda środków na Koncie Oszczędnościowym Private Banking, dostępne jest dla klientów, którzy zawarli z Bankiem umowę o Konto Private Banking.
 • Zobacz szczegóły

  Promocyjne oprocentowanie 0,20% w skali roku od dnia 30.09.2020 r. dostępne jest dla klientów, którzy posiadają Konto Oszczędnościowe Private Banking oraz Konto Private Banking.

  • Promocja obowiązuje u Doradcy Bankowego, wyznaczonego przez Bank do obsługi klienta Bankowości Prywatnej. Po upływie promocji środki na Koncie Oszczędnościowym Private Banking będą oprocentowane wg stawek standardowych. Jeśli klient został objęty promocją „1,0% w skali roku do wysokości kwoty 500 tys. zł przez 90 dni od dnia zawarcia umowy Konta Oszczędnościowego Private Banking”, wówczas rachunek nie jest obejmowany równocześnie niniejszą promocją.

  Oprocentowanie standardowe według zmiennej stawki oprocentowania w stosunku rocznym jest równe stopie depozytowej Narodowego Banku Polskiego (NBP) i wynosi 0 % w skali roku.
   

bezpłatne polecenia przelewu wewnętrznego
swoboda wpłat i wypłat w dowolnych kwotach i terminach na Konto Oszczędnościowe Private Banking
 • Zobacz szczegóły

  W dowolnym momencie przelejesz pieniądze z Konta Oszczędnościowego Private Banking na swoje konto osobiste i nie stracisz naliczonych odsetek.
  Wpłaty i wypłaty realizujesz wyłącznie bezgotówkowo - z/na inny rachunek w naszym banku.
  Polecenie przelewu wewnętrznego zlecisz bezpłatnie.

Wielowalutowa karta debetowa World Elite Debit MC

Najbardziej prestiżowa karta debetowa wśród kart MasterCard

Dostęp do rachunków walutowych Główną walutą rozliczeniową karty jest złoty polski (PLN). Dodatkowo, kartę można podpiąć do rachunków walutowych w EUR, USD, GBP, CHF.
Unikalna funkcjonalność wielowalutowa karty Innowacyjna funkcjonalność wielowalutowa umożliwia realizację transakcji w różnych walutach (USD, EUR, CHF, GBP) bez przewalutowania, zapewniając dostęp do środków na posiadanych rachunkach walutowych.
 • Zobacz szczegóły
  Klient ma możliwość skorzystania z funkcjonalności wielowalutowej dostępnej przy płatnościach w EUR, USD, GBP, CHF. Klient może określić które rachunki walutowe prowadzone we wspomnianych walutach 
  zostaną przypisane do karty. W rezultacie przy płatności w jednej z tych walut obcych obciążane jest odpowiednie konto walutowe, o ile znajdują się na nim wystarczające środki (np. w przypadku transakcji dokonanej w EUR zostanie obciążone bezpośrednio konto walutowe w EUR). W przypadku, gdy na rachunku walutowym klienta nie ma wystarczających środków, następuje automatyczne przewalutowanie transakcji na PLN.
NOWOŚĆ! Lounge Key - dostęp do saloników VIP na lotniskach na bazie aplikacji Posiadacz karty World Elite Debit MC wydawanej do Konta Private banking ma dostęp do korzystania z ekskluzywnych saloników wypoczynkowych na lotniskach w wielu miastach na całym świecie, niezależnie od klasy biletu lub linii lotniczych.
 • Zobacz szczegóły
  Dwie pierwsze wizyty w roku są bezpłatne w ramach promocji obowiązującej do odwołania. 
  Opłata za kolejne wejścia wynosi 32 USD za każde wejście. 
  Zasady promocji określa regulamin „Dostęp do saloników lotniskowych dla Klientów Bankowości Prywatnej Banku Pekao SA” dostępny na stronie www Banku Pekao S.A. www.loungekey.com/pekao
Indywidualne podejście w zakresie wizerunku karty Możliwość wyboru preferowanej kolorystyki karty – białej lub czarnej.
Ważne informacje Wypłacając gotówkę za granicą unikaj tych bankomatów, których właściciele pobierają dodatkową opłatę za skorzystanie z ich usług. Pobieranie takich opłat jest niezależne od Banku.

Karta kredytowa Pekao Visa Infinite

Została zaprojektowana dla najbardziej wymagających Klientów Bankowości Prywatnej

Bogaty pakiet ubezpieczeń podróżnych Rozbudowany pakiet ubezpieczeniowy obejmujący osoby poniżej 79 roku życia oferujący wsparcie i pomoc w podróży zagranicznej, jak również zapewniający poczucie bezpieczeństwa i komfortu codziennych zakupów i niecodziennych zdarzeń.
 • Zobacz szczegóły
  Warunki ochrony ubezpieczeniowej, w tym wyłączenia i świadczenia opisane są w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych u Doradcy bankowego.
Opieka osobistego asystenta Concierge Usługa Concierge zapewni wsparcie informacyjno-organizacyjne świadczone przez osobistego asystenta, który wesprze Klienta w kwestiach związanych z podróżami służbowymi i prywatnymi oraz pomoże zorganizować czas wolny.
Bezpłatny dostęp do ekskluzywnych saloników na lotniskach W ramach programu Priority Pass posiadacz lub użytkownik karty mają możliwość bezpłatnego korzystania z&nbps;wydzielonych pomieszczeń wypoczynkowych na lotniskach na całym świecie, niezależnie od klasy biletu lub linii lotniczych.
Indywidualnie ustalany limit kredytowy Wysokość limitu kredytowego ustalana jest przez Bank dla każdego Klienta indywidualnie. Bank podejmuje decyzję o wydaniu karty kredytowej i udzieleniu limitu kredytowego po dokonaniu badania i oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy.
Ważne informacje dot. RRSO
 • Zobacz szczegóły
  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Pekao Visa Infinite w wysokości 50 000 zł (dalej limit kredytowy) - wynosi 24,57%, przy przyjęciu założeń, że:
  • przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
  • spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 10% wykorzystanego limitu kredytowego nie mniej niż 50 zł,
  • oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 9,82% w stosunku rocznym.

  Przy przyjęciu powyższych założeń:
  • całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 68 511,59 zł,
  • całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 18 511,59 zł i obejmuje: opłatę za wydanie karty 13 200,00 zł (suma miesięcznych opłat wynikających z umowy w okresie kredytowania), odsetki (5 311,59 zł), 
  • okres kredytowania wynosi 121 miesięcy.
   
  Kalkulacja została dokonana na dzień 27.06.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Najbardziej prestiżowa karta kredytowa dedykowana dla Klientów Bankowości Prywatnej

Bogaty pakiet ubezpieczeniowy Każdy posiadacz karty Pekao World Elite jest objęty pakietem kilkunastu typów ubezpieczeń, w tym: NNW, koszty leczenia zagranicą, uszkodzenia/utraty bagażu podróżnego, opóźnienia lotu, udziału własnego z tytułu uszkodzenia auta.
 • Zobacz szczegóły
  Warunki ochrony ubezpieczeniowej, w tym wyłączenia i świadczenia opisane są w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych u Doradcy bankowego.
Opieka osobistego asystenta Concierge Usługa Concierge zapewni wsparcie informacyjno-organizacyjne świadczone przez osobistego asystenta, który wesprze Klienta w kwestiach związanych z podróżami służbowymi i prywatnymi oraz pomoże zorganizować czas wolny.
Bezpłatny dostęp do ekskluzywnych saloników na lotniskach W ramach programu Priority Pass posiadacz lub użytkownik karty wraz
z jedną osobą towarzyszącą mają możliwość bezpłatnego korzystania
z ekskluzywnych saloników
na lotniskach na całym świecie, niezależnie od klasy biletu lub linii lotniczych.
Indywidualnie ustalany limit kredytowy Wysokość limitu kredytowego ustalana jest przez Bank dla każdego Klienta indywidualnie. Bank podejmuje decyzję o wydaniu karty kredytowej i udzieleniu limitu kredytowego po dokonaniu badania i oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy.
Możliwość wyboru kolorystyki karty Karta jest dostępna w białej lub czarnej stylistyce.
Ważne informacje dot. RRSO
 • Zobacz szczegóły
  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Pekao World Elite MC w wysokości 50 000 zł (dalej limit kredytowy) - wynosi 21,60%, przy przyjęciu założeń, że:
  • przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
  • spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 10% wykorzystanego limitu kredytowego nie mniej niż 50 zł,
  • oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 10% w stosunku rocznym.

  Przy przyjęciu powyższych założeń:
  • całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 65 079,93 zł,
  • całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 15 079,93 zł i obejmuje: opłatę za wydanie karty 9 900,00 zł (suma miesięcznych opłat wynikających z umowy w okresie kredytowania), odsetki (5 179,93 zł) oraz opłaty miesięczne za obsługę w Pionie Bankowości Prywatnej 12 100 zł
  • okres kredytowania wynosi 121 miesięcy.
   
  Kalkulacja została dokonana na dzień 27.06.2019 na reprezentatywnym przykładzie.

Eurokonto Prestiżowe

Konto dla osób ceniących indywidualne rozwiązania, wraz z osobistym Doradcą Bankowym

Wielowalutowa karta debetowa World Elite Debit MasterCard Innowacyjna funkcjonalność wielowalutowa umożliwia realizację transakcji w różnych walutach (USD, EUR, CHF, GBP) bez przewalutowania, zapewniając dostęp do środków na posiadanych rachunkach walutowych.
 • Zobacz szczegóły

  Główną walutą rozliczeniową karty jest złoty polski (PLN). Klient ma możliwość skorzystania z funkcjonalności wielowalutowej dostępnej przy płatnościach w EUR, USD, GBP, CHF. Klient może określić, które rachunki walutowe prowadzone we wspomnianych walutach zostaną przypisane do karty. W rezultacie przy płatności w jednej z tych walut obcych obciążane jest odpowiednie konto walutowe, o ile znajdują się na nim wystarczające środki (np. w przypadku transakcji dokonanej w EUR zostanie obciążone bezpośrednio konto walutowe w EUR). W przypadku, gdy na rachunku walutowym klienta nie ma wystarczających środków, następuje automatyczne przewalutowanie transakcji na PLN.

Bogaty pakiet Assistance z opieką asystenta Concierge Kompleksowe ubezpieczenie będące wsparciem m.in.: w podróży zagranicznej na całym świecie, w podróży samochodem w Polsce i krajach europejskich. Ubezpieczenie obejmuje także opiekę osobistego asystenta Concierge.
 • Zobacz szczegóły

  Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia są dostępne u Doradcy Bankowego.

Pekao24 – usługa bankowości elektronicznej Pekao24 to kompleksowa usługa umożliwiająca bezpieczny dostęp do rachunków i usług banku poprzez bankowość mobilną oraz serwis internetowy.
Płatności mobilne poprzez aplikację PeoPay i  Apple Pay Aplikacja PeoPay to nowoczesny
i wygodny sposób płatności bez konieczności posiadania przy sobie gotówki za pomocą bankowości mobilnej. Usługa Apple Pay to wygodna metoda płacenia na telefonie iPhone, iPadzie, zegarku Apple Watch i komputerze Mac.
Bezpłatne prowadzenie Eurokont Walutowych Rachunki walutowe prowadzone są w EUR, USD, GBP, CHF.
Atrakcyjne warunki wymiany walut Internetowa usługa oferująca korzystne kursy wymiany walut przy poleceniach przelewu wewnętrznego pomiędzy prowadzonymi w banku rachunkami w PLN, USD, EUR, CHF oraz GBP.
Najwyżej oprocentowane lokaty dla Klientów z Eurokontem Prestiżowym
Ważne informacje Szczegółowe informacje na temat kosztów i opłat oraz oprocentowania rachunku dostępne są u Doradcy Bankowego

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję