Inwestowanie

Usługa doradztwa inwestycyjnego

Profesjonalna budowa zdywersyfikowanego portfela aktywów dopasowana do indywidualnych preferencji Klienta

Profesjonalne doradztwo inwestycyjne Doradztwo w zakresie alokacji aktywów i selekcji konkretnych produktów inwestycyjnych oraz podejmowanego ryzyka inwestycyjnego zapewnia doświadczony zespół ekspertów z dostępem do wiedzy Grupy Banku Pekao.
Szczegółowa analiza indywidualnych potrzeb Klienta Eksperci pomogą określić indywidualne cele finansowe i akceptowany poziom ryzyka, a także zbudować dobrze zdywersyfikowany portfel aktywów, który umożliwi realizację wyznaczonych celów.
Cykliczny monitoring struktury portfela inwestycyjnego W ramach usługi Klienci są informowani o istotnych wydarzeniach rynkowych zmieniających perspektywę inwestycyjną w odniesieniu do posiadanych przez nich instrumentów finansowych.
Indywidualne rekomendacje inwestycyjne Na życzenie, Klienci otrzymują kompleksowe indywidualne rekomendacje inwestycyjne zawierające analizę posiadanego portfela inwestycyjnego oraz propozycje zmian składu portfela wraz z komentarzem.
Ważne informacje Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego oraz kosztów i opłat dostępne są u Doradcy Private Banking.

Produkty strukturyzowane

Zapewniają dostęp do globalnej oferty inwestycyjnej

Elastyczność doboru parametrów inwestycyjnych Możliwość ulokowania środków w certyfikaty o różnym poziomie gwarancji kapitału: z pełną, częściową, warunkową gwarancją kapitału lub bez ochrony kapitału. Elastyczność w doborze tenoru inwestycji oraz zróżnicowany wachlarz profili naliczania zysku.
Możliwość dywersyfikacji portfela aktywów Szeroki wachlarz instrumentów bazowych: akcje, indeksy giełdowe, surowce, waluty. Produkty strukturyzowane umożliwiają również wzbogacenie portfela o aktywa o niskiej korelacji z szerokim rynkiem giełdowym.
Dostęp do globalnej oferty produktów inwestycyjnych Możliwość ekspozycji na aktywa i rynki egzotyczne, niedostępne na polskim rynku.
Dopasowanie oferty do oczekiwań inwestorów Cykliczne subskrypcje zapewniają elastyczność kształtowania oferty w zależności od preferencji klientów i bieżącej sytuacji rynkowej.
Dostęp za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao
Ważne informacje Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego oraz kosztów i opłat dostępne są u Doradcy Private Banking.

Inwestycja dwuwalutowa

Możliwość osiągnięcia wyższego oprocentowania zainwestowanego kapitału w zamian za akceptację ryzyka walutowego

Wyższe oprocentowanie niż w przypadku tradycyjnych lokat Inwestycja daje możliwość uzyskania korzystnego oprocentowania przy akceptacji ryzyka poniesienia straty, w sytuacji kiedy przewidywania co do zachowania danej pary walut się nie spełnią.
Indywidualne warunki dopasowane do potrzeb klienta Inwestycje Dwuwalutowe zakładane są na okres od 7 do 180 dni dla określonych par walutowych m.in.: PLN/EUR, PLN/USD, EUR/PLN, USD/PLN, EUR/USD, USD/EUR, PLN/GBP, GBP/PLN, PLN/CHF, CHF/PLN.
Ważne informacje Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego oraz kosztów i opłat dostępne są u Doradcy Private Banking.

Fundusze inwestycyjne

Szeroka oferta funduszy inwestycyjnych pozwala na optymalną dywersyfikację portfela inwestycyjnego

Oferta krajowych oraz zagranicznych funduszy nwestycyjnych Dostęp do szerokiej oferty inwestycyjnej, która prezentuje pełne spektrum strategii inwestycyjnych.
Profesjonalne zarządzanie powierzonymi środkami Powierzone środki są zarządzane przez renomowane firmy inwestycyjne polskie oraz zagraniczne.
Dostęp przez Private Banking i Centralny Dom Maklerski S.A.
Możliwość wyższych zysków niż w przypadku lokaty bankowej
Dostosowanie inwestycji do potrzeb i preferencji klienta Inwestycje są dopasowane do określonego przez klienta horyzontu czasowego oraz nastawienia do ryzyka inwestycyjnego.
Ważne informacje Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego oraz kosztów i opłat dostępne są u Doradcy Private Banking.

Program Inwestycyjny Multi-Alokacja

Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Dostęp do globalnych rozwiązań inwestycyjnych Indywidualne strategie inwestycyjne w oparciu o ponad 80 dostępnych funduszy lub 3 strategie modelowe.
Całość wpłacanych środków jest inwestowana w UFK Aktywa zgromadzone w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych (UFK) są inwestowane w wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne oraz w strategie modelowe.
Aktywa zarządzane przez wiodące firmy inwestycyjne Środki są zarządzane przez ekspertów z wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zagranicznych podmiotów inwestycyjnych.
Elastyczność w kształtowaniu strategii inwestycyjnej Możliwość wyboru pomiędzy ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi i strategiami modelowymi.
Ubezpieczenie na życie i dożycie Ochrona i uposażenie dowolnej osoby, również niepełnoletniej i niespokrewnionej.
Ważne informacje Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego oraz kosztów i opłat dostępne są u Doradcy Private Banking.
 • Zobacz szczegóły

  Kluczowe ryzyka związane z zawarciem umowy:

  • ryzyko utraty części/całości wartości wpłaconego kapitału,
  • ryzyko utraty części wartości wpłaconego kapitału wynikające z kosztów związanych z wycofaniem się z inwestycji przed terminem,
  • ryzyko ograniczonego dostępu do środków,
  • ryzyko walutowe,
  • ryzyko upadłości ubezpieczyciela.


  Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:

  • śmierć ubezpieczającego,
  • śmierć ubezpieczającego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem (ochrona ubezpieczeniowa z tytułu śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem kończy się w rocznicę polisy, w której wiek ubezpieczającego wynosi 85 lat),
  • dożycie przez ubezpieczającego końca okresu ubezpieczenia.

Rynek giełdowy i pozagiełdowy

Dostęp do różnorodnych rozwiązań rynku finansowego dzięki współpracy z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A.

Dostęp do szerokiej oferty instrumentów finansowych Szerokie spektrum obejmuje: akcje, ETF-y, kontrakty terminowe, zagraniczne i krajowe obligacje skarbowe oraz korporacyjne.
Oferowane we współpracy z Centralnym Domem Maklerskim Pekao
Ważne informacje Inwestowanie na rynku giełdowym i pozagiełdowym wiąże się z ryzykiem rozumianym jako możliwość nieuzyskania zakładanych zysków, ale również poniesienia straty. Szczegółowe informacje na temat ryzyka oraz kosztów i opłat dostępne są u Doradcy.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz kontaktowy

Zasady dotyczące Cookies

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

  Szczegółowe informacje >>
Klauzula Informacyjna Cookies Polityka prywatności