Od 1 kwietnia 2022 r.  na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 można składać wnioski
o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie przysługuje w kwocie maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.

 
  Złóż wniosek  

 

Dofinansowanie pobytu w żłobku będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wniosek można złożyć jedynie drogą elektroniczną.

Numer specjalnej infolinii ZUS dla klientów w sprawie Dofinansowania pobytu w żłobku:
22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00). 
 

Szczegóły dotyczące programu dofinansowania znajdziesz na stronie
•    ZUS
•    Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 

Instrukcja złożenia wniosku o dofinansowanie pobytu w żłobku w serwisie Pekao24

Krok 1.

W serwisie internetowym Pekao24 przejdź do zakładki OFERTY I WNIOSKI, a następnie wybierz e-Urząd.

Krok 2.

Przejdź do sekcji Dofinansowanie pobytu w żłobku.

Krok 3.

Kliknij Przejdź do wniosku.

Krok 4.

Zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj go.

Przeczytaj podstawowe informacje na temat wniosku.

Kliknij Dalej.

Krok 5.

Wskaż w jakim celu składasz wniosek.

Sprawdź poprawność danych identyfikacyjnych oraz kontaktowych i kliknij Dalej.

Krok 6.

Wskaż obywatelstwo, zweryfikuj adres zamieszania.

Krok 7.

Uzupełnij dane dziecka: imię i nazwisko oraz numer PESEL.

Krok 8.

Wyszukaj i dodaj dane żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Krok 9.

Zapoznaj się z oświadczeniami i zaakceptuj je, aby przejść dalej.

Krok 10.

Sprawdź na podsumowaniu wprowadzone dane.

Pamiętaj, że po wysłaniu wniosku nie będzie go można zmienić.

Jeśli wszystko się zgadza, kliknij Podpisz i wyślij.

Krok 11.

Wniosek został wysłany do ZUS.

Możesz teraz pobrać wniosek w formacie PDF. To jedyny moment, kiedy możesz pobrać wniosek wysłany przez bankowość elektroniczną. Po zamknięciu ekranu nie będzie to możliwe.

 • Pytania i odpowiedzi

   • Jak złożyć wniosek o dofinansowanie pobytu w żłobku w Banku Pekao S.A.?

    • Jeśli chcesz złożyć wiosek o dofinansowanie:

     • zaloguj się na swoje konto przez serwis internetowy Pekao24 lub aplikację PeoPay; 
     • przygotuj dane: swoje oraz dzieci, na które ubiegasz się o dofinansowanie;
     • wypełnij wniosek; 
     • pobierz i zapisz kopię wniosku oraz potwierdzenie jego złożenia. To jedyny moment w którym możesz zapisać kopię wniosku złożonego w banku. Później szczegóły wniosku sprawdzisz na  PUE ZUS, a w bankowości elektronicznej pobierzesz tylko potwierdzenie jego wysłania; 
     • na adres e-mail, który podasz we wniosku, dostaniesz Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), które jest Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO), masz pewność, że wniosek trafił do ZUS. Sprawdź od razu, czy na Twój e-mail dotarło UPO i czy w UPO zgadzają się wszystkie Twoje dane;
     • Twoim wnioskiem zajmuje się ZUS, tam kieruj wszystkie pytania dotyczące rozpatrzenia wniosku.
       
   • Czy mogę złożyć wniosek o dofinansowanie na papierowym druku?

    • Wniosek o dofinansowanie pobytu w żłobku możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

     Jeśli złożysz wniosek za pomocą bankowości elektronicznej Pekao24, ZUS sprawdzi, czy masz profil na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 
     Jeśli nie – ZUS założy Ci taki profil. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który jest podany we wniosku. Na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.

   • Jakie warunki muszę spełnić, żeby przysługiwało mi dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku?

    • Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje Ci, jeśli:

     • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym,
     • dziecko chodzi do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna,
     • nie otrzymujesz na to dziecko środków z rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).
       
   • W jakim terminie muszę złożyć wniosek?

    • Możesz złożyć wniosek o dofinansowanie najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. 

     Jeśli:

     • złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. 
     • złożysz wniosek później, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek. 
   • Czy dofinansowanie pobytu w żłobku to zawsze 400 zł?

    • Dofinansowanie pobytu w żłobku wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosisz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 

     Opłata to miesięczna kwota, jaką płacisz już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do kwoty tej nie wliczasz kosztów wyżywienia dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

     ZUS przekaże dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność. 

   • Komu i kiedy ZUS wypłaca środki z dofinansowania?

    • Dofinansowanie pobytu w żłobku wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosisz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 

     Opłata to miesięczna kwota, jaką płacisz już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do kwoty tej nie wliczasz kosztów wyżywienia dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

     ZUS przekaże dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność. 

   • Czy do przyznania dofinansowanie brane są pod uwagę moje dane z konta?

    • Pomagamy Ci w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, którymi dysponujemy jak: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu do kontaktu, adres e-mail.
     Nie przekazujemy w ramach wniosku o dofinansowanie żadnych informacji o produktach i usługach, jakie masz w banku.

   • Czy do wniosku o dofinansowanie mogę dodać załączniki?

    • Tak, jeśli Twój wniosek tego wymaga, przy określonych polach lub w ostatnim kroku wniosku możesz dodać do niego załączniki np. akt urodzenia dziecka, jeśli nie ma nadanego numeru PESEL.

     Przygotuj skany lub zdjęcia dokumentów, które chcesz dołączyć (dopuszczalne formaty plików to PDF, JPG, PNG). Waga każdego z nich nie może przekroczyć 1 MB, wszystkie załączone pliki nie powinny ważyć więcej niż 3,5MB.

   • Czy będę wiedzieć, że źle wypełniam wniosek o dofinansowanie?

    • Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek o dofinansowanie otrzymasz prośbę od ZUS o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

     Jesteśmy odpowiedzialni za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, ale nie weryfikujemy merytorycznie danych, jakie wprowadzasz oraz załączników, które do niego dołączasz. 

     Potwierdzenie wysłania wniosku, jakie wyświetla się w serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji PeoPay oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku o dofinansowanie, ale nie jego poprawność. 

   • Kto decyduje o przyznaniu dofinansowania do pobytu w żłobku?

    • Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje ZUS.

     Nasza rola ogranicza się do weryfikacji Twojej tożsamości i umożliwienia wysłania wniosku o dofinansowanie przez bankowość elektroniczną Pekao24. 

     Nie dokonujemy weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiadamy informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez ZUS. 

     Wniosek oraz załączniki usuwamy bezpowrotnie po ich wysłaniu do systemu PUE ZUS.

   • Jakie statusy może mieć wniosek wysłany przez bankowość elektroniczną na potwierdzeniu otrzymanym z Banku Pekao S.A.?

    • Możliwe statusy wniosku o dofinansowanie pobytu w żłobku prezentowane na liście wniosków:

     • przetwarzany - oznacza to, że wniosek jest w trakcie wysyłki lub jest przetwarzany po stronie ZUS,
     • zakończony - oznacza to, że wniosek został przekazany do ZUS i dalsza obsługa wniosku leży w gestii ZUS. Na swój adres mailowy powinieneś dostać także Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO),
     • niepowodzenie - dla wniosków, których nie udało się wysłać do ZUS.

     Informację o statusie wysyłki wniosku do ZUS otrzymasz też w poczcie wewnętrznej w serwisie internetowym Pekao24, jak i aplikacji PeoPay.
     Jeśli chcesz być poinformowany o zmianie statusu wniosku – możesz włączyć powiadomienia dla wniosku w sekcji Ustawienia.

   • Dlaczego bank nie informuje o statusie wniosku o dofinansowanie jaki ma on w ZUS?

    • Bank umożliwia wysłanie wniosku o dofinansowanie pobytu w żłobku przez serwis internetowy Pekao24 lub aplikację PeoPay do systemu PUE ZUS.  

     Obowiązujące prawo stanowi, że po przesłaniu wniosku do systemu PUE ZUS, nie możemy przechowywać danych z wniosku. Tym samym nie mamy możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do ZUS. 

   • Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o dofinansowanie pobytu w żłobku?

    • Udostępniamy klientom w bankowości elektronicznej Pekao24 wniosek o dofinansowanie i odpowiadamy za poprawne przekazanie go do systemu ZUS. 

     Jako dowód przekazania wniosku o dofinansowanie do systemu PUE ZUS  wystawiamy w bankowości elektronicznej Pekao24 techniczne potwierdzenie wysłania wniosku. Zatem możemy odpowiadać na reklamacje związane z przekazaniem wniosku o dofinansowanie do systemu PUE ZUS.
     Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku o dofinansowanie, wszelkie pytania i obsługę wniosku przejmuje ZUS. 
      

   • Jak otrzymam informację o przyznaniu dofinansowania pobytu dziecka w żłobku?

    • Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS. Informację o tym otrzymasz także mailem na adres, który podasz we wniosku. 

     O przyznaniu świadczenia na każde dziecko otrzymasz oddzielną informację.
     Jeśli ZUS odmówi Ci dofinansowania, wyda decyzję. Decyzję otrzymasz na swój profil na PUE ZUS. Informację o tym, że na Twoim profilu na PUE ZUS jest decyzja, otrzymasz na adres mailowy, a także na numer telefonu, które podasz we wniosku. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75, z późn. zm.).