Przelew Sorbnet

W serwisie internetowym Pekao24 i najnowszej wersji aplikacji PeoPay (4.36) możesz zlecić przelew Sorbnet na kwotę poniżej 1 miliona zł, który w ciągu 1 godziny zostanie wysłany do banku odbiorcy przelewu.

Skorzystanie z trybu Sorbnet to dobry sposób na szybkie i terminowe opłacenie np. wysokiego zadatku, zaliczki lub wadium.  

Ile kosztuje taki przelew?
Wysokość opłaty za realizację przelewu Sorbnet jest widoczna  podczas realizacji przelewu. Dodatkowo po pierwszym zleceniu przelewu Sorbnet plik z cennikiem tych przelewów odłoży się w e-Dokumentach.
 

Przelew Sorbnet możesz zlecić z datą bieżącą w dni robocze w godzinach 8.00–14.55, tylko w walucie PLN do banku w Polsce, który uczestniczy w systemie Sorbnet.

Przelew jest rodzajem polecenia przelewu. Serwis internetowy Pekao24 oraz aplikacja PeoPay są częścią bankowości elektronicznej. Definicje tych pojęć znajdziesz na www.pekao.com.pl/definicje.
 

Jak zlecić przelew Sorbnet w aplikacji PeoPay

Krok 1.

Na ekranie logowania lub na pulpicie kliknij w skrót Przelew.

Krok 2.

Na dole ekranu rozwinie się lista tych najpopularniejszych przelewów.

Wybierz przelew krajowy.

Krok 3.

Wypełnij formatkę przelewu.

Na dole formatki wybierz typ przelewu - Sorbnet i zaakceptuj komunikat dotyczący godzin granicznych przelewów Sorbnet oraz cennik tych przelewów.

Raz poprawnie wykonany przelew Sorbnet nie będzie wymagał akceptacji komunikatu i cennika podczas kolejnej realizacji.

Krok 4.

Zautoryzuj przelew w aplikacji PeoPay lub kodem SMS.

Jak zlecić przelew Sorbnet w serwisie Pekao24

Krok 1.

Na stronie głównej serwisu wybierz przycisk Nowy przelew.

Krok 2.

Wypełnij formatkę przelewu.

Krok 3.

Wybierz typ przelewu - Sorbnet i zaakceptuj komunikat dotyczący godzin granicznych przelewów Sorbnet oraz cennik tych przelewów.

Raz poprawnie wykonany przelew Sorbnet nie będzie wymagał akceptacji komunikatu i cennika podczas kolejnej realizacji.

Krok 4.

Sprawdź w podsumowaniu, czy wypełnione dane są poprawne i zatwierdź wybraną przez Ciebie metodą autoryzacji np. za pomocą mobilnej autoryzacji w aplikacji PeoPay.

Przelew zostanie zrealizowany.