Szybki przelew - Express Elixir

Przelew Express Elixir to polecenie przelewu, które realizujemy od ręki. Za jego pomocą możesz przelać pieniądze ze swojego rachunku prowadzonego w  złotówkach, na rachunek odbiorcy w innym banku krajowym, codziennie z wyjątkiem przerwy między 3.00 a 3.30 w nocy.
Pamiętaj, że bank odbiorcy także musi być dostępny.
Listę banków, które umożliwiają przelewy Express Elixir i ich dostępność znajdziesz na stronie:
https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci
Przelew zrealizujesz  w usłudze bankowości elektronicznej: nowego Pekao24 (nowego serwisu internetowego).
Krok 1.

Ze strony głównej w nowym Pekao24 wybierz NOWY PRZELEW

Krok 2:

Wypełnij dane odbiorcy i zaznacz poniżej typ zlecenia Express Elixir

Krok 3:

Zweryfikuj poprawność danych i zaakceptuj przelew wybraną przez siebie metodą autoryzacji

Klient Opłata za przelew Express Elixir Maksymalny limit pojedyńczego przelewu Express Elixir Maksymalny limit dzienny przelewów Express Elixir

Indywidualny1

5 PLN* 5 000 PLN** 10 000 PLN**
Firmowy 10 PLN*

Pekao24 - 20 000 PLN

PekaoBiznes24 -
100 000 PLN

Pekao24 - 50 000 PLN

PekaoBiznes24 - brak


 *opłaty za przelew naliczane są na koniec każdego miesiąca.
**maksymalne limity przelewów Express Elixir podane w tabelce nie mogą przekraczać limitów dziennych dla wszystkich transakcji wykonywanych w Pekao24. W chwili udostępniania Pekao24 Klientowi Indywidualnemu limit pojedynczego przelewu Express Elixir i limit dzienny przelewów Express Elixir wynoszą:
- 1 000 PLN (dla klientów o pełnej zdolności do czynności prawnych) i
- 200 PLN (dla Klientów Indywidualnych o ograniczonej zdolności do czynności prawnych).

1opłata za przelew Express Elixir z Konta Private Banking wynosi 0 zł.

Definicje usług reprezentatywnych możesz sprawdzić tutaj.

 • Co to jest przelew Express Elixir?

  • Przelew Express Elixir to nic innego jak szybszy brat przelewu tradycyjnego. Za jego pomocą przelejesz pieniądze ze swojego rachunku prowadzonego w złotych polskich w Banku Pekao S.A. na rachunek odbiorcy w innym banku krajowym. Dzięki szybkim przelewom Express Elixir środki na rachunku odbiorcy mogą zostać zaksięgowane w kilkanaście minut, nie czekając na standardowe sesje międzybankowe przychodzące i wychodzące.
 • Czy są jakieś limity kwotowe lub ilościowe w zlecanych przelewach Express Elixir?

  • Przelewy Express Elixir są objęte jedynie limitami kwotowymi. Maksymalna kwota pojedynczego przelewu nie może być wyższa niż 5 000 zł (Klient Indywidualny) 20 000 (Klient Firmowy). Natomiast łączna suma przelewów Express Elixir danego dnia nie może być większa niż 10 000 zł (Klient Indywidulny), 50 000 zł (Klient Firmowy) .
   Przelewy Express Elixir oprócz powyżej wspomnianych limitów nie mogą przekroczyć ustalonych limitów dla Pekao24. W przypadku ustanowionych w Pekao24 limitów dziennych i miesięcznych poniżej maksymalnych limitów dla przelewów Express Elixir, przelew Express Elixir może zostać zrealizowany jedynie do kwoty ustanowionych limitów w Pekao24. Limity Pekao24 zawsze możesz zmodyfikować.
    
 • Co zrobić, gdy w Bankowości Elektronicznej Pekao24 otrzymuję komunikat o braku możliwości zrealizowania przelewu Express Elixir?

  • Może być wiele powodów, które uniemożliwiają realizację przelewu Express Elixir np.
   1. bank odbiorcy uniemożliwia przyjmowanie przelewów Express Elixir (listę banków odbierających przelewy Express Elixir znajdziesz tutaj),
   2. przelew jest zlecany poza godzinami dostępności banku odbiorcy lub Banku Pekao S.A.,
   3. kwota przelewu jest wyższa niż maksymalny dostępny limit pojedynczy lub dzienny dla tego typu transakcji,
   4. bank odbiorcy odrzucił przelew, np. z powodu niezgodności numeru rachunku odbiorcy i jego imienia i nazwiska / nazwy.
    W takich przypadkach proponujemy zlecenie standardowego polecenia przelewu.