Ubezpieczenia do pożyczki gotówkowej

MATERIAŁ MARKETINGOWY

składka ubezpieczeniowa doliczona jest do kwoty pożyczki

dla jednego lub dwóch pożyczkobiorców

suma ubezpieczenia - do kwoty udzielonej pożyczki (maksymalnie 250 tys. zł)

 • Zobacz szczegóły

  Szczegóły dotyczące sumy ubezpieczenia i limitów świadczeń w przypadku dwóch ubezpieczonych znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
   

Jeśli bierzesz pożyczkę gotówkową pomyśl o zabezpieczeniu siebie i bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Pracownik banku pomoże wybrać Ci najlepszy wariant ubezpieczenia spośród szerokiej oferty przygotowanej specjalnie dla pożyczkobiorców Banku Pekao S.A.

Ubezpieczenie na życie
Z tym ubezpieczeniem otrzymasz ochronę na wypadek śmierci -  przez całą dobę i na całym świecie. Dzięki temu w razie zdarzenia, ubezpieczyciel spłaci pożyczkę w Banku Pekao S.A., a pozostałą kwotę wypłaci Twoim bliskim bez postępowania spadkowego (maksymalnie do 250 tys. zł.).

Ubezpieczenie „Zdrowie Plus”
Z tym ubezpieczeniem otrzymasz wsparcie finansowe np. na leczenie, rehabilitację lub spłatę pożyczki w Banku Pekao S.A., jeśli

 • w następstwie nieszczęśliwego wypadku:
  – trafisz do szpitala na co najmniej 4 dni,
  – doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu lub całkowitego, trwałego inwalidztwa,
  – dojdzie do Twojej śmierci,
 • poważnie zachorujesz na udar, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, zawał serca, przewlekłe zapalenie wątroby.

Dodatkowo, w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub poważnym zachorowaniem ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty usług assistance na terenie Polski, m.in.: pomoc lekarza, rehabilitanta, pielęgniarki, psychologa, pomoc domową; pokryje koszty opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.

Ubezpieczenie „Zdrowie i Praca”
Dzięki ubezpieczeniu otrzymasz wsparcie finansowe np. na leczenie, rehabilitację lub spłatę pożyczki w Banku Pekao S.A. Ubezpieczyciel wypłaci pieniądze jeśli:

 • stracisz pracę albo jesteś emerytem lub rencistą i w następstwie nieszczęśliwego wypadku trafisz do szpitala na co najmniej 4 dni,
 • w następstwie nieszczęśliwego wypadku:
  – doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  – dojdzie do Twojej śmierci.

Dodatkowo, w razie wypłaty pieniędzy z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu, utraty pracy albo hospitalizacji, ubezpieczyciel zwróci Ci koszty opłat eksploatacyjnych takich jak np. gaz, prąd.

Ubezpieczenia PZU Życie SA i PZU SA możesz kupić osobno lub łączyć w pakiety:

 • Życie + Zdrowie Plus,
 • Życie + Zdrowie i Praca.

Wspólnie z Tobą po przeprowadzeniu Ankiety ustalimy zakres ochrony.
Umowę ubezpieczenia może zawrzeć wyłącznie osoba fizyczna, która uzyska pozytywny wynik Ankiety potrzeb klienta.
O szczegóły zapytaj w oddziale Banku Pekao S.A.
Rola Banku Pekao S.A.:   Agent Ubezpieczeniowy PZU SA* i PZU Życie SA**.

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, wyłączeniach i ograniczeniach ochrony ubezpieczeniowej oraz sumach ubezpieczenia
i limitach  kwotowych określone są:
1) w przypadku PZU SA w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pożyczkobiorców Pożyczek Ekspresowych (PEX) udzielanych przez Bank Pekao S.A.*
2) w przypadku PZU Życie SA w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia na życie dla Pożyczkobiorców Pożyczek Ekspresowych (PEX) udzielanych przez Bank Pekao S.A.**,  dostępnych w placówkach banku oraz poniżej w Plikach do pobrania.


* Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA), Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
NIP: 526-025-10-49, Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000009831, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości

** Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa
NIP: 527-020-60-56,  Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000030211, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy spółki wynosi 295 000 000 zł, kapitał wpłacony w całości.

Przed zawarciem ubezpieczenia zapoznaj się z treścią Ogólnych warunków ubezpieczenia, Karty Produktu oraz Dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Tryb zgłaszania roszczeń: PZU SA i PZU Życie SA
Zgłoś zdarzenie telefonicznie pod numerem infolinii: 801 182 007, lub w inny sposób wskazany na stronie
https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/zglaszanie-szkody/jak-zglosic-szkode-lub-zdarzenie

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt
 • Pliki do pobrania

  • Informacja Agenta Ubezpieczeniowego IDD

   Informacja Agenta Ubezpieczeniowego IDD
   Pobierz plik

   Formularz zgłoszenia reklamacji PZU SA

   Formularz zgłoszenia reklamacji PZU SA
   Pobierz plik

   Formularz reklamacji PZU Życie

   Formularz reklamacji PZU Życie
   Pobierz plik

   Pełnomocnictwo Agenta PZU SA

   Pełnomocnictwo Agenta PZU SA
   Pobierz plik

   Pełnomocnictwo Agenta PZU Życie SA

   Pełnomocnictwo Agenta PZU Życie SA
   Pobierz plik

   Klauzula Administratora danych PZU SA

   Klauzula Administratora danych PZU SA
   Pobierz plik

   Klauzula Administratora danych PZU Życie SA

   Klauzula Administratora danych PZU Życie SA
   Pobierz plik

   OWU Karta Produktu IPID życie

   OWU Karta Produktu IPID życie
   Pobierz plik

   OWU Karta Produktu IPID Zdrowie Plus Zdrowie i Praca

   OWU Karta Produktu IPID Zdrowie Plus Zdrowie i Praca
   Pobierz plik

   Informacja o zawieraniu umowy ubezpieczenia przy użyciu P24

   Informacja o zawieraniu umowy ubezpieczenia przy użyciu P24
   Pobierz plik
 • Archiwum

   • Pliki do pobrania od 7.11.2022 r. do 01.10.2023 r.

    • Informacja Agenta Ubezpieczeniowego IDD

     Informacja Agenta Ubezpieczeniowego IDD
     Pobierz plik

     Formularz zgłoszenia reklamacji PZU SA

     Formularz zgłoszenia reklamacji PZU SA
     Pobierz plik

     Formularz reklamacji PZU Życie

     Formularz reklamacji PZU Życie
     Pobierz plik

     Pełnomocnictwo Agenta PZU SA

     Pełnomocnictwo Agenta PZU SA
     Pobierz plik

     Pełnomocnictwo Agenta PZU Życie SA

     Pełnomocnictwo Agenta PZU Życie SA
     Pobierz plik

     Klauzula Administratora danych PZU SA

     Klauzula Administratora danych PZU SA
     Pobierz plik

     Klauzula Administratora danych PZU Życie SA

     Klauzula Administratora danych PZU Życie SA
     Pobierz plik

     OWU Karta Produktu IPID życie

     OWU Karta Produktu IPID życie
     Pobierz plik

     OWU Karta Produktu IPID Zdrowie Plus Zdrowie i Praca

     OWU Karta Produktu IPID Zdrowie Plus Zdrowie i Praca
     Pobierz plik

     Informacja o zawieraniu umowy ubezpieczenia przy użyciu P24

     Informacja o zawieraniu umowy ubezpieczenia przy użyciu P24
     Pobierz plik
   • Pliki do pobrania do 17.06.2020 r.

    • Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie dla Pożyczkobiorców Pożyczek Ekspresowych (PEX) udzielanych w O(...)

     Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie dla Pożyczkobiorców Pożyczek Ekspresowych (PEX) udzielanych w Oddziałach Banku Pekao S.A
     Pobierz plik

     Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców Pożyczek Ekspresowych (PEX) udzielanych przez Bank Pekao(...)

     Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców Pożyczek Ekspresowych (PEX) udzielanych przez Bank Pekao S.A
     Pobierz plik

     Pełnomocnictwo Agenta PZU Życie

     Pełnomocnictwo Agenta PZU Życie
     Pobierz plik

     Informacja administratora danych PZU SA

     Informacja administratora danych PZU SA
     Pobierz plik

     Informacja administratora danych PZU Życie

     Informacja administratora danych PZU Życie
     Pobierz plik

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.