Indywidualne ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców

kredytów mieszkaniowych/ pożyczek zabezpieczonych hipoteką udzielanych przez Bank Pekao S.A.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

4 lata ochrony

z możliwością przedłużenia na kolejne 4-letnie okresy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia maksymalnie do kwoty udzielonego kredytu lub salda zadłużenia

Składka ubezpieczeniowa płatna miesięcznie

Brak konieczności wykonania badań lekarskich, niezależnie od sumy ubezpieczenia

Możliwość zawarcia ubezpieczenia

w oddziale lub w aplikacji PeoPay oraz serwisie Pekao24

Weź kredyt mieszkaniowy z ubezpieczeniem PZU Życie SA i zyskaj ochronę na wiele lat.

Bierzesz kredyt lub spłacasz kredyt mieszkaniowy w naszym banku? Teraz możesz ubezpieczyć się na życie w PZU Życie SA i zabezpieczyć finansowo siebie oraz swoich bliskich w razie nieprzewidzianych zdarzeń w okresie spłaty kredytu. 


Dla kogo ubezpieczenie*?

 • dla kredytobiorców kredytu mieszkaniowego/pożyczki zabezpieczonej hipoteką – nowych i w trakcie spłaty,
 • którzy w dniu zawarcia ubezpieczenia nie ukończyli 76 lat.

Ubezpieczenie może kupić nawet ośmiu kredytobiorców w ramach jednej umowy kredytowej.

Przedmiot ubezpieczenia

 • życie i zdrowie ubezpieczonego kredytobiorcy 

Zakres ubezpieczenia

 • śmierć ubezpieczonego 
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku  

Dlaczego warto spłacając kredyt ubezpieczyć się na życie? 
Jeśli w okresie ubezpieczenia dojdzie do zdarzenia objętego ochroną, dzięki ubezpieczeniu na życie przy kredycie mieszkaniowym możesz:

 • zapewnić bliskim wsparcie finansowe na wypadek Twojej śmierci, lub
 •  otrzymać wypłatę środków w razie orzeczenia niezdolności do samodzielnej egzystencji powstałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku.  

Ochrona trwa przez całą dobę i na całym świecie. 

Ile wynosi suma ubezpieczenia? 
Minimalna suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł. Sam możesz zdecydować o jej maksymalnej wysokości, a do wyboru masz 2 warianty:  

 • Wariant 1 – suma ubezpieczenia do wysokości salda zadłużenia (gdy kredyt został wypłacony w całości) lub kwoty kredytu (gdy kredyt nie został wypłacony w całości)
 • Wariant 2 –  suma ubezpieczenia do wysokości udzielonego kredytu.   

PZU Życie SA wypłaci 100% sumy ubezpieczenia:

 • w razie niezdolności do samodzielnej egzystencji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem pieniądze możesz przeznaczyć na dowolny cel np. leczenie, rehabilitację lub spłatę kredytu. 
 • w razie śmierci  PZU Życie może spłacić całość lub część Twojego kredytu mieszkaniowego w Banku Pekao S.A., a ewentualną  nadwyżkę należnego świadczenia wypłaci bez postępowania spadkowego uposażonym dodatkowym np. Twoim bliskim.

O szczegóły zapytaj pracownika w oddziale Banku Pekao S.A.

Przed zawarciem ubezpieczenia zapoznaj się z treścią:

 • Ogólnych warunków ubezpieczenia,
 • Dokumentu zawierającego informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Tryb zgłaszania roszczeń: PZU Życie SA**
Zgłoś zdarzenie telefonicznie pod numerem: 801 182 007 lub w inny sposób wskazany na stronie: https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/zglaszanie-szkody/jak-zglosic-szkode-lub-zdarzenie

Rola Banku Pekao S.A.: Agent Ubezpieczeniowy PZU Życie SA

*Umowę ubezpieczenia może zawrzeć wyłącznie osoba fizyczna, która uzyska pozytywny wynik ankiety potrzeb klienta

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, NIP: 527-020-60-56,  Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000030211, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy spółki wynosi 295 000 000 zł, kapitał wpłacony w całości.

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych Ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców kredytów mieszkaniowych/pożyczek zabezpieczonych hipoteką udzielanych przez Bank Pekao S.A., dostępnych na pzu.pl lub w Banku Pekao S.A. oraz poniżej w plikach do pobrania.
 

 • Plików do pobrania od 20.06.2024

  • Pełnomocnictwa banku jako Agenta Ubezpieczeniowego PZU Życie

   Pełnomocnictwa banku jako Agenta Ubezpieczeniowego PZU Życie
   Pobierz plik

   Informacja Agenta Ubezpieczeniowego

   Informacja Agenta Ubezpieczeniowego
   Pobierz plik

   Informacja administratora danych - PZU Życie S.A.

   Informacja administratora danych - PZU Życie S.A.
   Pobierz plik

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie
   Pobierz plik

   Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

   Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
   Pobierz plik

   Formularz zgłoszenia reklamacji

   Formularz zgłoszenia reklamacji
   Pobierz plik
 • Plików do pobrania od 02.10.2023 do 19.06.2024

  • Pełnomocnictwa banku jako Agenta Ubezpieczeniowego PZU Życie

   Pełnomocnictwa banku jako Agenta Ubezpieczeniowego PZU Życie
   Pobierz plik

   Informacja Agenta Ubezpieczeniowego

   Informacja Agenta Ubezpieczeniowego
   Pobierz plik

   Informacja administratora danych - PZU Życie S.A.

   Informacja administratora danych - PZU Życie S.A.
   Pobierz plik

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie
   Pobierz plik

   Karta Produktu

   Karta Produktu
   Pobierz plik

   Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

   Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
   Pobierz plik

   Formularz zgłoszenia reklamacji

   Formularz zgłoszenia reklamacji
   Pobierz plik
 • Pliki do pobrania do 01.10.2023

  • Pełnomocnictwa banku jako Agenta Ubezpieczeniowego PZU Życie

   Pełnomocnictwa banku jako Agenta Ubezpieczeniowego PZU Życie
   Pobierz plik

   Informacja Agenta Ubezpieczeniowego

   Informacja Agenta Ubezpieczeniowego
   Pobierz plik

   Informacja administratora danych - PZU Życie S.A.

   Informacja administratora danych - PZU Życie S.A.
   Pobierz plik

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie
   Pobierz plik

   Karta Produktu

   Karta Produktu
   Pobierz plik

   Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

   Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
   Pobierz plik

   Formularz zgłoszenia reklamacji

   Formularz zgłoszenia reklamacji
   Pobierz plik

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.