Inwestycja i ubezpieczenie

Pomnażaj wolne środki zapewniając bezpieczeństwo swoim bliskim

pełnia możliwości

Strefa Inwestycji Premium łączy w jednym produkcie możliwość inwestowania w jeden lub wiele funduszy różnych towarzystw inwestycyjnych i bezterminowe ubezpieczenie na życie

różnorodny potencjał

w ramach jednego produktu do wyboru 26 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych opartych o krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne różnych TFI o różnym potencjale zysku oraz ryzyku inwestycyjnym oraz 3 portfele modelowe

korzyści prawne i podatkowe

Produkt pozwala na odroczenie podatku od zysków kapitałowych na koniec inwestycji, zwolnienie z podatku od spadków i darowizn – świadczenie nie wchodzi do masy spadkowej

bez zbędnych procedur

Maksymalnie uproszczony proces zawarcia umowy ubezpieczenia bez oceny medycznej

decyduj o zainwestowanych środkach

Możliwość przenoszenia (bez dodatkowych opłat) środków pomiędzy różnymi funduszami w trakcie trwania inwestycji

zabezpieczenie bliskich

Strefa Inwestycji Premium jest oferowana w formie indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt