Ubezpieczenie na życie

dla spłacających kredyt mieszkaniowy, w ofercie banku do 31.12.2021 r.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

ochrona na wypadek śmierci

oraz trwałej i całkowitej niezdolność do samodzielnej egzystencji

odnawialny okres ochronny - 1 rok

bez badań lekarskich dla ubezpieczenia poniżej 300 tys. zł

Skorzystaj z oferty ubezpieczenia TU Allianz Życie* do kredytów mieszkaniowych dostępnej w oddziałach naszego banku. Ubezpieczenie do kredytu mieszkaniowego to:

 1. ochrona dla Ciebie oraz współkredytobiorcy,
 2. spłata części kredytu w przypadku utraty życia,
 3. wygoda i minimum formalności:
  • bez badań lekarskich przy sumie ubezpieczenia poniżej 300 tys. zł,
  • wystarczy podpis na wniosku o ubezpieczenie przy zawieraniu umowy o kredyt mieszkaniowy,
  • składkę płacisz tylko raz w roku,
  • automatyczne odnowienie ochrony po opłaceniu składki.


Szczegółowe zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej, w tym m.in. zakres ochrony, zasady ustalania składki ubezpieczeniowej, zdarzenia objęte ubezpieczeniem wraz z limitami  kwotowymi świadczeń oraz wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczycielia  określone są w "Ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie kredytobiorców/pożyczkobiorców korzystających z kredytów/pożyczek zabezpieczonych hipotecznie udzielanych przez Bank Pekao S.A." (kod produktu: TER6), dostępnych poniżej w Plikach do pobrania oraz w oddziałach banku.

Przed przystąpieniem do ubezpieczenia zapoznaj się z pełną treścią warunków ubezpieczenia oraz z treścią Karty Produktu.

Umowę ubezpieczenia może zawrzeć wyłącznie osoba fizyczna, która uzyska pozytywny wynik Ankiety potrzeb klienta.

Rola Banku Pekao S.A. - Agent Ubezpieczeniowy TU Allianz  Życie*.

*Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, NIP 527-17-54-073, REGON 012634451, KRS 0000021971. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 95 480 000 zł, wniesiony w kwocie 87 267 500 zł.

Tryb zgłaszania roszczeń do TU Allianz Życie:

 • zgłoś zdarzenie telefonicznie pod numerem infolinii: 22 422 42 24 lub
 • zgłoś zdarzenie pisemnie na adres: TU Allianz Życie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa.

Formularz zgłoszenia roszczenia dostępny jest w oddziałach banku.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.