Przelewy krajowe

Najszybsze i najtańsze przelewy krajowe

Przelew krajowy jest transferem środków na rachunek bankowy prowadzony w Polsce. Przelewy krajowe mogą być realizowane za pośrednictwem krajowego systemu rozliczeń międzybankowych ELIXIR oraz systemu SORBNET.

Bank przyjmuje polecenia przelewu składane w formie:

  • zleceń elektronicznych składanych za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej,

  • dokumentów papierowych na standardowych formularzach, jak również innych dyspozycjach papierowych spełniających warunki niezbędne do ich wykonania.

Obsługa przelewów elektronicznych przez wiodący na rynku system transakcyjny PekaoBiznes24, zapewnia Państwu:

  • wygodną i szybką realizację przelewów oraz bezpieczeństwo wykonywanych operacji,

  • wyeliminowanie błędów przy wprowadzaniu zleceń, dzięki kontroli poprawności numeru rachunku, a także walidacji danych w przypadku przelewów na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Organów Podatkowych.

  • dokładne odwzorowanie podpisów w systemie bankowości internetowej, zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów Klienta.

  • szeroki wachlarz sposobów zlecania przelewu.

Najprostsza forma rozliczeń bezgotówkowych.

Możliwość wypełnienia obowiązku dokonywania rozliczeń z kontrahentami za pośrednictwem rachunku bankowego.

Jedne z najlepszych Cut-Off Time na rynku.

Racjonalizacja kosztowa i czasowa rozliczeń z kontrahentami.

Duża różnorodność rodzajów, form i trybów realizacji przelewów