Finansowanie eksportu i ekspansji zagranicznej

Rozwiązania z obszaru finansowania eksportu i ekspansji międzynarodowej wspierają firmy na każdym etapie przedsięwzięcia biznesowego ‒ od procesu decyzyjnego w zakresie handlu międzynarodowego, czy też ekspansji zagranicznej po rozliczanie transakcji, w odniesieniu do większości krajów świata.
Instrumenty finansowania, znajdujące się w ofercie Banku, służą pozyskaniu środków zarówno na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych eksportera lub okresu realizacji kontraktu eksportowego, jak i przyspieszonemu uzyskaniu płatności z tytułu dostaw.
Eksporter ma też możliwość uzupełnienia swojej oferty handlowej o ofertę kredytową banku skierowaną do importera, dzięki czemu dostarcza swoim klientom produkty lub usługi wraz z finansowaniem na ich zakup.
Bank udostępnia także finansowanie długoterminowe o charakterze inwestycyjnym, które może służyć rozwijaniu mocy produkcyjnych w kraju, jak i dokonywaniu zakupu aktywów zagranicą.

Oferta skierowana jest zarówno do małych i średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. 
Bank proponuje struktury finansowania optymalne dla charakteru prowadzonej działalności oraz specyfiki transakcji cross-border. Dostępne rozwiązania korzystają z instrumentów ubezpieczeniowych i gwarancyjnych Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE), stanowiących zabezpieczenie finansowania, oferowane w ramach gwarantowanego przez Skarb Państwa systemu wsparcia eksportu. Bank ściśle współpracuje z KUKE już na wczesnym etapie przygotowania transakcji, celem ustalenia możliwie najkorzystniejszych warunków ich realizacji.
 

Finansowanie obrotowe

z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej eksportera

Akredytywy w obrocie międzynarodowym

z przeznaczeniem na poprawę płynności eksportera (dyskonto), konkurencyjności (odroczony termin zapłaty) i ograniczenie ryzyka braku zapłaty przez nabywcę

Prefinansowanie kontraktu eksportowego

z przeznaczeniem na realizację przez eksportera kontraktu eksportowego

Kredyt dla nabywcy

z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty importera za zrealizowany kontrakt eksportowy

Wykup wierzytelności z kontraktu eksportowego

z przeznaczeniem na poprawę płynności oraz konkurencyjności eksportera (odroczone terminy płatności dla odbiorcy)

Gwarancje kontraktowe w obrocie międzynarodowym

z przeznaczeniem na zabezpieczenie zobowiązań kontraktowych eksportera

Finansowanie inwestycji krajowych eksporterów

z przeznaczeniem na rozwój eksportu lub rozpoczęcie działalności eksportowej

Finansowanie akwizycji zagranicznych

z przeznaczeniem na zakup udziałów lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, budowę lub rozbudowę posiadanych aktywów zagranicznych

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.