Forfaiting

Usługa polegająca na strukturyzowanym wykupie przez bank wierzytelności krótko-, średnio- i długoterminowych

Forfaiting jest usługą polegającą na strukturyzowanym wykupie przez bank wierzytelności krótko-, średnio- i długoterminowych, powstałych poprzez realizację dostaw towarów i usług lub projektów inwestycyjnych, przed terminem ich wymagalności.
Bank przejmuje wierzytelności wraz z prawami z nich wynikającymi. Większość transakcji jest realizowanych poprzez wykup wierzytelności bez prawa do regresu - bank ponosi ryzyko niewypłacalności dłużnika. W ramach forfaitingu bank finansuje wierzytelności z nawet kilkunastoletnim terminem płatności. Finansowanie może być oparte tak o stałą stopę procentową, jak i o bieżącą stopę zmienną. Bank wnosi ogromny wkład w zorganizowanie całej inwestycji, m.in. strukturyzuje transakcję finansowania dostosowując ją idealnie do potrzeb klienta i do indywidualnego harmonogramu spłat ratalnych, który jest dostosowany do potrzeb i możliwości dłużnika.   
Produkt dla klientów współpracujących z jednostkami sektora publicznego, ogłaszającymi przetargi.

Poprawa płynności finansowej klienta

dzięki natychmiastowej wypłacie środków wynikających z wystawionych faktur, przy jednoczesnej możliwości spłaty wierzytelności przez dłużnika w optymalnych ratach

Indywidualnie ustrukturyzowana transakcja finansowania

dopasowana do potrzeb zarówno dłużnika, jak i klienta (dostawcy lub wykonawcy)

Możliwość przejęcia przez bank ryzyka

niewypłacalności dłużnika

Koszty finansowania ponoszone przez klienta lub dłużnika

Modele finansowania dostosowane do oczekiwań klienta

oraz struktury prawnej transakcji

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.