Szanowni Państwo,

ze względu na zaistniałą sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie uruchomiliśmy specjalne rozwiązania kredytowe dla naszych Klientów, których działalność już została lub zostanie dotknięta skutkami pandemii wirusa SARS-Cov-2.

PAKIET DZIAŁAŃ POMOCOWYCH:
 1. przedłużenie terminu spłaty kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu obrotowego do 6 miesięcy bez zmiany innych warunków funkcjonowania tych linii,
 2. zawieszenie spłaty rat i zmiany harmonogramu spłaty kredytów inwestycyjnych lub kredytów obrotowych nieodnawialnych,
 3. zmiana harmonogramu obniżania salda kredytów w rachunku bieżącym lub kredytów obrotowych odnawialnych,
 4. zmiana warunków kredytów w liniach wielocelowych w obszarze wskazanym w punktach 2. oraz 3. powyżej,
 5. zmiana daty spłaty lub okresów finansowania w Kredycie Zaliczka,
 6. wydłużenie okresów finansowania lub daty spłaty w ramach usługi eFinancing.
CO NALEŻY ZROBIĆ?
Jeśli są Państwo zainteresowani przedstawionymi powyżej rozwiązaniami, które mogą przyczynić się do zapewnienia płynności Państwa firmie, prosimy o pobranie oraz wypełnienie następującego wniosku:

WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTOWANIA (pobierz plik)
Po przygotowaniu wniosku prosimy o przekazanie go do Banku za pośrednictwem Dyspozycji ogólnej z załącznikiem, zgodnie z Instrukcją.

Wniosek może być podpisany na 3 sposoby:
 1. podpisem elektronicznym (kluczem do autoryzacji), którym dysponują reprezentanci Państwa firmy, którzy są użytkownikami bankowości elektronicznej PB24 i mogą autoryzować wnioski przekazane do Banku zgodnie z reprezentacją (jedno- lub wieloosobową),
 2. podpisem (certyfikatem) kwalifikowanym zgodnie z reprezentacją Państwa firmy,
 3. podpisem odręcznym reprezentanta/ reprezentantów Państwa firmy (zgodnie z reprezentacją).
Potwierdzeniem przekazania do Banku niniejszego Wniosku jest zmiana statusu w bankowości elektronicznej na „rozpatrzony pozytywnie” co oznacza, że został poprawnie wysłany do Banku i zaczyna być procesowany.

W przypadku przesyłania więcej niż jednego dokumentu w ramach jednej Dyspozycji ogólnej, prosimy o ich umieszczenie w pliku .zip.

Zwracamy również Państwa uwagę na poprawne odznaczenie Typu dyspozycji podczas załączania dokumentów – w przypadku niniejszego Wniosku prosimy o wybieranie z listy rozwijalnej pozycji Wniosek pomocowy – COVID-19.

DECYZJA BANKU
Podczas analizy Państwa Wniosku mogą pojawić się pytania ze strony Banku dotyczące dodatkowych informacji oraz kontakt w celu uzupełnienia niektórych dokumentów. W tym zakresie będzie się z Państwem kontaktował pracownik jednostki biznesowej odpowiedzialnej za relację z Państwa firmą. O podjętej decyzji w zakresie zastosowania warunków specjalnych zostaną Państwo poinformowani telefonicznie przez Doradcę.

WYMAGANE DOKUMENTY
Pozytywna decyzja kredytowa wiąże się z podpisaniem Wniosku o zmianę Umowy, którą mają już Państwo zawartą z Bankiem. Jest to dokument, który otrzymają Państwo od Doradcy za pośrednictwem PB24. Wniosek jest podpisywany przez Państwa jednostronnie, do którego należy dołączyć Wniosek o umożliwienie składania oświadczeń w postaci elektronicznej składany przy okazji każdej dyspozycji/ umowy, która będzie procesowana zdalnie.
Jeśli zabezpieczeniem Państwa kredytu jest poręczenie osoby trzeciej, również poprosimy o dostarczeniu do Banku przygotowanego oraz udostępnionego w bankowości elektronicznej Oświadczenia osoby trzeciej podpisanego przez uprawnionego reprezentanta występującego w imieniu Poręczyciela lub Gwaranta.

Sposoby podpisywania powyższych dokumentów są następujące:
 1. podpisem elektronicznym (kluczem do autoryzacji), którym dysponują reprezentanci Państwa firmy, którzy są użytkownikami bankowości elektronicznej PB24 i mogą autoryzować wnioski przekazane do Banku zgodnie z reprezentacją (jedno lub wieloosobową) lub
 2. podpisem (certyfikatem) kwalifikowanym zgodnie z reprezentacją Państwa firmy.
WDROŻENIE ZMIAN
Po otrzymaniu właściwie podpisanego Wniosku o zmianę Umowy, Bank przekaże Państwu za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub pocztą poleconą/ kurierem Oświadczenie Banku potwierdzające wprowadzenie zmian do Umowy kredytowej. Powyższe dokumenty od momentu ich podpisania stanowią Aneks do obowiązującej Umowy kredytowej zawartej między Państwem a Bankiem.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa Doradcą Bankowym.
Wierzymy, że zaproponowana zdalna forma składania dyspozycji oraz wniosków przyczyni się do sprawnej obsługi Państwa firmy.