Trezor - nowy typ wrzutni skarbca nocnegoTrezor – typ wrzutni skarbca nocnego udostępniany klientom Banku Pekao SA, umożliwiający obsługę wpłat zamkniętych, zapewniający wpłaty z uznaniem na rachunku:

 • po przeliczeniu w firmie liczącej, na tożsamych zasadach jak we wrzutni skarbca nocnego – by korzystać z nowego urządzenia wymagane jest odebranie w placówce banku nowej karty do trezora (w miejsce dotychczasowych kluczy/akcesoriów),
 • natychmiastowym, przed przeliczeniem (do wysokości przyznanego limitu, o ile klient taki posiada) na podstawie wpłaty z uprzednio przygotowanym eBDW, które można wygenerować:
  -  w bankowości internetowej banku PekaoBiznes24, lub
  na dedykowanej stronie: Bankowy dowód wpłaty - Bank Pekao S.A.- aby móc korzystać z tego trybu konieczne jest podpisanie aktualizacji umowy z Bankiem, wymiana akcesoriów na nowe oraz przygotowanie każdej wpłaty w oparciu o wspomniane powyżej eBDW.

Wpłaty w Trezorze to:

 • księgowanie 24/7 na rachunki rzeczywiste do kilku minut po dokonaniu wpłaty – dla klientów księgowanych przed przeliczeniem; a na rachunki wirtualne w oparciu o sesje Pekao Collect; 
 • wygodne dokonywanie wpłat za pomocą karty magnetycznej i kodu QR;
 • intuicyjna i bezpieczna obsługa urządzenia;
 • możliwość zlecania wpłat:
  w PekaoBiznes24 i wygenerowanie eBDW z kodem QR, lub
  -
   przygotowanie eBDW za pomocą generatora kodów QR udostępnianego na dedykowanej stronie banku;
 • możliwość śledzenia statusu wpłaty dla zleceń składanych za pośrednictwem PekaoBiznes24.


Aby korzystać z nowego urządzenia należy odebrać z placówki banku kartę magnetyczną. Kartę będzie mogła odebrać osoba:

 • wskazana w uprzednio złożonym w banku ‘wykazie osób przekazujących pakiety’,
 • dysponująca kluczem do dotychczas zainstalowanej wrzutni skarbca nocnego,
 • dysponująca upoważnieniem do odbioru karty magnetycznej


Listę aktywnych urządzeń można znaleźć na stronie: Placówki i bankomaty - Bank Pekao S.A. w sekcji placówki z wrzutnią / wrzutnia z księgowaniem 24/7.

Pliki dla klienta:

 1. Klient – Instrukcja obsługi Trezora dla Klienta Banku Pekao S.A.
 2. Klient – Trezor One Pager
 3. Klient – Trezor – Jak poprawnie wypełnić BDW – Instrukcja dla Klienta
 4. Wpłacający – Instrukcja obsługi Trezora Banku Pekao S.A.

 
 Lista aktualnych placówek banku, w których najbliższym czasie planujemy uruchomić trezor obrazuje poniższa tabela:


W przypadku pytań do dyspozycji pozostaje zarówno doradca jak również dla Klientów:

nieposiadających PekaoBiznes24:

posiadających PekaoBiznes24: