Czeki w obrocie zagranicznym

Bank wykonuje następujące operacje czekowe w obrocie zagranicznym:
• zapłata za czeki,
• skup czeków,
• rozliczenie czeków z odroczonym uznaniem,
• inkaso czeków,
• sprzedaż czeków bankierskich,
• sprzedaż czeków podróżniczych.

Bank, z wyjątkiem czeków podróżniczych, nie przyjmuje do zapłaty, skupu, rozliczenia z odroczonym uznaniem lub do inkasa czeków "na okaziciela".

czeki rozrachunkowe

mogą być realizowane tylko w formie uznania rachunku bankowego remitenta

czeki zakreślone

mogą być przyjmowane do realizacji tylko od stałych klientów banku

czeki z zastrzeżeniem "nie na zlecenie"

czeki wystawione na określoną osobę z dodaniem zastrzeżenia "nie na zlecenie" lub innego równoznacznego mogą być prezentowane tylko przez remitentów lub ich pełnomocników

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt