Bank Polska Kasa Opieki S.A. wdrożył wiele rozwiązań, dzięki którym klient biznesowy może realizować jeszcze więcej procesów poprzez bankowość elektroniczną – bezpiecznie, bez konieczności osobistego spotkania z przedstawicielem banku, co wiąże się również z wygodą i oszczędnością czasu. Wart podkreślenia jest też aspekt proekologiczny digitalizacji usług.

W opisanych poniżej czynnościach:
Reprezentant to osoba upoważniona do działania w imieniu Klienta, która może podpisywać umowy / aneksy i dyspozycje dotyczące usług bankowych, 
Pracownik/ Użytkownik PB24 to osoba, która korzysta z systemu PekaoBiznes24. 
Wniosek z oświadczeniem woli - Wniosek o umożliwienie składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej

 • 1. W jaki sposób złożyć dyspozycję do Banku?

  • Jeśli chcesz przekazać do Banku dyspozycję zmiany w ramach istniejących produktów i usług, możesz skorzystać z jednej z poniższych opcji.Jeśli chcesz przekazać do Banku dyspozycję zmiany w ramach istniejących produktów i usług, możesz skorzystać z jednej z poniższych opcji.
   • 1.1 Reprezentanci firmy są użytkownikami PekaoBiznes24

    • Czynności wykonywane przez Reprezentanta:
     1. Zaloguj się do PekaoBiznes24
     2. Z menu wnioski wybierz Dyspozycja Ogólna
     3. Pobierz i wypełnij formularz produktu, dla którego składasz dyspozycję. Niektóre  formularze znajdziesz w sekcji DOSTĘPNE FORMULARZE
     4. Pobierz i wypełnij odpowiedni Wniosek z oświadczeniem woli – (tą czynność wykonujesz jednorazowo) 
     5. Załącz do Dyspozycji Ogólnej wypełnione elektronicznie dokumenty (Dyspozycja, która zlecasz do wykonania i Wniosek z oświadczeniem woli)
     6. Podpisz Dyspozycję Ogólną zgodnie z reprezentacją, kluczem podpisu elektronicznego
     7. Wyślij Dyspozycję Ogólną do Banku
   • 1.2 Reprezentanci Firmy nie są użytkownikami PekaoBiznes24, ale posiadają ważny certyfikat kwalifikowany / podpis zaufany / podpis osobisty

    • Czynności wykonywane przez Pracownika/ Użytkownika PB24:

     1. Pobierz i wypełnij formularz produktu, dla którego składasz dyspozycję. Lista formularzy dostępna jest w sekcji DOSTĘPNE FORMULARZE
     2. Pobierz i wypełnij odpowiedni Wniosek z oświadczeniem woli – (tą czynność wykonujesz jednorazowo)


     Czynności wykonywane przez Reprezentanta:

     1. Podpisz elektronicznie wypełnione dokumenty ( certyfikatem kwalifikowanym / podpisem zaufanym / podpisem osobistym i przekaż je Pracownikowi/ Użytkownikowi PB24


     Czynności wykonywane przez Pracownika/ Użytkownika PB24:

     1. Zaloguj się do PekaoBiznes24
     2. Z meu wnioski wybierz Dyspozycja ogólna
     3. Załącz do Dyspozycji Ogólnej wypełnione i podpisane certyfikatem kwalifikowanym/ podpisem zaufanym / podpisem osobistym dokumenty  i Wniosek z oświadczeniem woli
     4. Podpisz Dyspozycję Ogólną kluczem podpisu elektronicznego
     5. Wyślij Dyspozycję Ogólną do Banku
   • 1.3 Reprezentanci Firmy nie są użytkownikami PekaoBiznes24 i nie posiadają certyfikatów kwalifikowanych / podpis zaufany / podpis osobisty

    • Czynności wykonywane przez Pracownika/ Użytkownika PB24:

     1. Pobierz i wypełnij formularz produktu dla którego składasz dyspozycję. Lista formularzy dostępna jest w sekcji DOSTĘPNE FORMULARZE
     2. Pobierz i wypełnij odpowiedni Wniosek z oświadczeniem woli – (tą czynność wykonujesz jednorazowo) Pamiętaj aby we Wniosku z oświadczeniem woli wskazać Pracownika/ Użytkownika PB24, który będzie przekazywał do Banku podpisane dokumenty.


     Czynności wykonywane przez Reprezentanta:

     1. Podpisz odręcznie zgodnie z reprezentacją wypełnione dokumenty
     2. Wykonaj skan podpisanych dokumentów
     3. Przekaż dokumenty do pracownika w Twojej firmie, który posiada dostęp do PekaoBiznes24 i który został wskazany w podpisanym Wniosku z oświadczeniem woli.


     Czynności wykonywane przez Pracownika/ Użytkownika PB24:

     1. Zaloguj się do PekaoBiznes24
     2. Z menu wnioski wybierz Dyspozycja Ogólna
     3. Załącz wypełnione i podpisane odręcznie skany dokumenty do Dyspozycji Ogólnej
     4. Podpisz Dyspozycję Ogólną kluczem podpisu elektronicznego
     5. Wyślij Dyspozycję Ogólną do Banku
 • 2. Jak podpisać umowę/aneks?

  • Jeśli chcesz zawrzeć z Bankiem nową umowę lub aneks do już istniejącej umowy skontaktuj się ze swoim doradcą klienta w celu dokonania odpowiednich uzgodnień.
   Przygotowaną umowę / aneks doradca przekaże Ci za pomocą wiadomości w PekaoBiznes24.
   Umowę możesz podpisać elektronicznie jeśli Reprezentanci firmy są użytkownikami PekaoBiznes24 lub posiadają ważny certyfikat kwalifikowany/ podpis zaufany / podpis osobisty.

   Podpisz przygotowaną umowę / aneks postępując zgodnie poniższymi krokami:
   • 2.1 Reprezentanci Firmy są użytkownikami PekaoBiznes24

    • Czynności wykonywane przez Reprezentanta:

     1. Zaloguj się do PekaoBiznes24
     2. Z menu wnioski wybierz Dyspozycja Ogólna
     3. Pobierz i wypełnij odpowiedni Wniosek z oświadczeniem woli – (tą czynność wykonujesz jednorazowo)
     4. Pobierz i zapisz przekazane przez Bank dokumenty (umowę / aneks)
     5. Załącz do Dyspozycji Ogólnej wypełniony elektronicznie Wniosek z oświadczeniem woli oraz umowę / aneks - dokładnie ten sam dokument, który przekazał Bank. Nie ma potrzeby drukowania, podpisywania odręcznie i skanowania dokumentu 
     7. Podpisz Dyspozycję Ogólną zgodnie z reprezentacją, kluczem podpisu elektronicznego
     8. Wyślij Dyspozycję Ogólną do Banku

   • 2.2 Reprezentanci Firmy nie są użytkownikami PekaoBiznes24 ale posiadają ważny certyfikat kwalifikowany podpis zaufany / podpis osobisty

    • Czynności wykonywane przez Pracownika/ Użytkownika PB24:
     1. Pobierz i wypełnij odpowiedni Wniosek z oświadczeniem woli – (tą czynność wykonujesz jednorazowo) i przekaż go Reprezentantowi.

     Czynności wykonywane przez Reprezentanta:
     1. Podpisz wypełniony elektronicznie Wniosek oraz umowę / aneks certyfikatem kwalifikowanym podpis zaufany / podpis osobistym
     2. Przekaż dokumenty do pracownika w Twojej firmie, który posiada dostęp do PekaoBiznes24

     Czynności wykonywane przez Pracownika/ Użytkownika PB24:
     1. Zaloguj się do PekaoBiznes24
     2. Z menu wnioski wybierz Dyspozycja Ogólna
     3. Załącz do Dyspozycji Ogólnej wypełnione i podpisane certyfikatem kwalifikowanym podpis zaufany / podpis osobisty dokumenty (umowę/aneks i Wniosek z oświadczeniem woli)
     4. Podpisz Dyspozycję Ogólną kluczem podpisu elektronicznego
     5. Wyślij Dyspozycję Ogólną do Banku
 • Wnioski produktowe / wnioski systemowe

  • Wnioski produktowe:

   • zmiany związane z wyciągami do rachunków 
   • zgody na przekazywanie oferty i ujawnianie tajemnicy bankowej
   • wniosek kredytowy
   • wniosek dla kart kredytowych  (wydanie duplikatu karty, wydanie PIN, usługa 3DS (zmiana nr telefonu, wyłączenie usługi), zmiana funkcji zbliżeniowej, zmiana limitów dla transakcji bez fizycznego użycia karty, wydanie karty w miejsce zastrzeżonej)
   • zamknięcie rachunku (subkonta)
   • otwarcie rachunku*
   • opinia bankowa
   • wniosek dla kart debetowych  (wydanie duplikatu karty, wydanie PIN, usługa 3DS (zmiana nr telefonu, wyłączenie usługi), zmiana funkcji zbliżeniowej, zmiana limitów dla transakcji bez fizycznego użycia karty, wydanie karty w miejsce zastrzeżonej)
   • zmiana lub uzupełnienie instrukcji płatniczych do przekazów w obrocie dewizowym


   Wnioski systemowe:

   • dodanie nowego użytkownika wraz z nadaniem uprawnień
   • modyfikacja uprawnień użytkowników
   • usunięcie użytkownika
   • modyfikacja danych osobowych użytkownika
   • modyfikacja danych zaufanych (telefon, adres e-mail)
   • dodanie/usunięcie użytkownika z podstawowej grupy akceptacji
   • utworzenie nowej/zmodyfikowanie/usunięcie podstawowej grupy akceptacji
   • dodanie/zmodyfikowanie/usunięcie podstawowego ogólnego schematu akceptacji
   • dodanie/zmodyfikowanie/usunięcie podstawowego produktowego schematu akceptacji.

    

   *wniosek w przygotowaniu