Tabela kursów rynkowych i referencyjnych

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2024 07:00

Kursy referencyjne są podstawą do wyliczenia kursów prezentowanych w Tabeli kursowej Banku Pekao S.A. Kursy rynkowe, których dostawcą jest firma Refinitiv (dawniej Reuters) są to bazowe wartości stanowiące podstawę do wyliczania kursów referencyjnych. Zasady wyliczania kursów referencyjnych oraz kursów w Tabeli kursowej Banku Pekao S.A. Pobierz

© 2018-2021 Refinitiv. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsza publikacja lub redystrybucja treści Refinitiv, w tym poprzez framing lub w podobny sposób jest zabroniona bez uprzedniej pisemnej zgody Refinitiv. Refinitiv nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia w treściach Refinitiv ani za jakiekolwiek działania podjęte w oparciu o te treści. Logo Refinitiv jest znakiem towarowym firmy Refinitiv i jej spółek zależnych. www.refinitiv.com

Kraj

Symbol waluty ISO

Kurs rynkowy
(Refinitiv, dawniej Reuters)

Kupno
Sprzedaż

Kurs referencyjny

Kupno
Sprzedaż

Przelicznik