Zamów złotą kartę kredytową w serwisie internetowym Pekao242, poczekaj na pozytywną ocenę Twojej zdolności kredytowej i zyskaj:

  • dodatkowe pieniądze3 na wydatki w ramach limitu karty
  • 0 zł za obsługę karty w pierwszym roku jej ważności4
  • atrakcyjne, stałe oprocentowanie lokaty - 2% w skali roku5 przez 3 miesiące dla kwoty od 1000 zł do 30 000 zł - w ramach promocji „Lokata 2% z kartą (IV edycja)". Promocja trwa do 30.09.2021 r.
  • ubezpieczenie – z kartą otrzymasz pakiet ubezpieczeń w podróży zagranicznej6.

 

Jak skorzystać z promocji „Lokata 2% z kartą (IV edycja)”

  1. Zaloguj się do serwisu internetowego Pekao24 i wejdź do sekcji „Oferty i wnioski”.   
  2. Wypełnij krótki wniosek, a po pozytywnej decyzji dotyczącej Twojej zdolności kredytowej zaakceptuj umowę o kartę kredytową.
  3. W ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy o kartę kredytową w serwisie internetowym Pekao24 w sekcji „Oferty i wnioski” udostępnimy Ci możliwość otwarcia lokaty z promocyjnym oprocentowaniem.
  4. Otwórz lokatę do 30.09.2021 r.

 

Regulaminy promocji: "Lokata 2% z kartą (IV edycja)" oraz „Zyskaj zwolnienie z opłaty za kartę kredytową”.
Więcej informacji o kartach kredytowych Pekao Mastercard Credit Gold i Pekao VISA Credit Gold znajdziesz tutaj.
Informację o prowizjach i opłatach znajdziesz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych dla Klientów Detalicznych dostępnej tutaj.


1 Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Pekao Mastercard Credit Gold/VISA Credit Gold w wysokości  15 900 zł (dalej limit kredytowy) – wynosi  12,06%, przy przyjęciu założeń, że:
- przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
- spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 10% wykorzystanego limitu kredytowego, nie mniej niż  50 zł,
- oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 7,20% w stosunku rocznym.

Przy przyjęciu powyższych założeń:
- całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 17 749,87 zł
- całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 1 849,87 zł i obejmuje: odsetki (1099.87 zł) oraz opłaty roczne za kartę (750 zł),
- okres kredytowania wynosi  53 miesiące. 
Kalkulacja przygotowana na  26.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.


2 Serwis internetowy Pekao24 jest częścią usługi bankowości elektronicznej, czyli usługi polegającej na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiającej sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

3 Bank podejmuje decyzję o wydaniu karty kredytowej i udzieleniu limitu kredytowego po ocenie zdolności kredytowej kredytobiorcy. 

4 0 zł za obsługę złotej karty kredytowej w pierwszym roku w ramach promocji „Zyskaj zwolnienie z opłaty za kartę kredytową”. Warunkiem zwolnienia z opłaty za obsługę karty (opłaty rocznej za kartę) w pierwszym roku ważności karty jest zawarcie Umowy o limit kredytowy i kartę kredytową w usłudze bankowości elektronicznej Pekao24 spełnienie pozostałych warunków promocji opisanych w regulaminie promocji. Promocja trwa do 30.09.2021 r.

5 Stałe oprocentowanie lokaty 2% w skali roku, przez 3 miesiące dla kwoty od 1000 zł do 30 000 zł – w ramach promocji „Lokata 2% z kartą (IV edycja)”. Promocja trwa do 30.09.2021 r.

6Szczegółowe informacje znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki oraz na stronie internetowej banku w zakładce Codzienne bankowanie – Karty kredytowe – karty srebrne/złote – pliki do pobrania.

Komunikat nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.