Gwarancje Płynnościowe LGF-FGP

Zabezpieczanie spłaty limitów faktoringowych.

faktorant

przedsiębiorca należący do kategorii MŚP albo będący dużym przedsiębiorcą.

zabezpieczenie do 80% kwoty limitu faktoringowego

możliwość zabezpieczania limitu faktoringowego gwarancją w kwocie nieprzekraczającej równowartości 200 milionów złotych. Gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

prowizja za udzielenie gwarancji – na rzecz BGK

wysokość prowizji jest uzależniona od segmentu klienta oraz okresu limitu faktoringowego.
 • Zobacz szczegóły
  Opłata prowizyjna pobierana jest z góry i naliczana według stawek w wysokości:
  1. dla przedsiębiorcy będącego MŚP
   - na okres limitu faktoringowego do 1 roku – 0,25 %,
   - na okres limitu faktoringowego powyżej 1 roku do 2 lat – 0,55%,2)
  2. dla dużego przedsiębiorcy:
   - na okres limitu faktoringowego do 1 roku – 0,50 %,
   - na okres limitu faktoringowego powyżej 1 roku do 2 lat – 1,15%.

brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji

oszczędność czasu

wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym.

Skontaktuj się z doradcę

Zamów kontakt

 
Bank Pekao posiada, podpisaną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy w zakresie udzielania gwarancji w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych (LGF - FGP). Gwarancja stanowi zabezpieczenie limitów faktoringowych, udzielanych klientom spełniającym unijną definicję MŚP lub dużego przedsiębiorcy.

Najważniejsze cechy gwarancji płynnościowej LGF - FGP:
 
 • gwarancja dla MŚP i dużych przedsiębiorstw,
 • obejmuje limity finansowania w PLN lub walucie obcej do kwoty stanowiącej równowartość 250 mln PLN,
 • wysokość gwarancji – 80% limitu finansowania,
 • gwarancje obejmują nowe oraz przedłużane na kolejny okres lub podwyższane limity finansowania,
 • gwarancja objęta prowizją dla BGK

 

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.