Preferencyjny kredyt na skup zbóż i owoców miękkich

z dopłatą do oprocentowania udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Kredyt jest skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu zbóż, skupu lub mrożenia owoców miękkich, którzy nabyli zboża od producenta rolnego lub podmiotu skupowego od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. lub owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. 

kto może skorzystać z kredytu

 • Zobacz szczegóły

  Z preferencyjnego kredytu na skub zbóż i owoców miękkich może skorzystać Klient:

  1. prowadzący działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu zbóż, obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie, skupu lub mrożenia owoców miękkich, jeżeli nabył zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r., nasiona roślin rolniczych od dnia 1 czerwca 2023 r. do 15 października 2023 r. lub owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. od:
   a.    producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 
   b.    podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu zbóż, skupu owoców miękkich, który nabywa zboża lub owoce miękkie od producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. l, z późn. zm.),
  3. w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. 
  4. na którym nie ciąży dotąd niezrealizowany obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodna z prawem i z rynkiem wewnętrznym.
    

kredytowana działalność

 • Zobacz szczegóły

  Kredytowaniem objęta jest następująca działalność:

  1. sprzedaż hurtowa zboża i nasion – 46.21.Z, 
  2. sprzedaż hurtowa świeżych owoców i warzyw oraz sprzedaż hurtowa zakonserwowanych owoców i warzyw – 46.31.Z,
  3. konserwowanie owoców poprzez zamrażanie – 10.39.Z.
    

atrakcyjne oprocentowanie

 • Zobacz szczegóły
  • oprocentowanie: WIBOR 3M+marża 2,5%,
  • klient płaci - 2% w skali roku (oprocentowanie stałe przez cały okres kredytowania - do czasu wyczerpania kwoty pomocy),
  • ARiMR płaci - pozostałą część oprocentowania należnego bankowi.
    

kredyt o charakterze pomocowym

 • Zobacz szczegóły
  • maksymalna kwota wszystkich preferencyjnych kredytów na skup zbóż i owoców miękkich dla jednego przedsiębiorcy wynosi 40 mln PLN 
  • łączna kwota kredytów skupowych udzielonych Klientowi nie może przekroczyć:
   - kwoty, za którą zostały skupione zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. – w przypadku Klientów prowadzących działalność w zakresie skupu zbóż lub
   - kwoty, za którą zostały skupione nasiona roślin rolniczych z plantacji nasiennych w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do 15 października 2023 r. – w przypadku Klientów prowadzących obrót materiałem siewnym roślin rolniczych lub
   - kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. – w przypadku Klientów prowadzących działalność w zakresie skupu owoców miękkich albo 
   - sumy iloczynu liczby ton skupionych owoców miękkich i kwoty 2000 zł oraz kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. – w przypadku Klientów prowadzących działalność w zakresie skupu i mrożenia owoców miękkich.

maksymalny okres kredytowania

do 18 miesięcy

korzyści dla Klienta

 • Zobacz szczegóły
  • poprawa płynności finansowej
  • kwota kredytu dostosowana do potrzeb płynnościowych
  • stabilizowanie więzi handlowych z kontrahentami
    

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Bank podejmuje decyzję o udzieleniu finansowania po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.