Leasing samochodowy

finansowanie auta nawet w 24h

Usługa ta umożliwia finansowanie zakupu nowego lub używanego samochodu osobowego, ciężarowego, dostawczego do 3,5 ton lub motocykla. Finalizacja umowy zazwyczaj zajmuje nie więcej niż 24 godziny od momentu złożenia wszystkich dokumentów

finalizacja umowy nawet w 1 dzień

leasing bez dokumentów finansowych

wystarczy wniosek o leasing, dokumenty finansowe nie są wymagane

brak opłat dodatkowych

oferta jest przejrzysta i nie zawiera ukrytych lub dodatkowych opłat

bogata oferta preferencyjnych pakietów ubezpieczeń

Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Leasing jest oferowany wspólnie z Pekao Leasing sp. z o.o. Przyznanie finansowania jest uzależnione od pozytywnej oceny kondycji finansowej klienta.

Skontaktuj się z Doradcą

Zamów kontakt
 • Pytania i odpowiedzi

  • Kto może skorzystać z leasingu samochodowego w Pekao Leasing?

   Samochód w leasing mogą wziąć wszystkie firmy, niezależnie od branży, w jakiej działają. Szansę na tego rodzaju finansowanie mają także przedsiębiorstwa, które funkcjonują na rynku od niedawna. 

   Przy tym leasing auta jest najkorzystniejszy dla przedsiębiorców, którzy mogą optymalizować wydatki, włącznie z odliczeniem podatku VAT.
    

  • Dlaczego warto skorzystać z leasingu samochodu w Pekao Leasing?

   Jesteśmy jedną z największych firm leasingowych w Polsce. Możemy zagwarantować indywidualne podejście do każdego klienta i finansowanie idealnie dopasowane do jego potrzeb oraz możliwości. 

   Stawiamy na uproszczone procedury oraz minimum formalności. Procedury związane z zawarciem umowy leasingu samochodowego mogą się zamknąć w ciągu jednego dnia. 
    

  • Co firma może zyskać dzięki wzięciu auta w leasing?

   Leasing jest popularnym sposobem finansowania firmowych inwestycji. Przedsiębiorstwa przy pomocy leasingu najchętniej finansują samochody osobowe. 

   Jednym z głównych powodów popularności leasingu jest fakt, że to forma finansowania, która pomaga zachować płynność finansową i nie wymaga zamrażania gotówki na inwestycje. 

   Finansowanie leasingiem nie obciąża też bilansu firmy. Dzięki temu leasing to dobra alternatywa dla kredytu samochodowego. Można korzystać z leasingu i jednocześnie zawierać umowy pożyczki lub kredytu. Leasing łatwiej pozyskać niż kredyt. Procedury są w tym wypadku znacznie mniej skomplikowane. 

   Leasing jest dla wielu firm bardzo ważną formą finansowania także ze względu na korzyści podatkowe. 

  • Na czym polega leasing samochodu osobowego?

   Leasing samochodowy polega na tym, że leasingodawca kupuje wybrany przez klienta pojazd i oddaje mu go w użytkowanie. Leasingobiorca korzysta z takiego samochodu na podstawie zasad określonych w umowie leasingowej. 

  • Jaka może być maksymalna wartość leasingowanego auta osobowego?

   Nie mamy ograniczeń w zakresie wysokości finansowania, którego możemy udzielić. Zależy to między innymi od oceny zdolności finansowej leasingobiorcy. To klient decyduje o wysokości inwestycji i rozwoju swojego biznesu, a my oceniamy zdolność finansową jego firmy. Na tej podstawie decydujemy, czy możemy udzielić finansowania na dany samochód.

  • Jakie samochody można sfinansować w Pekao Leasing?

   Sfinansujemy zakup samochodu osobowego, ciężarowego, dostawczego do 3,5 ton lub motocykla. 

  • Czy leasingiem można finansować zarówno nowy, jak i używany samochód?

   Tak, przedmiotem leasingu mogą być zarówno nowe, jak i używane auta. Wiek pojazdu i okres leasingu w sumie nie mogą przekroczyć ośmiu lat.

  • Czy klient może wybrać samochód, który chce wziąć w leasing?

   Tak. Wybór przedmiotu leasingu oraz jego dostawcy pozostawiamy klientowi. Należy jedynie pamiętać, że dostawcą samochodu, który chcesz wziąć w leasing, może być jedynie podmiot z odpowiednim oznaczeniem PKD. 

  • Jakie dokumenty trzeba przygotować do złożenia wniosku o leasing samochodu osobowego?

   Niezbędne będą dokumenty dotyczące przedmiotu leasingu, takie jak faktura proforma. Konieczne jest również wypełnienie wniosku leasingowego.

   W przypadku bardziej skomplikowanych przedmiotów potrzebujemy również ich specyfikacji. Ważne są ponadto dokumenty finansowe za ostatni rok obrachunkowy oraz bieżący okres, a także oświadczenie o stanie zobowiązań i posiadanym majątku. 
    

  • Jak długo trwają procedury związane z podpisaniem umowy leasingu?

   W przypadku samochodów osobowych proponujemy procedurę uproszczoną, a więc wszystkie formalności ograniczone są do minimum. Finalizacja umowy zazwyczaj zajmuje nie więcej niż 24 godziny od momentu złożenia wszystkich dokumentów.

   Przy bardziej skomplikowanych inwestycjach okres ten może ulec wydłużeniu.

   Im mniej standardowa umowa, tym czas potrzebny na załatwienie wszystkich formalności związanych z finansowaniem jest dłuższy. Wpływ na przebieg procedury mają również niezależne od nas dostawy przedmiotu leasingu czy jego rejestracji. 

  • Jaki jest minimalny, a jaki maksymalny okres trwania leasingu auta?

   Minimalny czas trwania umowy leasingu jest uwarunkowany stawką amortyzacji danego samochodu. Umowa leasingu operacyjnego, aby spełniała kryteria podatkowe, musi zostać zawarta na minimum 40 proc. okresu normatywnej amortyzacji przedmiotu. Na tej podstawie zakończenie umowy leasingu operacyjnego samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony nie może nastąpić wcześniej niż po dwóch latach. 

  • Jakie są warunki leasingu samochodu w Pekao Leasing?

   Warunki finansowania ustalamy z każdym klientem indywidualnie. Zależą one w dużej mierze od rodzaju leasingowanego pojazdu, jego stanu oraz tego, czy jest nowy czy używany. 

   Ważne jest także, czy firma chce wykupić samochód po zakończeniu umowy i za jaką kwotę oraz jakiego rzędu będzie wpłata inicjalna. Przedsiębiorcy zazwyczaj decydują się na 10 proc. wpłaty własnej. Od tego, na jakim poziomie ustalona zostanie wpłata własna i ewentualnie kwota wykupu zależy rata miesięczna leasingu. 
    

  • Ile kosztuje leasing samochodu?

   Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie. Cena będzie zależała przede wszystkim od okresu trwania umowy leasingu, wysokości wpłaty własnej oraz wartości wykupu samochodu z leasingu. 

   Koszt określamy w procentach (powyżej 100 proc.). Dla przykładu, jeżeli całkowity koszt leasingu wynosi 108 proc., to w całym okresie spłaty leasingu zapłacisz 8 proc. od wartości fakturowej leasingowanego przedmiotu. 

  • Czy Pekao Leasing wymaga wpłaty własnej?

   Finansujemy inwestycje już od 0 proc. wpłaty wstępnej. Trzeba jednak pamiętać, że od tego, na jakim poziomie zostanie ustalona wpłata własna, zależy rata miesięczna leasingu. 

  • Czym różni się leasing finansowy od leasingu operacyjnego?

   Leasing operacyjny i leasing finansowy różnią się znacząco. W przypadku leasingu operacyjnego właścicielem samochodu pozostaje firma leasingowa. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca. Raty leasingowe mogą stanowić koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy. Kosztem uzyskania przychodu leasingobiorcy może być także wpłata wstępna oraz kwota wykupu, o ile zdecyduje się on wykupić samochód z leasingu. Podatek VAT jest doliczany do każdej raty leasingowej.

   W przypadku leasingu finansowego leasingobiorca automatycznie staje się właścicielem samochodu po wpłacie ostatniej raty. Ma on też obowiązek zapłaty podatku VAT w całości z góry. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć koszty odpisów amortyzacyjnych, część odsetkową raty oraz koszty użytkowania samochodu.

  • Czy w przypadku samochodu osobowego korzystniejszy będzie leasing operacyjny czy finansowy?

   Rozstrzygnięcie zależy od specyfiki firmy, jej możliwości finansowych oraz indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorcy. Właściciele firm najczęściej wybierają jednak operacyjny leasing samochodowy, ze względu na korzyści podatkowe, które się z nim wiążą. Zaletą leasingu operacyjnego jest to, że nie trzeba od razu wpłacać całego podatku VAT. Będzie on doliczany do każdej raty. W przypadku leasingu finansowego trzeba zapłacić cały VAT z góry. Zostanie on naliczony od sumy wszystkich należności leasingowych. 

   Leasing operacyjny charakteryzuje się także tym, że po zakończeniu umowy leasingu klient ma prawo wykupić auto. Jego ceną będzie wartość końcowa wskazana w umowie. W leasingu finansowym klient wraz ze spłatą ostatniej raty leasingu automatycznie staje się właścicielem auta. 

   Leasing operacyjny pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania. Może być zatem dobrym rozwiązaniem dla firm, które płacą wysokie podatki. Koszt uzyskania przychodu dla korzystającej z niego firmy stanowi opłata wstępna, koszty eksploatacji oraz raty leasingu. 

   Umowy leasingu operacyjnego w przypadku samochodów osobowych nie można zawrzeć na czas krótszy niż dwa lata. 

   Leasing finansowy nie ma żadnych ograniczeń co do minimalnego czasu trwania umowy. Dla niektórych firm jego wadą może być jednak to, że przy tej formie finansowania przedsiębiorcy samodzielnie prowadzą ewidencję środków trwałych i dokonują odpisów amortyzacyjnych. W leasingu operacyjnym obowiązek ten leży to po stronie firmy leasingowej. 
    

  • Jakie ubezpieczenia są wymagane w przypadku leasingowanego samochodu?

   Samochód w leasingu musi mieć obowiązkowe komunikacyjne OC, a także ubezpieczenie AC. Ubezpieczenie powinno obowiązywać przez cały okres trwania umowy leasingowej. Istnieje możliwość zakupu polisy za pośrednictwem firmy leasingowej. Mamy bogatą ofertę preferencyjnych pakietów ubezpieczeń.

  • Czy Pekao Leasing oferuje leasing zwrotny w przypadku samochodów?

   Tak, można skorzystać z leasingu zwrotnego. Polega on na tym, że Pekao odkupuje samochód, który wcześniej był własnością firmy. Dalej można z niego korzystać, ale już w ramach leasingu.

   Trzeba jednak pamiętać, że leasing zwrotny nie może mieć charakteru płynnościowego, czyli uwolnienia środków finansowych na bieżącą działalność. 
    

  • Czy można wziąć leasing w obcej walucie?

   Raty leasingu można spłacać w obcej walucie. Może to być na przykład euro. 

  • Czy można dokonać cesji leasingu podczas trwania umowy?

   Tak, cesja jest możliwa. Takie rozwiązanie pozwala przenieść umowę leasingu na inną firmę, która będzie kontynuowała spłatę pozostałych rat leasingowych. Leasingobiorca w tym celu powinien znaleźć podmiot chętny do przejęcia umowy leasingu. Po spełnieniu tego warunku może zgłosić się do nas. Zweryfikujemy wiarygodność nowego leasingobiorcy i poinformujemy o możliwości dokonania cesji. 

  • Czy można przedterminowo zakończyć umowę leasingu samochodowego?

   Tak. W celu wcześniejszego zakończenia umowy trzeba złożyć odpowiedni wniosek. W przypadku wydania zgody na taką operację leasingobiorca będzie zobowiązany do uregulowania pozostałych do spłaty rat leasingowych oraz ewentualnych zaległości.

   W przypadku leasingu finansowego przedterminowej spłaty można dokonać w dowolnym momencie. W celu wykupu przedmiotu leasingu leasingobiorca musi uregulować kwotę, która pozostała do spłaty.

   Umowę leasingu operacyjnego można zakończyć nie wcześniej niż po upływie minimalnego okresu jej trwania, który jest związany ze stawką amortyzacji przedmiotu leasingu. W przypadku aut osobowych termin wynosi dwa lata. Po upływie tego czasu przedmiot leasingu będzie można wykupić. Na kwotę wykupu składają się zdyskontowane przyszłe raty oraz ustalona w umowie cena wykupu. 

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.