Dyskonto weksli

Dla klientów, którzy rozliczają się z kontrahentami za pomocą weksli z odroczonym terminem płatności

Dyskonto weksli polega na nabywaniu przez bank weksli przed terminem ich płatności oraz na wypłacie podawcy weksla kwoty weksla z potrąceniem odsetek dyskontowych. Podawca weksla otrzymuje środki zaraz po przedstawieniu weksla do dyskonta w banku, a spłaty weksla do banku dokonuje dłużnik wekslowy. Dyskonto może odbywać się z prawem regresu do podawcy, lub bez prawa regresu, wówczas bank przejmuje na siebie ryzyko braku spłaty. Do dyskonta w formie transakcji bez regresu do podawcy przyjmowane są weksle, których płatność zabezpieczona jest awalem lub bankową gwarancją zapłaty lub ubezpieczeniem transakcji handlowej, której płatność nastąpić ma za pomocą weksla, wystawionym przez akceptowanego przez bank ubezpieczyciela. Do dyskonta przyjmowane są zarówno weksle krajowe, jak i zagraniczne pochodzące z obrotu gospodarczego, których termin płatności upływa nie później niż w terminach określonych umowami handlowymi, w związku z którymi został wystawiony weksel. Weksel do dyskonta mogą składać klienci banku, będący remitentami lub kolejnymi posiadaczami weksla uprawnionymi na podstawie nieprzerwanego ciągu indosów.
Dyskonto weksli może odbywać się formie doraźnej transakcji lub też w formie linii dyskontowej czyli tzw. kredytu dyskontowego.

otrzymanie przez klienta wcześniejszej zapłaty

za towary lub usługi niż to wynika z terminu płatności weksla

zmniejszenie zapotrzebowania na inne formy finansowania

oferowanie kontrahentom atrakcyjniejszych form sprzedaży

poprzez odroczenie płatności

możliwość uzyskania finansowania pozabilansowego

brak dodatkowych kosztów związanych z pozyskaniem kredytu

Rozpoczęcie świadczenia usługi jest uzależnione od pozytywnej oceny kondycji finansowej klienta.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.