Szanowni Państwo,

Ze względu na zaistniałą sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie uruchomiliśmy specjalne rozwiązania kredytowe dla naszych Klientów, których działalność już została lub zostanie dotknięta skutkami pandemii wirusa SARS-Cov-2.

PAKIET DZIAŁAŃ POMOCOWYCH:

  1. przesunięcie terminów zapadalności limitów kredytowych (w tym limitów PSR oraz kart kredytowych/ obciążeniowych),
  2. zawieszenie spłat rat kapitałowych, kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych.

CO NALEŻY ZROBIĆ?

Jeśli są Państwo zainteresowani przedstawionymi powyżej rozwiązaniami, które mogą przyczynić się do zapewnienia płynności Państwa firmie, prosimy o pobranie oraz wypełnienie następującego wniosku:
WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW KREDYTOWANIA (pobierz plik)

Po przygotowaniu wniosku prosimy o przekazanie go do Banku za pośrednictwem Dyspozycji ogólnej z załącznikiem zgodnie z Instrukcją .

Wniosek może być podpisany na 3 sposoby:

  1. podpisem elektronicznym (kluczem do autoryzacji), którym dysponują reprezentanci Państwa firmy, którzy są użytkownikami bankowości elektronicznej PB24 i mogą autoryzować wnioski przekazane do Banku zgodnie z reprezentacją (jedno- lub wieloosobową),
  2. podpisem (certyfikatem) kwalifikowanym zgodnie z reprezentacją Państwa firmy,
  3. podpisem odręcznym reprezentanta/ reprezentantów Państwa firmy (zgodnie z reprezentacją).

Potwierdzeniem przekazania do Banku niniejszego Wniosku jest zmiana statusu w bankowości elektronicznej na „rozpatrzony pozytywnie” co nie oznacza decyzji Banku w zakresie zmiany warunków finansowania, tylko fakt, że został poprawnie wysłany do Banku i zaczyna być procesowany.

W przypadku przesyłania więcej niż jednego dokumentu w ramach jednej Dyspozycji ogólnej, prosimy o ich spakowanie w formacie zip (oprogramowanie musi być zainstalowane na komputerze użytkownika; aby spakować dokumenty wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie pliku i wybrać z menu opcję Kompresuj do plik.zip).

Zwracamy również Państwa uwagę na poprawne odznaczenie Typu dyspozycji podczas załączania dokumentów – w przypadku niniejszego Wniosku prosimy o wybieranie z listy rozwijalnej pozycji Wniosek pomocowy – COVID-19.

DECYZJA BANKU

Podczas analizy Państwa Wniosku mogą pojawić się pytania ze strony Banku dotyczące dodatkowych informacji oraz kontakt w celu uzupełnienia niektórych dokumentów. W tym zakresie będzie się z Państwem kontaktował pracownik jednostki biznesowej odpowiedzialnej za relację z Państwa firmą. O podjętej decyzji w zakresie zastosowania warunków specjalnych zostaną Państwo poinformowani telefonicznie przez Doradcę.

WYMAGANE DOKUMENTY

Pozytywna decyzja kredytowa wiąże się z podpisaniem Wniosku o zmianę Umowy, której zmiana ma dotyczyć. Jest to dokument, który otrzymają Państwo od Doradcy za pośrednictwem PB24. Złożenie wniosku ma charakter jednostronnego oświadczenia Państwa woli jednak zostanie uznane za prawidłowo złożone dopiero wraz ze złożeniem podpisanego Wniosku o umożliwienie składania oświadczeń w postaci elektronicznej (konieczny przy składaniu każdej dyspozycji/ umowy, która będzie procesowana zdalnie. )
Jeśli zabezpieczeniem Państwa kredytu jest poręczenie osoby trzeciej, również poprosimy o dostarczeniu do Banku przygotowanego oraz udostępnionego w bankowości elektronicznej Oświadczenia osoby trzeciej podpisane przez uprawnionego reprezentanta występującego w imieniu Poręczyciela lub Gwaranta.

Sposoby podpisywania powyższych dokumentów są następujące:

  1. podpisem elektronicznym (kluczem do autoryzacji), którym dysponują reprezentanci Państwa firmy, którzy są użytkownikami bankowości elektronicznej PB24 i mogą autoryzować wnioski przekazane do Banku zgodnie z reprezentacją (jedno lub wieloosobową) lub
  2. podpisem (certyfikatem) kwalifikowanym zgodnie z reprezentacją Państwa firmy.
     

WDROŻENIE ZMIAN

Po otrzymaniu właściwie podpisanego Wniosku o zmianę Umowy wraz z Wnioskiem o umożliwienie składania oświadczeń w postaci elektronicznej, Bank przekaże Państwu za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub pocztą poleconą/ kurierem Oświadczenie Banku potwierdzające wprowadzenie zmian do Umowy kredytowej. Powyższe dokumenty od momentu ich podpisania stanowią Aneks do obowiązującej Umowy kredytowej zawartej między Państwem a Bankiem.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa Doradcą Bankowym.
Wierzymy, że zaproponowana zdalna forma składania dyspozycji oraz wniosków przyczyni się do sprawnej obsługi Państwa firmy.