15.05.2023

Bank Pekao S.A. bierze udział w projekcie pn. 
AKADEMIA MENADŻERA INNOWACJI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.