Bank Pekao S.A. kieruje się w swojej działalności wysokimi standardami wynikającymi z przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz norm etycznych. Zgłaszanie naruszeń pozwala w odpowiedni sposób zarządzić problemem i zmniejszyć ryzyko powtórzenia się niewłaściwych zachowań w przyszłości.
„Procedura zgłaszania naruszeń (whistleblowing) w Banku Pekao S.A.” określa tryb dokonywania zgłoszeń naruszeń, zasady ich weryfikacji  i podejmowania działań naprawczych, a także ochrony zgłaszającego przed działaniami odwetowymi.

Informacja o Procedurze zgłaszania naruszeń (whistleblowing) w Banku Pekao S.A.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zakres danych, jakie powinno zawierać zgłoszenie naruszenia