Fundacja Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona

Społecznie odpowiedzialny wizerunek Banku widoczny jest w działalności charytatywnej.

Działalność charytatywna Banku Pekao S.A. realizowana jest w głównej mierze za pośrednictwem Fundacji Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona, która została powołana w 1997 roku.

Zakres działalności charytatywnej i społecznej Fundacji jest bardzo szeroki. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie:

  • oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
  • przedsięwzięć naukowo‑badawczych,
  • dydaktycznych instytucji naukowych i szkół,
  • popularyzowania wiedzy bankowej,
  • niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  • ochrony środowiska,
  • realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
  • upowszechniania kultury.


Zarząd Fundacji dokłada starań, by jak najlepiej wykorzystać przyznane środki i pomagać przede wszystkim dzieciom i młodzieży oraz osobom potrzebującym wsparcia z przyczyn losowych lub zdrowotnych. U podstaw decyzji o koncentracji środków na pomoc dla dzieci i młodzieży legła troska o młode pokolenie.

Finansując akcje pomocy dzieciom, współfinansując corocznie kilkadziesiąt wyjazdów kolonijnych i wycieczek, fundując stypendia dla uzdolnionej młodzieży, kupując komputery i pomoce dydaktyczne dla szkół wiejskich i w małych miasteczkach, zasilając środkami finansowymi tamtejsze biblioteki Fundacja stara się nie tylko nieść doraźną pomoc, ale też wyrównywać szanse na przyszłość dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin.

Z reguły blisko jedna trzecia środków Fundacji każdego roku jest przeznaczana na finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży. Wspierane są wyjazdy wychowanków domów dziecka, pacjentów z ośrodków skupiających dzieci i młodzież niepełnosprawną, uczniów z małych szkół wiejskich, którzy dzięki tej pomocy mają szansę na zmianę klimatu i otoczenia, poznanie innej kultury i sposobu życia. Fundacja finansuje także turnusy rehabilitacyjne dla chorych i niepełnosprawnych dzieci.

Wspierana jest również działalność sportowa prowadzona przez małe kluby zlokalizowane najczęściej przy szkołach lub ośrodkach kultury. Głównym celem ich działalności jest wspieranie harmonijnego psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku i mobilizacja do systematycznej pracy i wysiłku.

Innym istotnym polem działalności Fundacji jest wspieranie akcji dożywiania dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach, parafiach oraz różnego rodzaju świetlicach socjoterapeutycznych.

Poprzez udzielanie pomocy rodzinom wielodzietnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom bezradnym życiowo, a szczególnie młodzieży niepełnosprawnej, Fundacja stara się przeciwdziałać patologiom i powstawaniu nowych źródeł zagrożeń.

Pomoc Fundacji adresowana jest również do chorych i bezdomnych, którzy w sposób szczególny zostali doświadczeni przez los. Na liście stałych odbiorców pomocy udzielanej przez Fundację znajdują się państwowe i rodzinne domy dziecka, organizacje i stowarzyszenia (w tym Caritas, Monar-Markot, TPD), szkoły wiejskie i przedszkola, parafie, domy samotnych matek, hospicja. W szczególnych przypadkach Fundacja wspiera szpitale, dofinansowując nie tylko zakupy drogiego sprzętu medycznego, ale również działania bezpośrednio służące ochronie zdrowia, ratowaniu życia czy szeroko rozumianej profilaktyce i rehabilitacji. Fundacja pomaga klinikom, przychodniom oraz innym placówkom opiekującym się chorymi, uzależnionymi i niepełnosprawnymi.

Od kilku lat Zarząd Fundacji, zgodnie z intencją banku jako fundatora, zwiększa zaangażowanie w pomoc stypendialną dla zdolnych studentów i uczniów z niezamożnych rodzin. Fundowanie stypendiów nakierowanych przede wszystkim na studia związane z ekonomią, prawem i administracją odbywa się we współpracy z uczelniami wyższymi. Ponadto Fundacja wspomaga finansowo organizacje społeczne wspierające działalność wyższych uczelni.

Szczegółowe sprawozdania z działalności Fundacji publikowane są na stronie internetowej banku.

Numer rachunku Fundacji Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona:
56 1240 1037 1111 0000 0693 3623

Wstecz

 

Pliki do pobrania:

Statut Fundacji Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona

Wniosek o dofinansowanie‑wymogi


Sprawozdania:

Sprawozdanie Fundacji za rok 2017

Sprawozdanie Fundacji za rok 2016

Sprawozdanie Fundacji za rok 2015

Sprawozdanie Fundacji za rok 2014

Sprawozdanie Fundacji za rok 2013

Sprawozdanie Fundacji za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji za rok 2011

Sprawozdanie Fundacji za rok 2010

Sprawozdanie Fundacji za rok 2009

Sprawozdanie Fundacji za rok 2008

Sprawozdanie Fundacji za rok 2007

Zasady dotyczące Cookies

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych

1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

  Szczegółowe informacje >>
Klauzula Informacyjna Cookies Polityka prywatności