Chargeback

Co to jest Chargeback?

Słowo chargeback pochodzi z języka angielskiego. Oznacza obciążenie zwrotne, czyli zwrot środków za transakcję kartą .

Chargeback – to usługa, która może pomóc Ci odzyskać pieniądze, jeśli zrealizowaliśmy Twoją transakcję kartą, ale  usługodawca nie wywiązał się ze swoich obowiązków lub obciążył Cię dodatkową kwotą. Na przykład sprzedawca nie przysłał towaru albo zaplanowana i opłacona wycieczka nie doszła do skutku, bo biuro podróży zbankrutowało.

Usługę świadczą organizacje płatnicze jak Mastercard, czy Visa. Ale to my przekazujemy im Twoja sprawę, dlatego jeśli nie uda Ci się odzyskać pieniędzy samodzielnie pomożemy odzyskać je dla Ciebie. Wystarczy, że opiszesz sytuację i przedstawisz potwierdzenia, że coś poszło nie tak. 

Pomagamy Ci odzyskać pieniądze za transakcje kartą debetową lub kredytową. 

W praktyce wygląda to tak:
 • dostarczasz nam dokumenty, które dotyczą Twojej sprawy,
 • my, za pośrednictwem organizacji kartowej (VISA lub Mastercard), wysyłamy je z wnioskiem o zwrot pieniędzy do instytucji, która rozlicza płatność na rzecz usługodawcy,
 • informujemy Cię o decyzji  w Twojej sprawie.
Każde zgłoszenie jest analizowane indywidualnie.
 

Kiedy możesz złożyć wniosek o Chargeback ?

Wniosek Chargeback możesz złożyć, jeśli: 
 

 1. masz potwierdzenie anulowania subskrypcji lub usługi,  ale Twoja karta została obciążona opłatą, 
 2. usługodawca odwołał opłaconą przez Ciebie wycieczkę, lot czy rezerwację hotelu np. jeśli zbankrutował,
 3. usługodawca obciążył Cię dodatkową opłatą za już opłaconą usługę, 
 4. zamówiony towar nie dotarł do Ciebie lub dotarł, ale był wadliwy,
 5. usługodawca nie zrealizował opłaconej usługi lub zrealizował, ale nie tak, jak się umawialiście.

Jak złożyć wniosek Chargeback?

Jak złożyć wniosek Chargeback

 • elektronicznie: w serwisie internetowym Pekao24, w zakładce Oferty i wnioski/Usługi, poprzez złożenie wniosku o Reklamację Transakcyjną.
 • osobiście w formie pisemnej w dowolnym oddziale banku

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 • Z karty pobrano opłatę pomimo anulowania subskrypcji

   • oświadczenie, że usługodawca pobiera opłatę mimo anulowania subskrypcji. W oświadczeniu podajesz:
    - informację, czy była Twoja zgoda na obciążenia cykliczne,
    - datę anulowania lub wycofania zgody na pobranie opłaty z karty,
   • potwierdzenie anulowania subskrypcji lub abonamentu.
     
 • Anulowano Twoją rezerwację lotu, hotelu, wycieczki itp.

  • Jeśli anulowano Twoją rezerwację lotu, hotelu, wycieczki itp.:  

   • oświadczenie, że usługodawca anulował usługę. W oświadczeniu podajesz:
    - dokładne wyjaśnienie sytuacji,
    - opis zakupionej usługi,
    - planowaną datę realizacji usługi,
    - opis próby wyjaśnienia sprawy bezpośrednio z usługodawcą (data i forma kontaktu) oraz rezultat tego kontaktu,
   • dokumenty, które potwierdzają:
    - zakup wycieczki lub biletów,
    - zwrot albo obietnicę zwrotu pieniędzy wraz z terminem zwrotu, jeśli dysponujesz takim dokumentem,
   • kopię zaakceptowanego przez Ciebie regulaminu
   • kopię innych dokumentów związanych ze sprawą, jeśli nimi dysponujesz.


   Jeśłi sprawa jest związana z bankkructwem usługodawcy, dołącz:

   • dokument, który potwierdza bankructwo usługodawcy (mogą to być również informacje o upadłości podane oficjalnie do publicznej wiadomości),
   • fakt złożenia przez Ciebie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o zwrot pieniędzy zapłaconych za usługę turystyczną,
   • kwotę Twoich roszczeń, które uznał lub nie Urząd Marszałkowski (dokument z Urzędu Marszałkowskiego).
 • Usługodawca (hotel lub linia oferująca rejsy wycieczkowe, wypożyczalnie: rowerów, łodzi, samochodów, motocykli, przyczep i przyczep kempingowych) pobrał z Twojej karty dodatkową opłatę

  •  

   • oświadczenie, że usługodawca obciążył Cię dodatkowymi opłatami. W oświadczeniu podajesz:
    - dokładne wyjaśnienie sytuacji,
    - opis zakupionej usługi,
    - datę realizacji usługi,
    - opis próby wyjaśnienia sprawy bezpośrednio z usługodawcą (data i forma kontaktu) oraz rezultat tego kontaktu,
   • informację, czy:
    - usługodawca przekazał Ci powód dodatkowego obciążenia lub kalkulację kosztów i dał Ci możliwość ustosunkowania się do tego,
    - czy była Twoja zgoda na dodatkowe późniejsze obciążenia.


   Do oświadczenia dołączasz:
   Jeśli usługodawca świadczy usługi noclegowe:

   • informacje o korzystaniu z minibaru lub innych usług oraz o ewentualnych szkodach spowodowanych przez Ciebie,
   • kopie rezerwacji i zaakceptowanego przez ciebie regulaminu.

   Jeśli Twoja sprawa dotyczy wypożyczalni:

   • możesz tez dołączyć zdjęcia i warunki ubezpieczenia.
   • informacje o ewentualnych uszkodzeniach, wykroczeniach drogowych, wykupionych polisach, oraz czy stan sprzętu miejsce i czas zwrotu były zgodne z regulaminem (np. czy pojazd był zwrócony umyty i zatankowany),
   • kopie umowy, regulaminu wynajmu i protokołu zdawczo-odbiorczego, 
 • Usługodawca nie przysłał Ci towaru lub nie zrealizował usługi opłaconej kartą (dotyczy również usług w liniach lotniczych, hotelach, wypożyczalniach)

  •  

   • oświadczenie, że towar do Ciebie nie dotarł lub usługodawca nie zrealizował usługi. W oświadczeniu podajesz:
    - szczegółowy opis towaru (nazwa towaru, marka, model, ilość, kolor) lub usługi (nazwa usługi lub wydarzenia i miejsce świadczenia usługi, a w przypadku biletów lotniczych dodatkowo numer biletu oraz trasa przelotu),
    - planowaną datę dostarczenia towaru lub wykonania usługi,
    - opis próby wyjaśnienia sprawy bezpośrednio z usługodawcą (data i forma kontaktu) oraz rezultat tego kontaktu,
   • kopie wszystkich dokumentów, które masz i które dotyczą sprawy. W szczególności, jeśli dysponujesz takimi dokumentami, dotyczy to:
    - umowy,
    - korespondencji prowadzonej z usługodawcą w celu wyjaśnienia sprawy,
    - potwierdzenia, że usługodawca zwróci Ci pieniądze, jeśli nie dostarczy towaru, i kiedy to zrobi.
 • Towar lub usługa opłacona kartą jest niezgodna z zamówieniem lub jest wadliwa

  •  

   • oświadczenie, że towar był wadliwy, uszkodzony, podrobiony lub realizacja usługi nie była zgodna z zamówieniem. W oświadczeniu podajesz:
    -szczegółowy opis towaru (nazwa towaru, marka, model, ilość, kolor itp.) lub szczegółowy opis usługi (nazwa usługi lub wydarzenia i miejsce świadczenia usługi),
    - data otrzymania towaru lub realizacji usługi,
    - dokładne wyjaśnienie sytuacji,
    - opis cech lub elementów towaru lub usługi, które są niezgodne z opisem podanym w momencie sprzedaży,
    - szczegółowy opis usterek towaru,
    - datę anulowania usługi lub zwrotu towaru (z numerem listu przewozowego lub przesyłki, nazwą firmy doręczającej przesyłkę, informacją czy usługodawca otrzymał towar, czy też odmówił jego przyjęcia),
    - opis próby wyjaśnienia sprawy bezpośrednio z usługodawcą (data i forma kontaktu) oraz rezultat tego kontaktu.
   • kopie wszystkich dokumentów, które masz i które dotyczą sprawy. W szczególności, dotyczy to (jeśli dysponujesz takimi dokumentami):
    - umowy,
    - korespondencji z usługodawcą prowadzonej, aby wyjaśnić sprawę,
    - potwierdzenia, że usługodawca zwróci Ci pieniądze, jeśli nie dostarczy towaru, i kiedy to zrobi,
    - skan informacji, która potwierdza, że towar był podrobiony,
    - dokument potwierdzający zatrzymanie towaru przez Agencję Celną, Policję (o ile taka sytuacja miała miejsce).