Sprawiedliwość naprawcza

My, Pracownicy Banku Pekao jesteśmy zdeterminowani do budowania wartości dla naszych Klientów.

We wrześniu 2007 roku wdrożony został projekt "Sprawiedliwość z Kartą Zasad", obecnie zwany "Systemem Wartości".  Opiera się on na  idei, że we wzajemnych relacjach istotne jest zawsze  pojednanie stron konfliktu, a  wzajemnemu porozumieniu u i  zadośćuczynieniu  pomagają Rzecznicy Karty Zasad, którzy działają w Banku.. Rzecznicy są dla Pracowników mężami zaufania (obowiązuje ich zasada poufności i dyskrecji), do których każdy Pracownik może zgłosić się, jeśli czuje się poszkodowany w związku z naruszeniem którejkolwiek z naszych korporacyjnych wartości: szacunek, wzajemność, przejrzystość, równość, zaufanie, wolność (rozumiana jako swoboda działania). Rzecznicy są gwarantami działania Systemu Sprawiedliwości z Kartą Zasad w naszej korporacji. W Banku Pekao S.A. rzecznikami zostali aktywni emerytowani pracownicy, bogaci w doświadczenie i mądrość życiową, wskazani przez byłych współpracowników i podwładnych.

JAKI JEST ZAKRES SPRAWIEDLIWOŚCI NAPRAWCZEJ?

Istnieje potrójna struktura zasad i regulacji, do których korporacja musi się stale odwoływać, czyli tzw. trzy sfery sprawiedliwości.

Pierwszą sferą jest ustawodawstwo i przepisy rządowe, które regulują działania podmiotów gospodarczych w zakresie relacji z pracownikami, klientami, rynkiem, konkurencją i środowiskiem.

Druga sfera sprawiedliwości obejmuje wszystkie normy wynikające ze stosunków branżowych, umów pracowniczych oraz wszystkich obyczajów i zasad, wynikających z codziennej działalności firmy.

Ostatnia, trzecia sfera sprawiedliwości zawiera wartości, określone w Karcie Zasad. Trzecia sfera nie zastępuje dwóch poprzednich, lecz je wzmacnia, ponieważ istnieje obok nich i stanowi źródło dodatkowych obowiązków. Jako sfera odpowiedzialności osobistej, definiuje ona role, obowiązki, oczekiwania i wiarygodność wszystkich osób związanych z Bankiem.