Program Rodzina 500+

O programie

Co zmienia się w programie Rodzina 500+ od 1 lipca 2019 r.?

 • Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny
 • Szybsza obsługa administracyjna wniosku = szybsze wypłaty przyznanych świadczeń. Dostaniesz informację o przyznaniu świadczenia na swój adres e-mail (jeżeli nie masz skrzynki e-mail, informację o przyznaniu świadczenia możesz odebrać osobiście w urzędzie.
 • Brak kryterium dochodowego – nie trzeba załączać dokumentów dotyczących dochodów ani dokumentów potwierdzających ustalenie alimentów (w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dzieci).
 • Jeżeli masz przyznane świadczenie na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., złóż od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Otrzymasz wtedy od 1 lipca prawo do świadczenia na dziecko (na które obecnie nie pobierasz 500+), a od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
 • Aby otrzymać świadczenie na nowych zasadach, złóż wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. – zyskasz gwarancję, że otrzymasz wyrównanie od lipca. Jeżeli złożysz wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie naliczane od momentu złożenia wniosku.
 • Więcej czasu na wypełnienie wniosku na nowonarodzone dziecko. Rodzice będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku, jak również rodzice nowonarodzonych dzieci (obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje co do zasady od miesiąca złożenia wniosku). Jeśli dochowają terminów świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Uwaga: zmiana ta, dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku.
Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin –od 1 lipca 2019 r. program obejmuje wszystkie dzieci
Wsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
Świadczenie wypłacane regularnie, co miesiąc, bez względu na dochód rodziców
Dłuższy okres - od 1 lipca 2019 r. złożysz wniosek w bankowości elektronicznej Pekao24 na okres 2019/2020 (1 lipca 2019 – 31 maja 2021)
Od 1 do 31 lipca 2019 r. złożysz wniosek tylko online, a od 1 sierpnia 2019 r. także papierowo, osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty

Zasady przyznawania świadczenia wychowawczego oraz jego wypłat w nowym okresie świadczeniowym 2019/2021 (01.07.2019-31.05.2021):

 • złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.
 • złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.,
 • złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 • złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.,
 • złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Ważne: Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Organ prowadzący w gminie, który rozpatruje wnioski, uwzględniając liczbę wniosków i możliwości organizacyjne, może rozpatrywać wnioski i wypłacać przyznane świadczenia na bieżąco wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.

Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego postępowanie w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.

Rola Banku w Programie Rodzina 500+

 • Bank Pekao S.A. umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w serwisie Pekao24 w sekcji „e-Urząd”. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
 • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
 • Status Wniosku wraz z potwierdzeniem wysłania wniosku prezentowane są w sekcji „Wnioski” na liście złożonych wniosków”. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.
 • Wniosek Rodzina 500+ jest dostępny w serwisie internetowym Pekao24 na mocy porozumienia Banku Pekao S.A. z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Zaloguj się do serwisu Pekao24 i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ („e-Urząd”). Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych w serwisie Pekao24, np. imię i nazwisko, PESEL, adres email, nr telefonu kontaktowego czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.
 • Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku oraz status jego obsługi są dostępne w sekcji „Wnioski”.
 • Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

Wypełnisz wniosek online w bankowości elektronicznej Pekao24

Na wskazany we wniosku adres e‑mail otrzymujesz z systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.

Co miesiąc otrzymujesz wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Realizuje go organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej): po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego.

Opis Programu i Wniosku Rodzina 500+ przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa, Rodziny i Pracy Społecznej (https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus).

Jak wypełnić wniosek

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do serwisu Pekao24, w sekcji „e-Urząd”
 • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do serwisu Pekao24. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Wniosek Rodzina 500+ mogą złożyć wszyscy Użytkownicy serwisu Pekao24, z wyjątkiem Klientów, którzy otworzyli rachunki w Pekao S.A.  przy użyciu biometrii i nie potwierdzili swojej tożsamości osobiście w oddziale Banku.
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku w wersji papierowej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.

Emp@tia, system informatyczny dla obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny

Na wskazany we wniosku adres e‑mail otrzymujesz od systemu Emp@tia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) swojego wniosku.

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.

Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e‑mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie Pekao24

Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w serwisie Pekao24, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e‑mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

Organ prowadzący w gminie (np. MOPS)


Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, prześle na wskazany we wniosku adres e‑mail informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+

Jeżeli na wskazany we wniosku adres e‑mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.

Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

"Przetwarzany" - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.

"Dostarczony" - wniosek został przesłany do systemu emp@tia

"Błąd dostarczenia" - wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz

Od 2019 r. nie trzeba załączać dokumentów dotyczących dochodów, ani dokumentów potwierdzających ustalenie alimentów (w przypadku wniosków składanych przez rodziców  samotnie wychowujących dzieci). Jeśli jednak będziesz chciał złożyć załączniki do wniosku pamiętaj, aby spełniały poniższe wymagania.

 • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
 • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB.
 • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku
 • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF

Ważne informacje

Czas trwania sesji online w serwisie Pekao24 ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 15 minut, nastąpi wylogowanie z serwisu Pekao24, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.
Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem jednorazowym zgodnie z wybrana przez Ciebie metodą autoryzacji w serwisie Pekao24.
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
W bankowym potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Pekao S.A. w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez serwis Pekao24 do Organu prowadzącego w gminie.
Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

Pamiętaj

Bezpieczeństwo

Zachowaj ostrożność składając wniosek RODZINA 500+

Bank Pekao S.A. na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umożliwia swoim klientom złożenie wniosku RODZINA 500+.

 • Wniosek RODZINA 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24.
 • Nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek.
 • Przy zalogowaniu do serwisu internetowego Pekao24 w celu przejścia do wniosku ani w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu jedynie wtedy, gdy zaznaczysz na wniosku, aby świadczenia na dzieci były przekazywane w inny sposób niż na Twoje konto w Banku Pekao S.A. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku.
 • Jako potwierdzenie wysłania wniosku RODZINA 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail upo500+@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie Emp@tia.

Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku RODZINA 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailingu lub wiadomości w poczcie wewnętrznej serwisu internetowego Pekao24 czy ekranach prezentowanych po zalogowaniu do serwisu. Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana z adresu mailowego banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku RODZINA 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i kodów jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie do banku.

Przypominamy, że w związku z wnioskiem RODZINA 500+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS‑ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS‑ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

Logując się do serwisu internetowego Pekao24, należy zawsze upewnić się, czy połączenie jest szyfrowane, sprawdzając, czy adres strony w oknie przeglądarki rozpoczyna się od https:// oraz czy na pasku u dołu lub u góry ekranu (w zależności od wykorzystywanej przeglądarki) pojawia się ikona z zamkniętą kłódką - jej obecność potwierdza, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa, a połączenie jest szyfrowane.

Po kliknięciu na kłódkę należy sprawdzić poprawność oraz aktualność certyfikatu. Należy zwrócić uwagę, że tylko połączenie poprawnego adresu oraz poprawnej treści certyfikatu może gwarantować, że strona jest legalna i nie jesteśmy celem ataku phishingowego (rodzaj oszustwa polegającego na podszyciu się pod inną osobę czy instytucję w celu wyłudzeniu określonych informacji, np. dane osobowe, numery kart płatniczych, hasła).

Poprawny adres serwisu internetowego Pekao24 to www.pekao24.pl

Bank nigdy nie prosi o podanie kodu autoryzacyjnego podczas logowania ani o podanie więcej niż jednego kodu przy wykonywaniu jednej transakcji. Jeżeli cokolwiek w wyglądzie strony internetowej banku wzbudzi Twoje zaniepokojenie, przed zalogowaniem do serwisu transakcyjnego powinieneś skontaktować się z konsultantem Pekao24 pod numerami 800 380 380 (opłata za połączenie wg cennika operatora); +48 42 683 83 80 lub z infolinią banku pod numerami 801 365 365 (opłata za połączenie wg cennika operatora); +48 42 683 82 32.

Aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować. Trzeba też dbać o bezpieczeństwo własnego komputera poprzez stosowanie aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz firewalla. Jeżeli tylko jest to możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera. Zachęcamy do zapoznania się dodatkowymi informacjami dotyczącymi zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej - Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

Reklamacje

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu, powinny być składane:

 • w Banku Pekao S.A. - jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Pekao24, etapu rejestracji wniosku w systemie Pekao24 oraz jego wysłania;
 • do organu prowadzącego w gminie - jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Rozpatrywanie reklamacji przez bank: Bank Pekao S.A. przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji klientów w Banku Pekao S.A. - Reklamacje

Pytania i odpowiedzi

 • Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ w Banku Pekao S.A.?

  • Zanim zaczniesz wypełniać wniosek:

   • przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Część danych zostanie zaczytanych z systemu banku;
   • przygotuj dokumenty, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny w wersji elektronicznej. Zakres dokumentów wymaganych do dołączenia do wniosku jest uzależniony od indywidualnej sytuacji wnioskującego;
   • sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania - zobacz listę organów prowadzących w poszczególnych gminach.

    

   1. Zaloguj się do serwisu bankowości internetowej Pekao24.
   2. Znajdź Wniosek Rodzina 500+.
   3. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.
   4. Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
   5. Zatwierdź i zakończ wniosek.
   6. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji zaświadczenie o wypełnieniu wniosku oraz kopię wniosku. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem banku.
   7. Po przekazaniu przez bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>”otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl


   Jak tylko otrzymasz UPO na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje dedykowany organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 • Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?

  • Wniosek możesz złożyć przez internet:

   • w serwisie bankowości internetowej Banku Pekao S.A.,
   • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
   • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u,
   • w serwisie emp@tia,
   • w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce.


   Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w urzędach wskazanych w gminach (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale banku ani przez infolinię banku.

 • Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?

  • Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w serwisie bankowości internetowej Banku Pekao S.A., najwygodniej będzie Ci wskazać konto w Banku Pekao S.A. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

 • Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?

  • Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Wskazuje on jednak jeden numer konta na wszystkie dzieci.

   Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono Eurokonto Optymalne dla dzieci od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Rodzina 500+, to on dysponuje rachunkiem dziecka w granicach opisanych w „Regulaminie rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób  fizycznych”.

   Pewne ograniczenia w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na koncie dotyczą też kont dzieci w wieku 13-18 lat. Opisuje je również wspomniany Regulamin

 • Kto składa wniosek Rodzina 500+. Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?

  • Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny - takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

   Jeśli rodzice są po rozwodzie - wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) - oboje mogą złożyć wniosek i dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki - więcej informacji na stronie Rodzina500plus.gov.pl

 • Nie mogę załączyć załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?

  • Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

   • format załączników to JPG, PNG lub PDF;
   • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB;
   • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.


   Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+, niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią banku 801 365 36 (opłata wg cennika operatora).

 • Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia? Jaka jest rola banku w tym procesie?

  • Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.

   Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamość wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej Banku Pekao S.A. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.

 • Czy bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia jakiekolwiek dane z mojego konta?

  • Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Banku Pekao S.A. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

 • Kiedy mogę się spodziewać wypłaty świadczenia?

  • Pierwszy wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. Jeśli zrobisz to:

   • do 01.07.2016 r. włącznie i wniosek będzie kompletny i prawidłowo wypełniony — dostaniesz decyzję w sprawie świadczenia od organu prowadzącego i w przypadku decyzji pozytywnej wypłatę świadczenia wraz z wyrównaniem za minione miesiące począwszy od 1 kwietnia 2016 r. Na przykład składasz wniosek 28.06.2016 r. Najpóźniej do 28.09.2016 r. dostaniesz wyrównanie od 01.04.2016 r., czyli za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.


   Uwaga: w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. organ prowadzący w gminie ma 3 miesiące od momentu złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia w przypadku decyzji pozytywnej.

   • po 01.07.2016 r. — w przypadku decyzji pozytywnej, wsparcie na dzieci dostaniesz bez wyrównania za minione miesiące. Na przykład jeśli złożysz wniosek 15.07.2016 r., nie dostaniesz wyrównania od kwietnia 2016 r. i zaczniesz dostawać świadczenie należne od lipca 2016 r.


   Uwaga: w przypadku wniosków złożonych po 01.07.2016 r., jeśli wniosek zostanie złożony do 10 dnia danego miesiąca, decyzję i wypłatę świadczenia za ten miesiąc dostaniesz nie później niż do końca tego miesiąca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 10 dniu danego miesiąca, decyzję i pierwszą wypłatę świadczenia z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku dostaniesz w terminie do końca następnego miesiąca.

   Należy pamiętać, że jeśli wniosek będzie nieprawidłowo wypełniony, niekompletny lub jego rozstrzygnięcie wymagać będzie dodatkowych wyjaśnień, wnioskujący dostanie pisemne wezwanie od organu prowadzącego w gminie do poprawy wniosku, jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień.

   Kolejne wnioski składaj co roku począwszy od 01.08.2017 r.

 • Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu bankowości internetowej Banku Pekao S.A. od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)?

  • Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez bank w serwisie internetowym po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+ i jest dostępne w zakładce WNIOSKI i tabeli „Lista wniosków”. Potwierdza ono, że bank przesłał wniosek do systemu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

   • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia;
   • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego;
   • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.


   Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

   Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia.

   Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z banku oraz UPO/UPP nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

   Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

   UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

 • Jakie dane zawiera techniczne potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ w Banku Pekao S.A.?

   • STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia
   • IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
   • DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie nadawcy
   • IMIĘ - dane osoby wnioskującej
   • NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
   • PESEL - dane osoby wnioskującej
   • NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: bank
   • NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod instytucji, odbiorcy wniosku, której system dziedzinowy jest zintegrowany z systemem emp@tia
   • KOD DOKUMENTU
   • WERSJA DOKUMENTU
 • Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane przez Bank Pekao S.A.?

  • Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie bankowości internetowej lub później. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany w serwisie bankowości elektronicznej w zakładce WNIOSKI i tabeli „Lista wniosków”. Nie dotyczy to kopii wniosku.

   W momencie przekazania wniosku z bankowości elektronicznej do systemu emp@tia, wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

 • Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ składany w bankowości internetowej na potwierdzeniu wniosku otrzymanym z Banku Pekao S.A.?

  • Na potwierdzeniu wniosek Rodzina 500+ składany w bankowości może mieć następujące statusy:

   • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia;
   • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego;
   • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii.
 • Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?

  • Bank Pekao S.A. umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu internetowym Bank Pekao S.A. do organu prowadzącego w gminie poprzez system emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   Ze względu na to, że bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z organem prowadzącym w Twojej gminie.

 • Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie Rodzina 500+?

  • Bank Pekao S.A. odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie bankowości internetowej wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie.

   Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia bank wystawia w serwisie bankowości internetowej techniczne potwierdzenie wysłania wniosku. Zatem bank może odpowiadać na reklamacje związane z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia.

   Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje dedykowany organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji dotyczącej obsługi wniosku w programie Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 • Jak zorientuję się, że źle wypełniłem Wniosek Rodzina 500+?

  • Bank Pekao S.A. odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w serwisie internetowym Bank Pekao S.A. oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.

 • Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem Banku Pekao S.A.? Jaką rolę ma bank, system emp@tia i organ prowadzący w gminie?

   • Bank Pekao S.A. weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości elektronicznej. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
   • Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania technicznego potwierdzenia odbioru wniosku przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.
   • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
   • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z banku do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO na adres e-mail podany we wniosku.
   • Organ prowadzący w gminie / Organ właściwy to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.
 • Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?

  • Kontaktuj się przede wszystkim z Organem prowadzącym postępowanie w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

   Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie:

   • dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17;
   • kujawsko-pomorskie: 800 500 112;
   • lubelskie: (81) 742 42 40;
   • lubuskie: (95) 711 55 00;
   • łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12;
   • małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85;
   • mazowieckie: (22) 695 71 22;
   • opolskie: (77) 452 45 00;
   • podkarpackie: 800 100 990;
   • podlaskie: (85) 743 94 99;
   • pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78;
   • śląskie: (32) 207 70 05;
   • świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05;
   • warmińsko-mazurskie: (55) 237 45 94;
   • wielkopolskie: (61) 854 11 77;
   • zachodnio-pomorskie : (91) 430 34 25.


   W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68.

 • Mam błąd we wniosku Rodzina 500+. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do obsługi?

  • Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem banku. Możesz jednak wysłać kolejny, już prawidłowo wypełniony wniosek w Pekao24.

   Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłaś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję