Ustawa o usługach płatniczych

W dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011r. nr 199 poz. 1175). Stanowi ona implementację unijnej Dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (ang. Payment Services Directive). W dniu 7 października 2013 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1036). Ustawa wdrożyła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością.

Ustawa o usługach płatniczych jest aktem prawnym kompleksowo określającym zasady świadczenia usług płatniczych, w tym w szczególności:

 • warunki świadczenia usług płatniczych, w tym wymogi dotyczące przejrzystości postanowień umownych i obowiązków informacyjnych w zakresie świadczenia usług płatniczych,
 • prawa i obowiązki stron umów o świadczenie usług płatniczych,
 • zakres odpowiedzialności z tytułu wykonywania usług płatniczych,
 • warunki wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego.


W związku z Ustawą, Bank Pekao S.A. wprowadził zmiany do obowiązujących regulacji bankowych. Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów jest zagwarantowanie wszystkim Klientom jednolitych zasad funkcjonowania usług płatniczych na rynku europejskim, a w szczególności:

 • poszerzenie zakresu informacji o realizowanych transakcjach oraz powiadamianie o odmowie realizacji transakcji przez Bank,
 • wprowadzenie dwumiesięcznego okresu poprzedzającego zmiany postanowień umownych,
 • możliwość dostarczania pocztą elektroniczną informacji o zmianach regulacji,
 • skrócenie i ujednolicenie terminów wykonania transakcji płatniczych w ramach Europejskiego Obszaru Płatniczego - przelewy w walutach tych Państw złożone w formie elektronicznej są realizowane najpóźniej następnego dnia roboczego,
 • skrócenie okresu wypowiedzenia przez Klienta umowy do 1 miesiąca i wydłużenie tego okresu dla Banku do 2 miesięcy.


Jednocześnie proponujemy dotychczasowym Klientom skorzystanie z nowych funkcjonalności, które dodatkowo przygotowaliśmy. Są to między innymi:

 • możliwość otrzymywania informacji o wszelkich zmianach dotychczasowych regulacji w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego Pekao24 lub poprzez przesłanie wiadomości na wskazany przez Państwa adres e‑mail,
 • możliwość zawierania elektronicznie umów na inne produkty bankowe poprzez usługę Pekao24, bez konieczności wizyty w placówkach Banku.


W celu skorzystania z tych dodatkowych usług zapraszamy do dowolnego oddziału Banku.

 • Zmiany od 1 stycznia 2012

  • Już od 1 stycznia 2012 r. Bank dostosował tryb wykonywania przelewów do postanowień ustawy z dnia 19.08.2011 r. o usługach płatniczych.

   Przelewy do banków mających siedzibę na terytorium państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walutach tych państw będą realizowane tak, aby rachunek banku odbiorcy przelewu został uznany:

   1. najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia dyspozycji przez Klienta, jeśli będzie to dyspozycja w formie elektronicznej
   2. najpóźniej drugiego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji przez Klienta, jeśli będzie to dyspozycja w formie papierowej.


   Opłaty za realizację ww. przelewów nie ulegają zmianie.

 • Usługi płatnicze

  • Przez usługi płatnicze świadczone przez Bank rozumie się działalność polegającą na:

   1. przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
   2. wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek Banku Pekao S.A. lub innego banku:
    1. przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
    2. przy użyciu karty płatniczej lub systemów bankowości elektronicznej (Pekao24),
    3. przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
   3. wykonywaniu transakcji płatniczych wymienionych w punkcie powyżej, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych z tytuł kredytu,
   4. wydawaniu instrumentów płatniczych,
   5. umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych instrumentem płatniczym, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem,
   6. świadczeniu usługi przekazu pieniężnego.

    

 • Zakres terytorialny i walutowy ustawy

  • KRAJ WALUTA
   Austria EUR
   Belgia EUR
   Bułgaria BGN
   Chorwacja HRK
   Cypr EUR
   Czechy CZK
   Dania DKK
   Estonia EUR
   Finlandia EUR
   Francja EUR
   Grecja EUR
   Hiszpania EUR
   Holandia EUR
   Irlandia EUR
   Islandia ISK
   Liechtenstein CHF
   Litwa LTL
   Luksemburg EUR
   Łotwa LVL
   Malta EUR
   Niemcy EUR
   Norwegia NOK
   Polska PLN
   Portugalia EUR
   Rumunia RON
   Słowacja EUR
   Słowenia EUR
   Szwecja SEK
   Węgry HUF
   Wielka Brytania GBP
   Włochy EUR

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję