Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych w podmiotach zależnych od Banku w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, uwzględniając przepisy Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885) zwanej dalej „ustawą”, przedstawia uzasadnienia dla głosowania za podjęciem uchwał walnych zgromadzeń, ustalających wysokość części stałej wynagrodzenia członka organu zarządzającego w wyższej wysokości niż określona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy:

Pekao Bank Hipoteczny S.A.
W przypadku spółki Pekao Bank Hipoteczny S.A. („Spółka” lub „Bank”) zaistniały wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym działa Spółka, uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu Spółki niż ustalona w oparciu o kryteria określone w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, tj.:

  • realizacja programu restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącego do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów Spółki, zakładającego szersze wykorzystanie możliwości emisji listów zastawnych;
  • znaczenie podmiotu dla Grupy Pekao, jako spółki, która ma zapewniać długoterminowe finansowanie dla potrzeb całej Grupy Pekao;
  • specyfika działalności podmiotu funkcjonującego w bardzo wyspecjalizowanym segmencie rynku finansowego (Spółka jest bankiem hipotecznym), w tym podleganie daleko idącym ograniczeniom i wymogom regulacyjnym;
  • specyfika zadań oraz odpowiedzialności związanych z pełnieniem funkcji w Zarządzie instytucji finansowej objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i podlegającej szeregowi rygorów określonych przez prawo bankowe i powiązane regulacje, w tym w zakresie oceny odpowiedniości Członków Zarządu Spółki oraz zasad kształtowania ich wynagrodzenia;
  • ryzyko utraty kluczowych kompetencji Członków Zarządu Banku ze względu na to, iż wynagrodzenie określone w oparciu o art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami znacząco odbiegałoby od poziomu i praktyki rynkowej wynagradzania Członków Zarządów podobnych podmiotów.

Pekao Investment Banking S.A.
W przypadku spółki Pekao Investment Banking S.A. („Spółka”) zaistniały wyjątkowe okoliczności dotyczące spółki albo rynku, na którym działa Spółka, uzasadniające ustalenie innej wysokości części stałej wynagrodzenia członków Zarządu niż ustalona w oparciu o kryteria określone w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, tj.:

  • realizacja programu restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącego do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów Spółki, mającego na celu wzmocnienie pozycji Spółki na rynku usług bankowości inwestycyjnej. Elementem powyższej restrukturyzacji jest przeniesienie części działalności maklerskiej do Banku Pekao S.A., co wymaga, na etapie prowadzenia projektu, nadzwyczajnego zaangażowania ze strony Zarządu, który jest kluczowy z punktu widzenia ciągłości świadczenia usług w zakresie bankowości inwestycyjnej;
  • specyfika działalności Spółki i wskaźniki właściwe do pomiaru jej wielkości i potencjału – wskaźniki takie jak zatrudnienie, obrót czy suma aktywów bilansu nie oddają skali działalności Spółki, która jest jednym z liderów rynku pod względem wartości corocznie zawieranych transakcji;
  • Spółka działa jako firma inwestycyjna, co oznacza funkcjonowanie w silnie regulowanej branży finansowej jako podmiot nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, a w konsekwencji zarówno Spółka, jak i jej Zarząd, musi spełniać szereg restrykcyjnych wymogów określonych w regulacjach zarówno prawa krajowego, jak i europejskiego, w tym w zakresie oceny odpowiedniości Członków Zarządu, konieczności uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie niektórych z Członków Zarządu oraz określenia zasad wynagradzania Członków Zarządu;
  • ryzyko utraty kluczowych kompetencji Członków Zarządu Banku ze względu na to, iż wynagrodzenie określone w oparciu o art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami znacząco odbiegałoby od poziomu i praktyki rynkowej wynagradzania Członków Zarządów podobnych podmiotów.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję